Rank a Brand

Hoe duurzaam is Björn Borg?

Björn Borg & duurzaam


Björn Borg
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Björn Borg heeft het D-label behaald. Björn Borg heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Björn Borg Group
Hoofdkantoor: Stockholm, Sweden
Sector: Lingerie & ondergoed
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Bags, Shirts, Pullover, Jackets, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & Björn Borg?

Björn Borg Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 31 March 2017 door Ype
Laatst gecontroleerd: 31 March 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Björn Borg implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van klimaat, zoals het verminderen van de reis van de lucht en vervoer (zie link, bladzijde 30). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Björn Borg haar klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen (1-2, zonder zakelijke reizen (Scope 3) werkingssfeer) is gestegen van ongeveer 1,231 ton van CO2e in 2015 (zie link, bladzijde 25-26) tot 1,251 ton van CO2e in 2016 (Zie koppeling naar vorige vraag, bladzijde 30), die leidt tot een toename van ongeveer 1,6%. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Björn Borg rapporten voor 2016 71% hernieuwbare energie op het totale elektriciteitsverbruik van gezinnen, vooral hydro-elektrische energie hebben gebruikt. Maar, bronnen en additionaliteit van de voorziening niet duidelijk genoeg zijn opgegeven (zie link, bladzijde 30). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Björn Borg stelt een doel te verminderen van 40% van hun totale klimaat emissies per SEK van verkoop door 2019 in vergelijking met het referentiejaar 2013. Echter niet de doelstellingen voor vermindering ten aanzien van zijn absolute klimaat voetafdruk zijn opgegeven (zie link, bladzijde 29). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Björn Borg verwijst ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten, maar biedt geen concrete informatie over maatregelen en resultaten (zie link, pagina 18, 24 en 25). Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Voor 2016, Björn Borg vermeldt ten minste één collectie gemaakt met ongeveer 15-20% 'beter vezels' (categorieën A en B van de benchmark duurzaam garen door MADE-BY), maar het is niet duidelijk welk percentage van de totale jaaromzet dit vertegenwoordigt (zie link, pagina 13-14). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Björn Borg wil afbouwen van stoffen van zeer zorgwekkende (SVHC) voor een aanzienlijk deel van zijn productie in 2019. Focus ligt op bijvoorbeeld ftalaten en alkylphenol lethoxylaten, maar status betreffende andere chemische groepen blijft nog onduidelijk. Ook Björn Borg RSL is schijnbaar gebaseerd op REACH-wetgeving alleen, die echter niet is gepubliceerd (zie link, bladzijde 17). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 7. Echter Björn Borg rapporteert niet of ten minste drie verdachte chemische groepen, zoals azo-kleurstoffen of ftalaten kunnen worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit de gehele productieketen reeds (zie link, bladzijde 17). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Does the brand (company) have clear objectives to minimize the environmental impact of its shipping packaging and carrier bags, by reducing, re-using, recycling and responsible sourcing of packaging materials, and does the brand annually report on these results? Björn Borg implementeert maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de verpakking, zoals het streven dat alle verpakkingsmaterialen van haar product (bijvoorbeeld FSC) zal worden gecertificeerd of gerecycleerd in 2019, en 80% in 2017. Maar, concrete statistische resultaten van zijn verpakking materialen voetafdruk zijn niet publiekelijk gemeld nog (zie link, pagina 26). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Björn Borg implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de afval materiaal voetafdruk, zoals het gebruik van productiefafval in een upcycling-initiatief. Maar, beton statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen niet openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 34). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Björn Borg vermeldt een doel om een product terug te nemen systeem, of een soortgelijk initiatief, in 2019, waardoor ze te sluiten van de lus voor hun producten (zie link, pagina 34). Geen huidige programma ter bevordering van de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt genoemd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Björn Borg is een lid van BSCI (zie link, pagina 5). Voor de BSCI gedragscode, zie link voor arbeidsomstandigheden vragen 2 & 3 hieronder. In deze CoC, worden alle deze normen genoemd. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? In BSCI CoC: 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen; 2. Nee, maximale werkweek van 48 uur, maar overuren niet wordt opgegeven; 3. Nee, leveranciers worden aangemoedigd, maar hebben geen verplichting om passende schadevergoeding wanneer minimumlonen niet voldoende (zie link, pagina's 4-8). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? In BSCI CoC: Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina 4). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Björn Borg produceert voornamelijk in China (79,7%), Turkije (20,2%) en Litouwen (0,1%), maar voorziet niet in een significante gepubliceerde lijst van directe leveranciers (zie link, pagina's 20-25). Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Björn Borg is een lid van de Business Social Compliance initiatief (BSCI) sinds 2008. Bovendien, het merk koopt 33% van de productie van een leverancier die is gecertificeerd volgens SA8000 (zie link, pagina's 20-25). Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Björn Borg koopt 33% van de productie van een leverancier die is gecertificeerd volgens SA8000, die wordt erkend als een certificeringssysteem dat voldoet aan deze criteria (zie link, pagina's 20-25). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Björn Borg vermeldt een plan voor de uitvoering van een programma georganiseerd door de BSCI voor capaciteitsopbouw. Maar, concrete resultaten, zoals de lonen stegen of daalden, werkuren niet duidelijk zijn opgegeven (zie link, pagina's 22-23). Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Bjorn Borg communiceert dat 99% van de productie-omvang BSCI in 2015 goedgekeurd was. Maar, afgezien van de 33% van het volume dat afkomstig is van één leverancier die SA8000 gecertificeerd is, is het Björn Borg rapportage over resultaten niet gedetailleerd genoeg (zie link, pagina's 22-23). Bron
9. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Björn Borg geeft aan dat een van zijn Chinese leveranciers, die 33% van de Björn Borg collectie in 2016 heeft, houdt een SA8000-certificering. Voor haar andere leveranciers respectieve verificaties / certificering niet zijn opgegeven nog (zie link, bladzijde 22). Bron
10. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Björn Borg biedt geen concrete informatie over maatregelen om de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten (zie link, bladzijde 22). Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Björn Borg rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
13. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron