Rank a Brand

Hoe duurzaam is Regatta?

Regatta & duurzaam


Regatta
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 1 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Regatta heeft het E-label behaald. Dit is het laagste beoordelingsniveau in onze ranking. De belangrijkste reden hiervoor is dat Regatta niet heel transparant is over hoe eerlijk, klimaatvriendelijk en milieuvriendelijk de eigen producten worden vervaardigd en verhandeld. Vanuit het oogpunt van de consument is het daarom moeilijk in te schatten of producten van Regatta qua duurzaamheid aanbevelenswaardig zijn.

Merkhouder: Regatta Ltd.
Hoofdkantoor: Manchester, UK
Sector: Sport & outdoor kleding
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Shirts, Pullover, Jackets

Weet je meer over duurzaamheid & Regatta?

Regatta Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 3 April 2019 door RSM - Students
Laatst gecontroleerd: 3 April 2019 door Maarten

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Regatta heeft een klimaat voetafdruk van haar eigen bewerkingen, van 2016 tot 2018 niet gepubliceerd. Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Regatta communiceert niet duidelijk haar hernieuwbare energie-beleid. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken. Bron
3. Is alle elektriciteit die het merk (bedrijf) verbruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties? Regatta heeft een klimaat voetafdruk van de supply chain vanaf 2016 tot 2018 niet gepubliceerd. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Regatta communiceert niet alle informatie over het klimaat voetafdruk naar een klimaat neutraliteit doel voor zijn eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Regatta communiceert niet alle informatie over het gebruik van milieuvriendelijke voorkeur materialen voor haar kleding op haar website. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Regatta verwijst naar de REACH-wetgeving. Dit is niet een voldoende beleid tot doel chemische verontreiniging in de productieketen. Regatta rapporteert bovendien niet concrete resultaten van haar beleid. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Regatta meldt dat PFOA is geëlimineerd uit de productie. Echter, of ten minste één chemische groep, zoals ftalaten of PFK's (met inbegrip van PFOA), kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit haar gehele productie blijft onduidelijk. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Regatta rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid. Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Regatta implementeert maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de gegenereerde afval, zoals afzonderlijke kunststoffen, papier, kaart en algemene afval. Regatta meldt ook, dat in 2013 meer dan 70% van het afval is gerecycled. Echter worden concrete, meer recente statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen niet openbaar gemaakt. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Regatta rapporteert niet of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Sinds 2012 is Regatta lid van de ethische handel-initiatief (ETI), waarmee een basiscode vermelden alle deze normen. Regatta doet echter niet op zijn minst een halfjaarlijkse voortgangsverslag met een samenvatting van GREDRAGSCODE publiceren in de supply chain op haar eigen website. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Regatta is lid van de ethische handel-initiatief, waarvoor een klachtenprocedure actief binnen fabrieken. Het is echter niet duidelijk of het systeem voorziet in klachten handlers buiten de fabriek. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Regatta beschikt niet over een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Regatta beschikt niet over een belangrijke lijst van leveranciers verder in de toeleveringsketen naar beneden. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Regatta is een lid van het ETI, wat betekent dat vakbonden en / of zakelijke-onafhankelijke NGO's een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief hebben en medeverantwoordelijk voor de integriteit en de geloofwaardigheid van het initiatief. Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Het ETI wordt beëindigd door het lidmaatschap van bedrijven die niet nakomen van hun verplichtingen van het lidmaatschap of maak niet voldoende vooruitgang heeft geboekt. Het is echter niet duidelijk volgens welke criteria de verplichtingen worden geëvalueerd en de eisen van het lidmaatschap van de hoe streng zijn dus echt. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Regatta duidelijk rapporteert niet als en hoeveel productievolume als sociaal compatibel is goedgekeurd door onafhankelijke derden. Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Regatta rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Regatta heeft enige toezegging aan de benchmark van een leefbaar loon niet gepubliceerd. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Regatta biedt geen concrete informatie over geïmplementeerde maatregelen tot vaststelling van de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Regatta rapporteert niet op de betaling van leefloon. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Regatta rapporteert niet op de duur van zakelijke relaties met leveranciers, noch over een strategie om de productie te concentreren op een beperkt aantal leveranciers. Regatta verder vermeldt niet bezitten van alle fabrieken. Bron