Rank a Brand

Hoe duurzaam is Cheap Monday?

Cheap Monday & duurzaam


Cheap Monday
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 15 uit 32

Samenvatting duurzaamheid

Cheap Monday heeft het C-label behaald en is daarmee redelijk op weg richting duurzaamheid, maar het kan nog beter. H&M group, eigenaar van Cheap Monday, heeft haar lijst met toeleverananciers bekend gemaakt. H&M rapporteert jaarlijks over de verbeteringen en problemen rond de arbeidsomstandigheden van de kledingmakers. Afgelopen jaren is ook het beleid voor klimaat en milieu aangescherpt.

Merkhouder: H&M Group
Hoofdkantoor: Stockholm, Sweden
Sector: Jeans & spijkerbroek
Categorieën : Male, Female
Free Tags: H&M Group, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Jeans, Dress, Shoes

Vergelijk Andere Merken

Cheap Monday
Evisu

Vorige pagina  1 2 3  Volgende pagina

Weet je meer over duurzaamheid & Cheap Monday?

Cheap Monday Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 16 September 2018 door Amanda
Laatst gecontroleerd: 16 September 2018 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? H&M Group (merk eigenaar van Cheap Monday) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het gebruik van hernieuwbare elektriciteit, verhoging van de energie-efficiëntie in de winkels, en is ook proberen te sensibiliseren voor klimaatverandering na haar eigen activiteiten (zie link, bladzijde 47). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? H&M Group het klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen (Scope 1 & 2 / volgens de methodologie van 'markt-based' door BKG) gedaald van 154,753 ton van CO2e in 2015 naar 63,690 ton van CO2e in 2017. Dit is een daling van ongeveer 56% (zie link, pagina 28 & 52). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Voor 2017 rapporteert H&M Group aan 96% hernieuwbare energie op het totale elektriciteitsverbruik van gezinnen hebben gebruikt. Waardoor H & M Group verwijst naar regelingen zoals REC-REC en GO certificaten. Deels, wordt hernieuwbare energie opgewekt ter plaatse ook. Over het algemeen echter bronnen van de energievoorziening, soort energie en additionaliteit Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? H&M Group streeft ernaar om in 2040 positieve klimaat, maar specificeert niet duidelijk doel doel mijlpalen voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen op weg naar 2040 (zie link, pagina 28 & 47). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? H&M Group implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Daarnaast H & M Group publiceert concrete resultaten, waaronder broeikasgasemissies bereikt (zie link, pagina 49 & 52). Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2017, werden 35,5% van H&M Group van (merk eigenaar van Cheap Monday) materialen verwerkt gemaakt van meer duurzame grondstoffen, zoals gerecycleerde materialen of organische en BCI katoen. Maar, H&M Group specificeert niet duidelijk welke andere 'duurzaam geproduceerde materialen' zijn opgenomen. Een aandeel van meer dan 10% kan worden beschouwd als be Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Goedkope maandag staat dat alle textielproducten uit FW18, een minimum van 50% van de 'gerecycleerd of duurzame materialen' zal bevatten. Goedkope maandag specificeert welke duurzame materialen, dit zijn echter niet. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 3. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 3. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 3. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de jeans en andere kleding? In 2011 H&M Group inzetten voor Greenpeace op de nul lozen van gevaarlijke chemicaliën en zorgt ervoor dat deze beperkingen worden begrepen en in de supply chain toegepast. In deze zaak, is volgens Greenpeace, H & M Group gecategoriseerd als een "Avant-Garde". Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Volgens Greenpeace, H & M groep heeft met succes geëlimineerd PFK's van de productie van alle kledingstukken, effectief in 2016 (zie link, bladzijde 10). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? H&M Group rapporteert niet of ten minste 3 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals ftalaten of BFR kan worden beschouwd als volledig afgeschaft-out in de mondiale toeleveringsketen al. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? H&M Group implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de consumentenverpakking. Maar concrete statistische resultaten met betrekking tot de consument verpakking materialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? H&M Group implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van afval, zoals het recyclen van afval van de winkel. Maar, beton statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen niet openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 44-46). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Cheap Monday klanten kunnen afgeven geen kleren ze niet langer willen of nodig hebben op goedkope maandag winkels, en zijn gestimuleerd door een korting van 10%. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

7 uit 14
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle deze normen worden genoemd in H&M Group Gedragscode (merk eigenaar van Cheap Monday) (zie link, pagina 3-5). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, formeel geregistreerd dienstbetrekking; 2. de maximale werkweek van 48 uur, vrijwillige betaalde overuren van maximaal 12 uur; 3. Ja, lonen altijd moet voldoende zijn om te voldoen aan de basisbehoeften van werknemers en hun gezinnen, en sommige discretionaire inkomen (zie link, pagina's 3-5). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina 4). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een helder en effectief beleid voor de gezondheid en veiligheid van de arbeiders die jeans bewerken, met tenminste een verbod op zandstralen? H & M Group heeft publiekelijk bekendgemaakt dat een verbod op zandstralen, effectief tegen 2010. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? H&M Group heeft een "Global leverancier List", dat is goed voor ongeveer 98,5% van alle commerciële stukken geproduceerd voor de H & M groep gepubliceerd. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten? H&M Group deel uitmaakt van de ethische handel-initiatief (ETI). Bron
7. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? ETI is erkend als een multi-stakeholder initiatief. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? H&M Group implementeert maatregelen ter verbetering van de praktijken op het gebied van product- en productie proceskwaliteit op haar kleding fabrikanten - bijvoorbeeld via de ' Fair Wage methode. Beton leidt echter, zoals de lonen stegen of daalden, werktijden worden niet gerapporteerd (zie link, pagina 63-65). Bron
9. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? In 2015, H&M Group 3980 fabriek audits uitgevoerd (elk actief 1. fase fabriek 1,4 keer gemiddeld), en een gedetailleerde audit samenvattend verslag gepubliceerd (zie link, beginnend op bladzijde 29, en koppelen van volgende vraag). Voor 2017 blijft het onduidelijk welke delen van het productievolume werd gecoverd door middel van controle (zie link, vorige vra Bron
10. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
12. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? H&M Group implementeert verschillende maatregelen te realiseren leefbaar loon betalingen in haar toeleverende fabrieken, zoals de 'eerlijk loon methode' – waarvoor ongeveer 40% van het productievolume 2017. Echter, of eerste leefbaar loon betalingen worden gerealiseerd is nog geen duidelijk opgegeven (zie link, pagina 64). Bron
13. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? H&M Group rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
14. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume leer, garens en stoffen aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron