Rank a Brand

Hoe duurzaam is Vaude?

Vaude & duurzaam


Vaude
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 21 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Vaude heeft het B-label behaald en behoort volgens ons daarmee tot de duurzamere sport & outdoor kledingmerken, maar het kan nog altijd beter. Vaude krijgt punten voor het verminderen van de CO2-uitstoot, het gebruik van 100% groene stroom en beleid om schadelijke chemicaliën, afval en verpakkingsmateriaal te verminderen. Het merk is bovendien lid van de Fair Wear Foundation (FWF), wat aantoont dat het de verbetering van arbeidsomstandigheden in lagelonenlanden serieus neemt.

Merkhouder: VAUDE Sport GmbH & Co. KG
Hoofdkantoor: Obereisenback, Germany
Sector: Sport & outdoor kleding
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Dress, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & Vaude?

Vaude Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 8 October 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 8 October 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

5 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? VAUDE implementeert verschillende maatregelen te zijn klimaat voetafdruk, zoals energie-efficiëntiemaatregelen te verminderen of te gebruiken de van hernieuwbare energie. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? VAUDE heeft zijn klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen (Scope 1-3) van 3,074 ton van CO2e in 2015 naar 2,895 ton van CO2e in 2016 verlaagd. Dit is een daling van ongeveer 6%. De resterende onvermijdelijke uitstoot worden gecompenseerd door een goudstandaard klimaat bescherming project in China. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? VAUDE rapporteert een gebruik van 100% hernieuwbare energie op het totale elektriciteitsverbruik. Dit ter plaatse wordt gegenereerd (fotovoltaïsche, > 77% berekend percentage), of gekocht door een leverancier van groene stroom (Lichtblick). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking voor klimaat beleid vraag 3. Vaude heeft sinds 2009 100% hernieuwbare energie gebruikt. In 2015 een van hun fabrieken verwoest na een oplichtend staking, dwingen hen om te tijdelijk opnieuw zoeken. Dit leidde echter tot een tijdelijke daling tot 88% hernieuwbare levering in 2016. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? VAUDE communiceert niet een duidelijk tijdschema voor broeikasgasemissies die van toepassing zijn voor al haar operaties binnen de komende 5 jaar. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Voor 2015 en 2016 VAUDE publiceert een overzicht van materiaal leveranciers die bluesign® gecertificeerd. Bron

Vragen over Milieubeleid

6 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? VAUDE de totale kleding wintercollectie 2017 bestaat uit 85% (zomer 2018, 94%) "Groene vorm" label producten (ten minste bluesign® weefsel, biologisch katoen goedgekeurd en / of bijvoorbeeld gerecycleerde materialen). Een gebruik van voorkeur grondstoffen van meer dan 10% is zeker. Zijn werkelijke aandeel per materiaalsoort gepreciseerd worden beter echter. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? VAUDE wil 'Detox' heeft de normen voor de behandeling van afvalwater in de productie van al hun producten, publiceert haar MRSL en geeft een jaarlijks overzicht van de voortgang (bijvoorbeeld delen van bluesign® goedgekeurd leveranciers). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? 95% van het zomercollectie kleding van VAUDE van 2017 zijn PFC-vrij (100% door zomer 2018). Maar, of ten minste één andere chemische groep, zoals ftalaten of APEO's, kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit haar gehele productie blijft onduidelijk. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? VAUDE implementeert maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de verkoop-verpakking, zoals het gebruik van FSC-gecertificeerd karton. In 2016, werden ongeveer 39 ton van verkoop verpakkende materialen in omloop gebracht. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? VAUDE implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van het geproduceerde afval en streeft naar een vermindering van zijn afval materiaal voetafdruk. Ook worden statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen reststoffen voor 2016, en vorig jaar openbaar gemaakt. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Onder andere biedt Vaude een reparatieservice. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

10 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? VAUDE is een lid van de Fair Wear Foundation (FWF). Zie link voor vragen 2 & 3 hieronder voor arbeid normen FWF. Alle deze normen worden genoemd in de ILO-normen. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? In FWF arbeidsnormen: 1. Ja, juridisch bindende arbeidsbetrekkingen; 2. Ja, de maximale werkweek van 48 uur, overuren (max 12 uur) is vrijwillig; 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? In FWF arbeidsnormen: Dit recht wordt genoemd, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? VAUDE publiceert een lijst van directe leveranciers, effectief in 2016. Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? VAUDE is lid van de Fair Wear Foundation (FWF). Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Vaude is lid van de Multi Stakeholder initiatief Fair Wear Foundation, waar onafhankelijke NGO's zijn goed vertegenwoordigd. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? VAUDE implementeert maatregelen ter verbetering van de praktijken op haar kleding fabrikanten, zoals het optimaliseren van onze interne planningsprocessen. Beton leidt echter, zoals de lonen stegen of daalden, werktijden worden niet gerapporteerd. Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? VAUDE heeft een openbaar beschikbare jaarlijkse controleverslag van Fair Wear Foundation (FWF). Tegen 2016 100% van de gehele productie van VAUDE werd onder controle op kleding fabrikant niveau (zie link, pagina 3). Bron
9. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Vaude de arbeidsomstandigheden beleid voor kleding fabrikanten wordt beoordeeld met de status 'Leader' door 'Fair Wear Foundation' (FWF) (zie link, pagina 3). Bron
10. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? VAUDE implementeert maatregelen ter verwezenlijking van de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten. Volgens FWF in sommige gecontroleerde fabrieken in Vietnam Sommige afdelingen boven leefbaar loon verdienen schattingen (zie link, pagina 13). Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? VAUDE rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof, noch is het duidelijk dat alle audits worden verricht om te controleren of haar arbeid rechten beleid wordt gevolgd. Bron
13. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron