Rank a Brand

Hoe duurzaam is Nudie Jeans?

Nudie Jeans & duurzaam


Nudie Jeans
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 22 uit 32

Samenvatting duurzaamheid

Nudie Jeans heeft de B-label behaald. Nudie Jeans is de meest duurzame Jeans merken die we gerangschikt volgens ons, en we daarom raden het kopen van dit merk. Nudie Jeans scoort hoog op ecologie en arbeid voorwaarden, vanwege het gebruik van organische materialen en, onder andere dingen, het lidmaatschap van de Fair Wear Foundation (FWF). Het merk kan krijgen nog meer punten voor het publiceren van hun carbon footprint.

Merkhouder: Nudie Jeans Co.
Hoofdkantoor: Göteborg, Sweden
Sector: Jeans & spijkerbroek
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Shirts, Pullover, Jackets, Jeans

Weet je meer over duurzaamheid & Nudie Jeans?

Nudie Jeans Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 16 May 2019 door Maarten
Laatst gecontroleerd: 16 May 2019 door Maarten

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Nudie Jeans implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld door compensatie carbon door middel van herbebossingsprojecten (zie link, pagina 34). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Nudie Jeans publiceert de jaarlijkse CO2-uitstoot van het vervoer, maar niet van alle bewerkingen. Het is daarom niet duidelijk als de geïmplementeerde maatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen (zie link, pagina 33 & 34). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Nudie Jeans heeft de standaard Svensk Miljöbas die is een Zweedse nationale milieunorm, maar communiceert niet duidelijk de resultaten door middel van dit proces verkregen uitgevoerd. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes (Zie linkpagina 49) te maken. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking voor klimaat bescherming beleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Nudie Jeans wil klimaatneutraal voor zijn eigen activiteiten aan het begin van 2020 (zie link, bladzijde 52). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Nudie Jeans wil klimaatneutraal gedurende hun waardeketen 2025 en implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van klimaat emissies buiten eigen bewerkingen, zoals het prioriteren van samenwerking met leveranciers met behulp van hernieuwbare energie. Nudie Jeans publiceert echter geen duidelijke resultaten, waaronder emissiereducties bereikt (zie link, pp. 32, 34 & 52). Bron

Vragen over Milieubeleid

8 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2018 bestond 95% van het totale materiaalgebruik Nudie Jeans van biologische katoen. Andere milieuvriendelijke voorkeur grondstoffen gerecycled wol opgenomen en gerecycled polyester (0,8%). Dus een deel hoger dan 95% kan worden beschouwd als bepaalde (zie link, pagina 16-20). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de jeans en andere kleding? De productie van Nudie Jeans kleding is dat GOTS gecertificeerd, wat betekent dat hoge normen worden gehandhaafd voor geschikte chemische beleid voor gebruik en water tijdens de productie. Deze certificering geldt voor een deel van zijn collectie (zie link, pagina 20). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Nudie Jeans publiceert haar RSL en MRSL (zie huidige link), maar doet niet duidelijk verslag of ten minste één verdachte chemische groep, zoals ftalaten of APEO's, kan eigenlijk beschouwd als volledig geëlimineerd uit de gehele productieketen (zie eerdere link, pagina 32 ). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking voor milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Nudie Jeans minimaliseert de impact van de verpakking voor verzending en door sourcing verantwoordelijk materialen, met inbegrip van gerecycleerde, FSC-gecertificeerde draagtassen en gerecycled plastic tassen verzending. Nudie Jeans rapporteert echter niet over de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid (zie link, pagina 40). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Nudie Jeans implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de afval materiaal voetafdruk door middel van de tenuitvoerlegging van de Svensk Miljobas standaard. Maar, beton statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen niet openbaar worden gemaakt (zie link, bladzijde 49). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Nudie Jeans biedt haar klanten de mogelijkheid om gebruik van de reparatieservice en te hergebruiken zijn klederen, plus verslagen jaarlijkse resultaten gerealiseerd (zie link, pagina's 36-38). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

12 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in Nudie Jeans Code of Conduct ( zie link , pagina 4-5 ). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja , zie "Contract" . 2. Ja , zie "Werken Hours" . 3. Ja , zie ' leefbaar loon ' ( zie link , pagina 4). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt vermeld , met verwijzing naar middelen voor de situatie van de wet beperkingen parallel ( zie link , pagina 4). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Nudie Jeans openlijk communiceert over het besluit over het verbod op zandstralen (zie link, pagina 5). Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Nudie Jeans is een lijst van directe leveranciers op haar website verstrekt. Deze lijst omvat alle actieve leveranciers en geeft informatie over de onderaannemers , wanneer deze worden gebruikt. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten? Nudie Jeans is een lid van de Fair Wear Foundation (FWF; zie link, bladzijde 23). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Nudie Jeans is een lid van FWF, wat betekent dat vakbonden en/of zakelijke-onafhankelijke NGO's een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief hebben en medeverantwoordelijk voor de integriteit en de geloofwaardigheid van het initiatief. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Nudie Jeans implementeert maatregelen ter verbetering van de praktijken op haar directe leveranciers, namelijk door het verhogen van het loon van de meeste werknemers van de grootste Tunesische fabriek naar boven de leefbaar loon van 500 dinar (zie link, p. 13) en door het wegnemen van de overuren voor een aantal van zijn Indiase leveranciers, dus beperking van de arbeidstijd 48 uur per week (zie eerdere link, blz. 24). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Nudie Jeans heeft een openbaar controleverslag op de website van FWF, die aangeeft dat 99% van zijn eigen productie onder controle (zie link op de vorige vraag, pagina 3). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Nudie Jeans arbeidsvoorwaarden beleid wordt beoordeeld met de "Leader"-status door FWF. Ook, volgens FWF, 58% van Nudie Jeans productie plaatsvindt in laag risico landen (b.v., Italië, Portugal en Zweden) waar de lonen wordt onderhandeld via een collectieve arbeidsovereenkomst (zie link, pagina 3 & 14). Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Nudie Jeans van maatregelen voor het bereiken van leefbaar loon betalingen op haar kleding fabrikanten zijn gewaardeerd met de status 'Advanced aanpak' door de Fair Wear Foundation (zie link, pagina 13). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Nudie Jeans rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Nudie Jeans noemt voor het gebruik van stoffen die zijn vervaardigd volgens de GOTS. Nudie Jeans is echter onduidelijk of ten minste 50% van de hele structuur productie voldoen aan de normen van bijvoorbeeld GOTS (zie link, pagina 20). Bron