Rank a Brand

Hoe duurzaam is Pyua?

Pyua & duurzaam


Pyua
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 24 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Pyua heeft het B-label behaald. Daarom beoordelen wij outdoor- en sportkleding van Pyua als aanbevelenswaardig. Pyua heeft verschillende maatregelen getroffen om het klimaat te beschermen. Meer transparantie over bijvoorbeeld het gebruik van hernieuwbare energie zou echter hun score nog kunnen verbeteren. Op het gebied van milieubescherming krijgt Pyua punten voor diens uitgebreide gebruik van milieuvriendelijke materialen. Delen van de collectie zijn ook gecertificeerd volgens de GOTS- en bluesign®-normen. Verder produceert PYUA kleding in landen met een laag risico op slechte arbeidsomstandigheden, maar als lid van de Fair Wear Foundation controleert PYUA desalniettemin ook actief deze arbeidsomstandigheden in diens bevoorradingsketen.

Merkhouder: Sportsman's Delight GmbH
Hoofdkantoor: Kiel, Deutschland
Sector: Sport & outdoor kleding
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Jackets, Pants

Weet je meer over duurzaamheid & Pyua?

Pyua Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 2 April 2019 door RSM - Students
Laatst gecontroleerd: 2 April 2019 door Maarten

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? PYUA streeft naar een vermindering van de emissies, maar niet elk klimaat voetafdruk van haar eigen bewerkingen, van 2016 tot 2018 heeft gepubliceerd. Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? PYUA verklaart dat ze proberen te produceren energie efficiënt, maar het bedrijf geen informatie over hun gebruik van hernieuwbare energie publiceert. Bron
3. Is alle elektriciteit die het merk (bedrijf) verbruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties? PYUA heeft niet bekendgemaakt klimaat voetafdruk van de supply chain vanaf 2016 tot 2018. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Hoewel PYUA niet een volledige klimaat voetafdruk van de supply chain openbaren, melden ze dat door voornamelijk met behulp van materialen te scheiden en gerecycleerde materialen die zij uitstoten 77% minder CO2 dan als ze maagd grondstoffen zou gebruiken. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? PYUA is hun doelstellingen gericht op de duurzame sourcing van hun materialen in plaats van op klimaat aspecten (zie link, pagina 3). Bron

Vragen over Milieubeleid

10 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? PYUA gebruikt alleen natuurlijke vezels met GOTS-certificering of al gerecycleerde vezels die gerecycled weer kunnen (zie link, pagina 3). Dus, een hoger dan 90% aandeel van milieuvriendelijke voorkeur grondstoffen kan worden beschouwd als bepaalde. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? PYUA gebruikt alleen natuurlijke vezels met GOTS certificering en bronnen uit het Verre Oosten alleen stoffen en trims die ten minste bluesign gecertificeerd. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? PYUA heeft uitgefaseerd PFC. ook de gehele collectie is gecertificeerd volgens GOTS of bluesign, wat betekent dat ten minste drie verdachte chemische groepen met succes zijn geëlimineerd uit de productie van al haar kledingstukken (zie link, pagina 3). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? PYUA geen verslag van het percentage van gerecycleerde of hernieuwbare materialen die worden gebruikt voor de consument verpakking, noch enige jaarlijkse verlagingen of best practices met betrekking tot de verpakkingsmaterialen. Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? PYUA communiceert geen informatie over haar beleid inzake afvalvermindering. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? PYUA werkt samen met recyclingbedrijven zodanig dat de kledingstukken kunnen worden afgezet op elke kleren donatie bin en zal automatisch worden teruggegeven aan hun" closed-loop- Recycling "(zie link, pagina 3). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

13 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? PYUA implementeert de Fair Wear Foundation (FWF) code van arbeidspraktijken, die al deze normen omvat. FWF publiceert een tweejaarlijks verslag met een samenvatting over maatschappelijke compliance in de toeleveringsketen, inclusief arbeidsvoorwaarden bij leveranciers. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? PYUA is in direct contact met alle leveranciers. Vergaderingen worden begeleid door de Fair Wear Foundation. Werknemers hebben toegang tot informatiebladen over hun rechten (zie link pages 13 en 15, en vorige link pagina's 20-22). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? PYUA rapporteert informatie over haar directe leveranciers zoals productieland (zie volgende link, pagina's 6 en 11-13) en heeft de productielocaties van al haar belangrijkste leveranciers gedeeld met FWF (zie link, bijvoorbeeld pagina 6), maar publiceert deze locaties niet op haar website. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? PYUA publiceert geen lijst van zijn leveranciers verder onderaan de leveringsketen. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Het merk is lid van Fair Wear Foundation (FWF) en implementeert hun code of Labour Practice. Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Fair Wear Foundation heeft basisvereisten die moeten worden gehandhaafd door alle leden, anders worden ze geschorst voor een minimum van 1 jaar (zie link, pagina 5). Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? 100% van het totale productievolume van PYUA bij directe leveranciers wordt gecontroleerd onder standaard monitoring door de Fair Wear Foundation betreffende goede arbeidsomstandigheden (zie link, pagina 4). Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? PYUA meldt dat al zijn natuurlijke vezels GOTS-gecertificeerd zijn (zie link, pagina 3). Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? PYUA heeft 100% van zijn kledingstukken gemaakt in landen die Fair Wear Stichting labels als een laag risico met betrekking tot slechte arbeidsomstandigheden (zie link, pagina 13). Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? PYUA produceert uitsluitend in landen met een laag risico binnen Europa (zoals geclassificeerd door FWF, zie link, pagina 14) en 69% van het productievolume is afkomstig van zakenrelatie schepen die minstens 5 jaar bestaan (zie link, pagina 7). Bron