Rank a Brand

Hoe duurzaam is Wrangler?

Wrangler & duurzaam


Wrangler
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 4 uit 32

Samenvatting duurzaamheid

Wrangler heeft het E-label behaald, omdat geen concreet beleid bekend wordt gemaakt voor klimaat, milieu of arbeidsomstandigheden. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Wrangler zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: VF Corporation
Hoofdkantoor: Greensboro, NC, USA
Sector: Jeans & spijkerbroek
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: VFC, Shirts, Jackets, Jeans, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Wrangler?

Wrangler Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 6 April 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 6 April 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? VFC (merk eigenaar van Wrangler) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot klimaat, zoals energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? VFC teruggebracht zijn voetafdruk klimaat van eigen bewerkingen van 263,485 ton van CO2e in 2013 naar 258,815 ton van CO2e in 2015. Dit is een daling van ongeveer 1,8% (zie link, "Climate Change 2014 & 2016 Response"). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? VFC rapporten over het gebruik van hernieuwbare energie, is gericht op het gebruik van hernieuwbare energie tegen 2025 alleen, maar is niet duidelijk genoeg over het totale aandeel van haar huidige verbruik van hernieuwbare energie, alsmede de bronnen, typen en additionaliteit van de hernieuwbare energievoorziening. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? VFC communiceert niet up-to-date doelstellingen voor vermindering voor zijn absolute klimaat voetafdruk van eigen activiteiten. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? VFC evalueert de klimaateffecten van de gecontracteerde fabrieken, en werkt aan bewustwording van de koolstof-gebruik in de base van de leverancier. Maar voor de tijd wordt VFC publiceert geen duidelijke resultaten, waaronder emissiereducties bereikt. Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? VFC is lid van betere katoen initiatief (BCI) en heeft een duurzame vezel strategie gedefinieerd. Maar het totale aandeel van voorkeur grondstoffen momenteel verwerkt voor Wrangler kleding wordt niet gemeld. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? See remark for environmental policy question 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? See remark for environmental policy question 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? See remark for environmental policy question 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? See remark for environmental policy question 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? See remark for environmental policy question 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de jeans en andere kleding? VFC heeft normen voor de behandeling van afvalwater in de productie van al hun producten (Chem-IQ). VFC publiceerde ook haar RSL (zie link op milieu vraag 9), en geeft een jaarlijkse (maar oppervlakkig) overzicht van de voortgang (vanaf mei 2016). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Wrangler noch VFC verslag of ten minste 1 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals azo-kleurstoffen of chloorfenolen kan worden beschouwd als volledig afgeschaft-out in de hele productieketen. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? See remark for environmental policy question 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? VFC implements sustainability purchasing criteria for its packaging materials. However, concrete aggregate results regarding its packaging materials footprint are not made public. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Wrangler rapporteert niet over de specifieke jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval. Echter merk eigenaar VFC implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de afvalstromen en verslagen over de totale jaarlijkse afval materiaal voetafdruk (meer dan 69,965 ton per jaar). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Neither Wrangler nor VFC report, whether the return or re-use of garments by its customers is stimulated. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de VF Corporation van Global Compliance beginselen. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet genoemd; 2. Nee, maximale wekelijkse arbeidstijd van 60 uur, niet duidelijk of overuren vrijwillig is en 'behalve buitengewone zakelijke omstandigheden', die kan betekenen om het even wat; 3. Nee, vermelding van wettelijk minimum of het heersende industrie loon, niet leefbaar loon. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarop dit recht is beperkt door de wet. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? VFC heeft geen duidelijk publiekelijk uitgegeven dat zandstralen is verbannen uit de de Wrangler toeleveringsketens. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? VFC beschikt niet over een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten? VFC participeert in een aantal van de MSI, zoals FLA (maar als slechts een licentiehouder voor de categorie B) en Social Accountability International (SAI / SA8000). Echter, VFC geeft niet aan welk percentage van fabrieken/jaarlijkse volume is gecertificeerd. Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? See remark for labor conditions policy question 6. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? VFC implementeert zijn "De derde weg" programma op strategische leveranciers ter verbetering van praktijken, en bijvoorbeeld te verlagen ziekteverzuim van werknemers. Resultaten zoals verbeterde efficiëntie door 23% voor het snijden, 41% voor het naaien en 52% voor het afwerken en product gebreken daalde met 8,5%, maar niet ten aanzien van betere arbeidsomsta Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? VFC communiceert als u wilt controleren alle leveranciers van de 1ste laag (zoals naaien, snijden, borduurwerk, screen-print, Wasserij). De verstrekte informatie over auditresultaten zijn echter niet specifiek genoeg. Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? See remark for labor conditions policy question 9. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? See remark for labor conditions policy question 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? VFC meldt nauw samen te werken met NGO partners, de eigenaren van de fabriek en werknemers leefloon en veiligere, efficiëntere productiemethoden voor succes op lange termijn te bevorderen. Duidelijke resultaten van de respectieve maatregelen zijn echter nog niet gerapporteerd. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? VFC states to audit all its 2nd tier suppliers (such as fabric mills or tanneries) but does not report on results of its labour conditions policy for the fabric manufacturing phases. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? See remark for labor conditions policy question 13. Bron