Rank a Brand

Hoe duurzaam is Nudie Jeans?

Nudie Jeans & duurzaam


Nudie Jeans
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 19 uit 32

Samenvatting duurzaamheid

Nudie Jeans heeft een B-label gescoord. Volgens ons is Nudie Jeans één van de meest duurzame jeansmerken. Nudie Jeans scoort het hoogst voor ecologie en arbeidsomstandigheden, vanwege het gebruik van organisch katoen en een lidmaatschap bij Fair Wear Foundation (FWF). Het merk zou nog meer punten kunnen scoren wanneer het zijn CO2 voetafdruk zou publiceren.

Merkhouder: Nudie Jeans Co.
Hoofdkantoor: Göteborg, Sweden
Sector: Jeans & spijkerbroek
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Shirts, Pullover, Jackets, Jeans

Weet je meer over duurzaamheid & Nudie Jeans?

Nudie Jeans Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 7 May 2018 door Marine
Laatst gecontroleerd: 14 May 2018 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Nudie Jeans implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld door middel van koolstof-compensatie van het vervoer van producten (zie link, pagina 12). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Nudie Jeans publiceert de jaarlijkse CO2-uitstoot van het vervoer, maar niet van alle bewerkingen. Het is daarom niet duidelijk als de geïmplementeerde maatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen (zie link, pagina 12). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Nudie Jeans heeft de standaard Svensk Miljöbas die is een Zweedse nationale milieunorm, maar communiceert niet duidelijk de resultaten door middel van dit proces verkregen uitgevoerd. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes (zie link, pagina 20) te maken. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Nudie Jeans communiceert niet concrete informatie over doelstellingen voor vermindering van voor de uitstoot van broeikasgassen van eigen activiteiten. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Nudie Jeans communiceert niet alle informatie over een beleid te verminderen of compenseren van klimaat emissies gegenereerd op basis van de levering/productieketen. Bron

Vragen over Milieubeleid

7 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2016, 85% van de gehele collectie van Nudie Jeans gemaakt van meer duurzame grondstoffen, zoals gerecycled en organische katoen en Tencel. Maar ook biologische wol en leer van via de biologische productiemethode gehouden dieren is opgenomen in de berekening. Een deel hoger dan "75%" kan echter worden beschouwd (zie link, pagina 9-11). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de jeans en andere kleding? De productie van Nudie Jeans kleding is dat GOTS gecertificeerd, wat betekent dat hoge normen worden gehandhaafd voor geschikte chemische beleid voor gebruik en water tijdens de productie. Deze certificering geldt voor een deel van zijn collectie (zie link, bladzijde 10). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Nudie Jeans communiceert in haar RSL APEO's is verboden, maar rapporteert niet of ten minste één verdachte chemische groep, zoals ftalaten of APEO's daadwerkelijk kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit de hele productieketen. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Nudie Jeans minimaliseert de impact van de verpakking voor verzending en door sourcing verantwoordelijk materialen, met inbegrip van gerecycleerde, FSC-gecertificeerde draagtassen en gerecycled plastic tassen verzending. Nudie Jeans rapporteert echter niet over de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid (zie link, pagina 12). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Nudie Jeans implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de afval materiaal voetafdruk door middel van de tenuitvoerlegging van de Svensk Miljobas standaard. Maar, beton statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen niet openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 20). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Nudie Jeans biedt haar klanten de mogelijkheid om gebruik van de reparatieservice en te hergebruiken zijn klederen, plus verslagen jaarlijkse resultaten gerealiseerd (zie link, pagina's van 6-8). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

11 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in Nudie Jeans Code of Conduct ( zie link , pagina 4-5 ). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja , zie "Contract" . 2. Ja , zie "Werken Hours" . 3. Ja , zie ' leefbaar loon ' ( zie link , pagina 4). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt vermeld , met verwijzing naar middelen voor de situatie van de wet beperkingen parallel ( zie link , pagina 4). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Nudie Jeans openlijk communiceert over het besluit over het verbod op zandstralen (zie link, pagina 5). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Nudie Jeans is een lijst van directe leveranciers op haar website verstrekt. Deze lijst omvat alle actieve leveranciers en geeft informatie over de onderaannemers , wanneer deze worden gebruikt. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten? Nudie Jeans is een lid van de Fair Wear Foundation ( FWF ) . Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Nudie is lid van FWF , wat betekent dat vakbonden en / of zakelijke - onafhankelijke NGO's hebben een formele en co - beslissende stem binnen het initiatief en zijn mede - verantwoordelijk voor de integriteit en geloofwaardigheid van het initiatief. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Nudie Jeans heeft tot doel om druk te verlichten op fabrieken en in doen, bijvoorbeeld, stof van blokken en blokken orders om een goede planning. Echter concrete resultaten van betere arbeidsomstandigheden als gevolg van betere praktijken zijn niet gemeld nog (zie link, bladzijde 10). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Nudie Jeans heeft een openbaar controleverslag op de website van FWF die aangeeft, dat 96% van de eigen productie onder controle (zie link op de vorige vraag, pagina 3). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Nudie Jeans arbeidsvoorwaarden beleid wordt beoordeeld met de "Leader"-status door FWF. Volgens FWF 65% van Nudie Jeans productie plaatsvindt in laag risico landen (Italië en Portugal) waar de FWF Low Risk beleid ten uitvoer is gelegd. Ook wordt een kleiner aandeel geproduceerd in Zweden, die kan worden beschouwd als een laag risico-land ook. (zie link, pagina 3 & 13) Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Volgens FWF Nudie Jeans implementeert respectieve maatregelen voor elke leverancier, en aan het einde van 2015 geselecteerd een shirt leverancier in India om hun aandeel van leefloon (zie link, pagina 11 & 12) te betalen. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Nudie Jeans rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Nudie Jeans noemt voor het gebruik van stoffen die zijn vervaardigd volgens de GOTS. Nudie Jeans is echter onduidelijk of ten minste 50% van de hele structuur productie voldoen aan de normen van bijvoorbeeld GOTS (zie link, bladzijde 10). Bron