Rank a Brand

Hoe duurzaam is Mud Jeans?

Mud Jeans & duurzaam


Mud Jeans
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 19 uit 32

Samenvatting duurzaamheid

Mud Jeans heeft het B-label behaald. heeft een B-label gescoord. Volgens ons is Mud Jeans één van de meest duurzame jeansmerken. Mud Jeans scoort het hoogst voor ecologie en arbeidsomstandigheden, vanwege onder andere het gebruik van duurzame ruwe materialen en een lidmaatschap bij Fair Wear Foundation (FWF).

Merkhouder: Mud Jeans International BV
Hoofdkantoor: Rhenen, The Netherlands
Sector: Jeans & spijkerbroek
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Shirts, Jeans, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Mud Jeans?

Mud Jeans Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 6 April 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 6 April 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Mud Jeans implementeert maatregelen ter vermindering van het klimaat voetafdruk van haar collectie, zoals het analyseren van het productieproces van katoen op jeans en compensatie van de uitgestoten uitstoot. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Mud Jeans rapporten zijn eigen operaties klimaat voetafdruk, die op 5.306 ton Co2e, effectieve oktober 2015 was (zie link vorige vraag, pagina 7). Mud Jeans is klimaatneutraal gecertificeerd door 'BLUEdot Registreer'. Het de emissies voor alle producten en bewerkingen in 2016, effectief tegen maart 2016 gecompenseerd. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Mud Jeans communiceert niet haar beleid van hernieuwbare energie. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Mud Jeans communiceert niet concrete informatie over doelstellingen voor vermindering voor zijn eigen operaties uitstoot van broeikasgassen. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Mud Jeans implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Ook Mud Jeans zijn product specifieke klimaat voetafdrukken heeft onderzocht en publiceerde respectieve resultaten (zie link, pagina 4-6). Bron

Vragen over Milieubeleid

9 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Vrijwel de hele collectie van Mud Jeans is gemaakt van milieuvriendelijker katoen (bijvoorbeeld BCI) of gerecycled denim in 2015. Slechts een klein deel (2%) van grondstoffen die verwerkt zijn materialen zoals Viscose of Spandex. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de jeans en andere kleding? Mud Jeans collectie is deels GOTS-gecertificeerd, wat inhoudt dat hoge normen worden gehandhaafd voor geschikte chemische beleid voor gebruik en water tijdens de productie. Ook, Mud Jeans heeft een beleid ter vermindering van het gebruik van water in productie en haar jeans worden alleen behandeld met 'Jeanologia' laser techniek machines in plaats van schadelijke chemische stoffen. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Mud Jeans vermeldt dat zijn stoffen die productie gedeeltelijk GOTS gecertificeerd, wat betekent dat het gebruik van de relevante chemische groepen is verboden, maar het is niet duidelijk of deze chemicaliën worden gebruikt in het resterende deel van de productie. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Mud Jeans implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van het milieueffect van de consumentenverpakking, zoals het gebruik van 'Repack' voor de levering aan huis-verpakking. Echter is geen algemene, jaarlijkse consument verpakking materiële voetafdruk gepubliceerd. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Mud Jeans bevordert het concept circulaire economie. Daarom Mud Jeans opnieuw gebruikt alle afval textielstoffen, en jeans verzameld van haar klanten, recycleren en hergebruiken voor de productie van nieuwe kleding. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Mud Jeans biedt haar klanten de mogelijkheid om hen terug en vrije reparatie verzonden. Bovendien, Mud Jeans bevordert het concept van de kledingstukken leasen. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

7 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Mud Jeans is lid van de Fair Wear Foundation (FWF). Voor de normen in het beleid, zie de link bij vraag 2 en 3 hieronder. In het beleid zijn al deze normen genoemd (standards 1,2,3 en 7). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? In de FWF arbeidsnormen: 1. Ja, wettige arbeidsovereenkomst; 2. Ja, een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur; 3. Ja een leefbaar loon (zie link normen 5, 6 en 8). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? In FWF arbeidsnormen: dit recht wordt genoemd, inclusief gelijksoortige oplossingen wanneer de rechten worden beperkt door de wet. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? Mud Jeans heeft publiekelijk aangegeven dat zandstralen is verboden binnen de productieketen. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Mud Jeans heeft een lijst gepubliceerd van alle actieve kleding en stof fabrikanten. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten? Mud Jeans is lid van de Fair Wear Foundation (FWF). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Mud Jeans is lid van FWF, wat betekent dat NGO's en vakbonden een formele en co-beslissende rol binnen het initiatief hebben en medeverantwoordelijk zijn voor de integriteit en betrouwbaarheid van het initiatief. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Mud Jeans rapporteert niet of maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten zijn uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot de kwaliteit van product en / of productie proces. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Hoewel Mud Jeans gedetailleerde rapportering op de controle en arbeidsrechtelijke voorwaarden op de kleding fabrikant in Tunesië geeft, is het onduidelijk welk percentage van het productievolume, op kleding fabrikant niveau, dit vertegenwoordigt. Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie het antwoord bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Mud Jeans stelt echter dat een deel van de collectie zijn GOTS gecertificeerd, maar is niet duidelijk over het aandeel. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie het antwoord bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Mud Jeans wil toewerken naar een situatie waar het boven gemiddelde leefbaar loon betalingen voor de arbeiders in de fabrieken garanderen kan. Resultaten met betrekking tot de gerealiseerde leefbaar loon betalingen zijn echter niet nog gemeld. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Mud Jeans biedt geen uitgebreide concrete informatie en resultaten van zijn arbeid voorwaarden beleid voor het weefsel productie fasen. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Mud Jeans noemt dat een deel van het productievolume voldoet aan de normen van GOTS. Het is echter niet duidelijk of minimaal 50% voldoet aan deze voorwaarden. Bron