Rank a Brand

Hoe duurzaam is Schöffel?

Schöffel & duurzaam


Schöffel
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 16 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Schöffel heeft het C-label behaald. Schöffel is daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter. Het publiceren van een klimaatvoetafdruk zou een belangrijke stap voorwaarts zijn. Qua milieubescherming scoort Schöffel punten voor zijn collectie, welke deels bluesign® gecertificeerd is, maar het totale aandeel van milieuvriendelijke materialen blijft echter onduidelijk. Als lid van de Fair Wear Foundation is Schöffel actief betrokken bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de eigen bevoorradingsketen en rapporteert het transparant over de resultaten.

Merkhouder: Schöffel Sportbekleidung GmbH
Hoofdkantoor: Schwabmünchen, Germany
Sector: Sport & outdoor kleding
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Pants

Weet je meer over duurzaamheid & Schöffel?

Schöffel Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 2 April 2019 door RSM - Students
Laatst gecontroleerd: 2 April 2019 door Maarten

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Schöffel maakt gebruik van verschillende initiatieven om hun klimaat footprint te verminderen, zoals sourcing hernieuwbare energie, maar ze hebben niet gepubliceerd geen klimaat footprint van hun eigen activiteiten van 2016 tot 2018 (zie link, pagina 8, 44, 45). Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Schöffel stelt dat het bronnen hernieuwbare energie voor haar hoofdkwartier en acht van haar winkels, met behulp van self-generated zonne-energie en waterkracht van een gecertificeerde provider. Meer informatie over het totale percentageaandeel en de additionaliteit van het aanbod is nodig, maar een minimumpercentage van 50% lijkt zeker. Bron
3. Is alle elektriciteit die het merk (bedrijf) verbruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties? Schöffel maakt gebruik van diverse initiatieven om de uitstoot van hun toeleveringsketen te verminderen, zoals samenwerken met een duurzame logistieke dienstverlener (zie link, pagina 43), maar ze hebben geen klimaat voetafdruk van hun supply chain gepubliceerd van 2016 tot 2018. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Schöffel communiceert geen informatie over de klimaat voetafdruk in de richting van een klimaat neutraliteit doel voor zijn eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Schöffel heeft een collectie gemaakt van 4% natuurlijke vezels, maar specificeert niet de aard van deze vezels (zie link, pagina 43). Het gebruikt ook organisch katoen voor zijn inzameling (zie link volgende vraag), maar specificeert niet welk percentage van zijn totaal jaarlijks volume dit vertegenwoordigt. Een minimumaandeel van 10% kan echter worden bescho Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? See remark for carbon emissions question 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Schöffel's Clothing is bluesign® gecertificeerd, wat betekent dat hoge normen worden gehandhaafd voor geschikt chemisch gebruik en waterbeleid tijdens de productie. Deze certificatie is van toepassing op een deel van de gehele collectie. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Schöffel communiceert het streeft naar geleidelijke afschaffing van PFC door 2020 (zie huidige verbinding). Echter, of ten minste een chemische groep, zoals ftalaten of azo-kleurstoffen, kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit de gehele productie blijft onduidelijk (zie link volgende vraag, pagina 43). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Schöffel rapporteert niet over de jaarresultaten van zijn verzend verpakkingsbeleid. Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Schöffel implementeert verschillende maatregelen om haar jaarlijkse absolute afval footprint te verminderen, maar concrete geaggregeerde resultaten met betrekking tot haar jaarlijkse absolute afval footprint worden niet openbaar gemaakt. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Schöffel biedt haar klanten de mogelijkheid gebruik te maken van de reparatiedienst (zie link, pagina 12). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

11 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Als lid van de Fair Wear Foundation (FWF) houdt Schöffel zich aan de FWF code van arbeidspraktijken, die al deze normen omvat. Samen met FWF publiceren zij een jaarverslag met een samenvatting over sociale compliance in de toeleveringsketen, inclusief arbeidsvoorwaarden bij leveranciers. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Schöffel is een lid van Fair Wear Foundation, die klachtenprocedures binnen fabrieken vereist en biedt off-site klachten handlers ook. Meer dan 25% van de werknemers wordt geïnformeerd over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme (zie link, pagina 25), onder meer door Schöffel's eigen trainingen. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Schöffel heeft een lijst van directe leveranciers gepubliceerd die 100% van het totale aankoopvolume dekt (zie link, pagina's 16-17). Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? De lijst van directe leveranciers wordt aangevuld met specifieke producten per fabriek (zie link, pagina's 31, 32). Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Schöffel verstrekt geen lijst van leveranciers verder onderaan de leveringsketen. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Schöffel is lid van de Stichting Fair Wear (en het Duitse partnerschap voor duurzaam textiel). Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Fair Wear Foundation heeft bepaalde basisvereisten die door alle leden moeten worden gehandhaafd, anders worden ze minimaal 1 jaar geschorst (zie link, pagina 5). Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? 99% van het totale productievolume van Schöffel's bij directe leveranciers wordt gecontroleerd onder standaard toezicht door de Stichting Fair Wear betreffende goede arbeidsomstandigheden (zie link, pagina 3). Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Schöffel informeert Tier II leveranciers over de code van de arbeidspraktijken van Fair Wear Foundation, maar openbaart geen duidelijke resultaten van haar geïmplementeerde maatregelen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren bij haar stoffen fabrikanten. Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Schöffel heeft een leefbaar loon-project in Vietnam. Echter het niet nog hebben een beleid voor andere landen van de productie, noch heeft het publiek ertoe nog leefbaar loon benchmarks (zie link, bladzijde 39). Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Schöffel van maatregelen voor het bereiken van leefbaar loon betalingen op haar kleding fabrikanten zijn niet gewaardeerd met de status 'Advanced aanpak' door de Fair Wear Foundation (zie link, pagina 13). Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Schöffel meldt voor haar project leefbaar loon in Vietnam dat 84% van de werknemers reeds ten minste de set doel leefbaar loon ontvangen, maar het doel leefbaar loon niet is opgegeven (zie link, bladzijde 39). Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? 84% van de Schöffel productievolume is van leveranciers waar het koopt ten minste 10% van de productiecapaciteit en 40% van de Schöffel zakelijke relaties bestaan gedurende ten minste vijf jaar (zie link, pagina 6-7) Bron