Rank a Brand

Hoe duurzaam is Kings of Indigo?

Kings of Indigo & duurzaam


Koi-logo
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 18 uit 32

Samenvatting duurzaamheid

Kings of Indigo heeft een B-label gescoord. Volgens ons is het merk één van de meest duurzame jeansmerken. Kings of Indigo scoort het hoogst voor ecologie en arbeidsomstandigheden, vanwege onder andere het gebruik van duurzame ruwe materialen en een lidmaatschap bij Fair Wear Foundation (FWF). Het merk zou nog meer punten kunnen scoren wanneer het zijn CO2 voetafdruk zou publiceren.

Merkhouder: KOI International B.V.
Hoofdkantoor: Amsterdam, The Netherlands
Sector: Jeans & spijkerbroek
Categorieën : Male, Female
Free Tags: K.O.I , KOI, Pullover, Jackets, Jeans, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Kings of Indigo?

Kings of Indigo Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 6 May 2018 door Karin
Laatst gecontroleerd: 6 May 2018 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? K.O.I implementeert verschillende maatregelen om te verminderen en te compenseren, klimaat emissies, deze lichtere verpakking en de compensatie van CO2 op vluchten. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? K.O.I publiceert geen de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Het is daarom niet duidelijk of de uitgevoerde maatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? K.O.I communiceert niet haar beleid van hernieuwbare energie. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? K.O.I communiceert niet informatie over totale doelstellingen voor vermindering van voor het klimaat voetafdruk van eigen activiteiten. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? K.O.I communiceert niet een beleid ter vermindering van de uitstoot van het klimaat in de supply chain die buiten de eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

9 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? K.O.I communiceert dat de collectie is gemaakt van duurzame vezels, zoals biologisch katoen, gerecycled katoen, gerecycled wol, biologische wol, tencel en modal tot meer dan 90%. Maar ook conventionele linnen en hennep materialen zijn opgenomen. Daarom is een aandeel van meer dan 75% meer realistisch. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de jeans en andere kleding? K.O.I van kleding is GOTS-gecertificeerd, wat inhoudt dat hoge normen worden gehandhaafd voor geschikte chemische beleid voor gebruik en water tijdens de productie. Deze certificering geldt voor een deel van de collectie. Bovendien heeft de K.O.I een beleid ter vermindering van het gebruik van water in productie. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? K.O.I stelt dat chlorobenzenes, azokleurstoffen en zware metalen niet worden gebruikt bij de productie van alle haar kleding. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? K.O.I communiceert gebruik van gerecycleerd materiaal voor de consumentenverpakking en het gewicht van de verpakking in 2018 te verminderen. K.O.I rapporteert echter niet over de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? K.O.I rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? K.O.I heeft een denim-collectie ('Red Light Denim') die is gemaakt van versleten denim verzameld in Amsterdam. Bovendien K.O.I organiseert reparatie en recyclen van evenementen en biedt klanten een Reparatieset. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

8 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? K.O.I is een lid van de Fair Wear Foundation (FWF). Zie de link voor de vragen 2 & 3 hieronder voor arbeid normen FWF. In de ILO-normen zijn alle deze normen vermeld (standaarden 1,2,3,7). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? In FWF arbeidsnormen: 1. Ja, juridisch bindende arbeidsbetrekkingen; 2. Ja, de maximale werkweek van 48 uur, overuren (max 12 uur) is vrijwillig; 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon (Zie koppeling normen 5,6,8). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? In FWF arbeidsnormen: Dit recht wordt genoemd, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen (zie link standaard 4). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? K.O.I maakt geen gebruik van zandstralen voor de productie van haar denim. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? K.O.I publiceerde een up-to-date kaart van haar kleding en stof leveranciers locaties, plus noemt de namen van de leveranciers. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten? K.O.I is een lid van Fair Wear Foundation (FWF). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? K.O.I is een lid van FWF, wat betekent dat vakbonden en/of zakelijke-onafhankelijke NGO's een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief hebben en mede verantwoordelijk voor de integriteit en de geloofwaardigheid van het initiatief zijn. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? K.O.I rapporteert niet of maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten zijn uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot de kwaliteit van product en / of productie proces. Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? K.O.I heeft een openbaar controleverslag op de FWF en K.O.I websites. In 2017, 90,77 van K.O.I de productievolume werd onder controle op kleding fabrikant niveau (zie link, bladzijde 17). Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Volgens K.O.I, 5,67% van K.O.I de productie gebeurt in laag risico landen (zie link, bladzijde 17). Ook een deel van de collectie zijn GOTS en SA8000 gecertificeerd, maar het aandeel is niet opgegeven. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 10. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? K.O.I. implementeert maatregelen ter verwezenlijking van de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten (zie link, bladzijde 17-18). Of eerste leefbaar loon betalingen worden momenteel gerealiseerd is nog geen opgegeven echter. Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? K.O.I biedt geen uitgebreide duidelijke informatie en resultaten van zijn arbeid voorwaarden beleid voor het weefsel productie fasen. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? K.O.I noemt voor het gebruik van stoffen die zijn vervaardigd volgens de GOTS (zie link, bladzijde 33). K.O.I is echter onduidelijk of ten minste 50% van de hele structuur productie voldoen aan de normen van bijvoorbeeld GOTS. Bron