Rank a Brand

Hoe duurzaam is Trigema?

Trigema & duurzaam


Trigema
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 15 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Trigema heeft het C-label behaald. Trigema scoort hoog op arbeidsomstandigheden omdat zijn hele collectie wordt vervaardigd in Duitsland wordt, een lage-risicoland voor slechte arbeidsomstandigheden. Op het gebied van milieubeleid en klimaatbeleid is echter verbetering nodig.

Merkhouder: Trigema Inh. W. Grupp e.K.
Hoofdkantoor: Burladingen, Germany
Sector: Sport & outdoor kleding
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Trigema?

Trigema Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 2 April 2019 door RSM - Students
Laatst gecontroleerd: 2 April 2019 door Maarten

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Trigema heeft het klimaat voetafdruk van haar eigen bewerkingen, van 2016 tot 2018 niet gepubliceerd. Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Trigema noemt het gebruik van ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie (zonne-energie), maar is niet duidelijk over het totale procentuele aandeel. Bron
3. Is alle elektriciteit die het merk (bedrijf) verbruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Trigema stelt dat het produceert elektriciteit via blokverwarming stations, gasturbines en zonnepanelen. Alleen de laatste een hernieuwbare hulpbron, zo niet dat alle elektriciteit wordt gegenereerd door hernieuwbare energiebronnen is. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties? Trigema publiceert geen de jaarlijkse absolute klimaat voetafdruk van de supply chain die buiten de eigen activiteiten. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Trigema communiceert niet alle informatie over het klimaat voetafdruk naar een klimaat neutraliteit doel voor zijn eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? The TRIGEMA Change® kledinglijn gebruikt 100% biologische katoen, maar vormt slechts een klein deel van Trigema de gehele collectie, dus het percentage van biologische of andere milieuvriendelijke voorkeur materialen tot totale volume niet duidelijk is. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Alle Trigema van producten worden gemaakt in Duitsland, dat een laag risico-land, is zoals hoge milieunormen worden afgedwongen door de wet. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Trigema vermeldt alleen met de Öko-Tex 100-norm voor textiel. Deze standaard is niet in aanmerking voor deze vraag, aangezien ze geen criteria voor chemische gebruik tijdens de productiefasen omvatten. Dus is het niet duidelijk of Trigema ten minste 1 verdachte chemische groep heeft afgebouwd. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Trigema rapporteert niet het percentage gerecycleerd of hernieuwbare materialen gebruikt voor de consumentenverpakking, noch de vermindering van de jaarlijkse of beste praktijken met betrekking tot haar verpakkingsmaterialen Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Trigema niet alle inlichtingen met betrekking tot de productie van afval en afval van beleid. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Trigema rapporteert niet of of niet het heeft in plaats van enige vorm van concept ter bevordering van het hergebruik of terugkeer van kleding door haar klanten. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

14 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Trigema heeft een gedragscode ter bescherming van deze normen. Bovendien, al haar producten worden gemaakt in Duitsland, dat een laag-risicomateriaal land in termen van zwakke arbeidsomstandigheden is. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Alle Trigema van producten worden gemaakt in Duitsland, dat een laag-risicomateriaal land in termen van zwakke arbeidsomstandigheden is. Bijvoorbeeld, zijn werknemers vertegenwoordigd door Trigema eigen werken Raad en betrokken bij alle grote onderneming besluiten. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Trigema produceert 100% van haar producten in haar fabrieken in Burladingen, Altshausen en Rangendingen, Duitsland. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Trigema biedt het adres van de belangrijkste productie-installatie, die voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in een rondleiding openstaat. Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Trigema beschikt niet over een belangrijke lijst van haar materiaal leveranciers en andere upstream leveranciers. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Alle Trigema kledingstukken zijn gemaakt in Duitsland, dat een laag-risicomateriaal land in termen van zwakke arbeidsomstandigheden is. Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Trigema kleren zijn vervaardigd 100% in Duitsland, dat een laag-risicomateriaal land voor arbeidsomstandigheden in termen van zwakke arbeidsomstandigheden is. Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Trigema rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden voor alle fabrikanten van de stof. Ze hebben fabrikanten in Duitsland, het land van een laag risico, en hun fabrikant in Turkije is GOTS-gecertificeerd. Maar Trigema publiceert geen informatie over hun fabrikant in Griekenland of in andere EU-landen. Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Trigema heeft toegezegd te zullen betalen hun werknemers het minimumloon gebruikelijk binnen de industrie of het wettelijk minimumloon (dat wil zeggen, naar Duits recht), welke groter is. Het betaalde loon moet voldoende zijn ter dekking van de elementaire verblijfkosten van werknemers. Alle werknemers moeten recht op ten minste de wettelijke sociale voordelen. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Trigema heeft 100% van de kledingstukken gemaakt in Duitsland waar wetten voorzien in een leefbaar loon. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Trigema heeft 100% van de kledingstukken gemaakt in Duitsland waar wetten voorzien in een leefbaar loon. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? 100% van het productievolume Trigema van komt uit fabrieken die eigendom zijn van het merk. Bron