Rank a Brand

Hoe duurzaam is Quechua?

Quechua & duurzaam


Quechua
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Quechua heeft het D-label behaald. Daarmee heeft het zijn eerste mijlstonen qua duurzaamheid behaald. Quechua is begonnen met het bekijken van de klimaatvoetafdruk in diens bevoorradingsketen, met het gebruiken van milieuvriendelijkere materialen voor diens collectie en met de implementatie van zijn gedragscode in zijn bevoorradingsketen. Echter, Quechua kan nog veel meer doen op het gebied van hernieuwbare energie, management van chemicaliën, beleidsmaatregelen voor verpakking en afval, het betalen van leefbare lonen en het aanpakken van slechte arbeidsomstandigheden.

Merkhouder: Decathlon S.A.
Hoofdkantoor: Villeneuve d'Ascq, France
Sector: Sport & outdoor kleding
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Decathlon, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Quechua?

Quechua Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 3 April 2019 door RSM - Students
Laatst gecontroleerd: 3 April 2019 door Maarten

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Tienkamp, merk eigenaar van Quechua, onthult de jaarlijkse absolute voetafdruk van haar eigen activiteiten, maar meldt dat het is gestegen van 187.378 ton CO2 in 2016 naar 205.776 ton CO2 in 2017 (zie link, pagina 5). Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Decathlon wil een bron van 100% groene stroom door 2026 (zie link), heeft geleid tot 4,9 gWh van hernieuwbare energie ter plaatse, en het aankopen van groene energie, maar het is niet duidelijk over welk deel van haar 547 gWh van totale elektriciteit die wordt gebruikt is afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen, en ook niet over bronnen en additionaliteit van levering (zie volgende link, pagina 81-82, 109). Bron
3. Is alle elektriciteit die het merk (bedrijf) verbruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties? Tienkamp publiceert het klimaat voetafdruk van de waardeketen die buiten eigen bewerkingen voor 2017, een figuur van de uitstoot van 8,039,767 ton CO2 rapportage (zie link, pagina 97). Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Tienkamp rapporten dat de absolute jaarlijkse klimaat voetafdruk van de waardeketen buiten eigen bewerkingen van 6,994,359 ton van CO2e in 2016 naar 8,039,767 ton van CO2e in 2017 is toegenomen (zie link, pagina 97). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Decathlon wil stabiliseren van alle emissies van hun klimaat in hun waardeketen door 2021, maar communiceert niet een klimaat neutraliteit doel voor zijn eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Tienkamp rapporten met behulp van 30% katoen voor de kleding, waarvan 55.2% organische, gerecycleerd of BCI-gecertificeerd is. Bovendien, tot 9,4% van haar polyester wordt gerecycled. Decathlon het totale percentage aan milieuvriendelijke 'voorkeur' grondstoffen blijft onduidelijk, maar een aandeel van meer dan 17% kan worden beschouwd als bepaalde (zie link, pagina's, 49, 50, & 104). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Tienkamp vermeldt alleen de ZDHC standaard voor textiel. Deze standaard komt niet in aanmerking voor deze vraag, omdat er geen gevaar gebaseerde, niet concreet genoeg, ontbreekt afvalwater testen detectiegrenzen en sommige chemische sleutelgroepen (zie link, pagina 60-61 & 76-79). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Decathlon streeft ernaar om Perfluorinated chemicaliën te elimineren door 2020, maar niet rapporteren of ten minste een verdachte chemische groep, kan al worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit de gehele productie (zie link, pagina's 60-61). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Decathlon rapporteert niet het percentage gerecycleerde of hernieuwbare materialen dat wordt gebruikt voor zijn consumentenverpakking, noch jaarlijkse reducties of beste praktijken, zoals sourcing alleen FSC-gecertificeerd papier-met betrekking tot de verpakkingsmaterialen (zie link, pagina's 50, 89, 91, 107) . Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Decatlon rapporteert de jaarlijkse afvalstoffen per type en gewicht, maar het kan duidelijker zijn over de manier van verwijdering. Nochtans, heeft het zijn jaarlijkse absolute afval voetafdruk van 75.661 ton in 2016 tot 88.002 ton in 2017 verhoogd (zie verbinding, pagina 107). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Decathlon biedt haar klanten de mogelijkheid om gebruik te maken van haar reparatie service en is het loodsen van een project waarbij het verzamelen van end-of-Life kleding om uiteindelijk nieuwe producten te maken (zie link, pagina's 52-53). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Decathlon bevat al deze standaarden in haar gedrags code voor leveranciers op de werkplek (zie link, pagina 70, nota 76) en heeft een voortgangsrapport gepubliceerd met een samenvatting van de sociale compliance in de toeleveringsketen op haar website (pagina's 62-85). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Decathlon implementeert een klachten mechanisme in zijn fabrieken. Het is echter niet duidelijk of het systeem zorgt voor klachtenafhandeling buiten de fabriek (zie link, pagina 6). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Decathlon publiceert geen lijst van haar directe leveranciers. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Decathlon publiceert een lijst van haar leveranciers niet verder in de toeleveringsketen. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Decathlon rapporteert niet als lid van een dergelijk multi-stakeholder initiatief. Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Decathlon meldt dat, op basis van zijn eigen classificatieschema, 69% van haar leveranciers werd beoordeeld A, B of C, in plaats van D of E. Het blijft echter onduidelijk of ten minste 25% van het productievolume wordt geverifieerd conform de normen van in aanmerking komende derden of certificeringsregelingen, zoals SA8000 (zie link, pagina 72 & 111). Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Decathlon stelt dat, na zijn eigen rating systeem, 49% van de tweede-tier productiesites hebben bereikt, een A, B of C-rating, maar geeft geen gedetailleerde beschrijving van het audit proces, klachtenprocedures, capaciteitsopbouw inspanningen, niet-naleving bevindingen en saneringsinspanningen en strategieën (zie link, pagina's 72 & 111). Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Decathlon vermeldt het leven lonen in haar gedrags code (zie link, pagina 6), maar heeft niet publiekelijk toegezegd om een levens loon benchmark. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Decathlon geeft geen concrete informatie over de vraag of het leven loonbetalingen worden gerealiseerd op haar kledingfabrikanten. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Decathlon rapporteert niet over zijn betaling van het leven lonen. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Totaal 39% van de zakelijke relaties van Decathlon bestaat al meer dan 5 jaar, 17% voor meer dan 10 jaar, en 4% zelfs voor meer dan 20 jaar (zie link, pagina 67). Bron