Rank a Brand

Hoe duurzaam is Saint Basics?

Saint Basics & duurzaam


Saint Basics
Top merk: kopen! Klik hier voor score rapport: 24 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Saint Basics heeft een A-label gekregen voor duurzaamheid. Alle ondergoed van Saint Basics is van biologisch katoen, en draagt de GOTS certificering. Dit betekent dat er geen schadelijke chemicaliën zijn gebruikt, en dat er gecontroleerd wordt op goede arbeidsomstandigheden. Als je het zelf wilt controleren kan dat, want Saint Basics heeft de naam van haar fabriek in Portugal bekend gemaakt, erg transparant! Goede keuze dus!

Merkhouder: Saint Basics B.V.
Hoofdkantoor: Den Haag, The Netherlands
Sector: Lingerie & ondergoed
Categorieën : Male, Female, Baby
Free Tags: Shirts, Boxers, Tops, Bottoms, GOTS, Organic Cotton

Weet je meer over duurzaamheid & Saint Basics?

Saint Basics Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 31 March 2017 door Ype
Laatst gecontroleerd: 31 March 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Saint Basics implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het kiezen van korte transportroutes en het vermijden van aerotransport. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Saint Basics teruggebracht zijn voetafdruk klimaat van eigen bewerkingen van 9,3 ton van CO2e in 2013 met 4,9 CO2e tonnen in 2015. Dit is een daling van ongeveer 47%. De resterende emissies worden gecompenseerd door de Climate Neutral Group. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Saint Basics verslagen te gebruiken 100% hernieuwbare energie voor de levering van elektriciteit (wind- en fotovoltaïsche), maar geeft niet de oorsprong van haar aanbod. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Saint Basics heeft al verlaagd de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen tot een minimum, namelijk met behulp van hernieuwbare energie voor haar eigen activiteiten alleen en de compensatie van de onvermijdelijke uitstoot via Climate Neutral Group. Saint Basics geeft echter niet de oorsprong van zijn hernieuwbare energievoorziening. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Saint Basics implementeert verschillende maatregelen zijn productie keten emissies om laag te houden. De leverancier van de Oostenrijkse stof voor Tencel genereert bijvoorbeeld bio-energie on-site voor 80% van zijn energieverbruik. Bron

Vragen over Milieubeleid

10 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Meer dan 90% van de volledige collectie van Saint Basic is gemaakt van milieuvriendelijke voorkeur vezels zoals biologisch katoen en Tencel. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Sint Basic kleding is GOTS gecertificeerd. Dit betekent dat tijdens de productie hoge milieunormen gehandhaafd voor chemische-en waterverbruik. Deze certificering geldt voor de meeste van de gehele collectie. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Sint Basic's collectie is gecertificeerd volgens de GOTS, respectievelijk wordt geproduceerd volgens de normen met betrekking tot chemische gebruik. Dit betekent dat meerdere chemische groepen, zoals zware metalen, met succes is geëlimineerd uit de productie van alle haar kleding. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Does the brand (company) have clear objectives to minimize the environmental impact of its shipping packaging and carrier bags, by reducing, re-using, recycling and responsible sourcing of packaging materials, and does the brand annually report on these results? Saint Basics stelt voor het gebruik van biologisch afbreekbaar kunststof voor haar tassen van verzendkosten. Saint Basics rapporteert echter niet over statistische, jaarlijkse resultaten van de consument verpakking materialen voetafdruk. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Saint Basics implementeert maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van het geproduceerde afval en streeft naar een vermindering van zijn afval materiaal voetafdruk. Saint Basics rapporteert echter niet over statistische, jaarlijkse resultaten van de voetafdruk van haar afvalstoffen. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Saint Basics biedt haar klanten de mogelijkheid om te maken gebruik van de reparatieservice. Anderzijds implementeert Saint Basics maatregelen te re - upcycle de rest van textiel en producten. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

11 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Saint Basics produceert volgens de GOTS. Alle deze normen worden in GOTS arbeid voorwaarden normen genoemd. Voor GOTS omstandigheden arbeid normen, zie link voor vraag 2 & 3 hieronder. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? In GOTS arbeid normen voorwaarden: 1. Ja, juridisch bindende arbeidsbetrekkingen; 2. Ja, de maximale werkweek van 48 uur, overuren (max 12 uur) is vrijwillig; 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? In GOTS voorwaarden arbeid normen: dit recht wordt vermeld, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Saint Basics produceert haar kleding volledig in een productiefaciliteit in Vilar, Portugal. Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Saint Basics gehele productieproces is GOTS gecertificeerd. GOTS wordt erkend als een certificeringssysteem dat aan deze criteria voldoet. Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? GOTS is erkend als een certificeringssysteem die aan deze criteria voldoet. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Saint Basics stelt de gegevensverstrekkende kleding fabrikant implementeert maatregelen om te houden van de motivatie en klimaat hoog, zoals de vrije keuze te werken wanneer welke taak moet worden gedaan. Maar, duidelijke resultaten, zoals de lonen stegen of werken uren daalde, veroorzaken van meer effectieve productie processen worden niet gerapporteerd. Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Saint Basics gehele productieproces is GOTS gecertificeerd. Dit betekent regelmatige beoordelingen van de arbeidsomstandigheden. Bron
9. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Saint Basics gehele productieproces in overeenstemming met GOTS is. Bron
10. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Saint Basics communiceert dat de gegevensverstrekkende kleding fabrikant implementeert maatregelen om te houden van de motivatie en klimaat hoog, zoals het betalen van de werknemers meer dan gemiddeld te werken. Duidelijk genoeg resultaten (zoals werkelijke loon niveau in vergelijking met het gemiddelde) zijn echter nog niet gerapporteerd. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Saint Basics meldt dat alle van haar weefsel productieproces is gecertificeerd volgens de GOTS, respectievelijk plaatsvindt in Oostenrijk die een laag risico-land is / zijn laag risico landen in termen van zwakke arbeidsomstandigheden. Bron
13. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron