Rank a Brand

Hoe duurzaam is Peak Performance?

Peak Performance & duurzaam


Peak Performance
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 1 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Peak Performance heeft het D-label behaald. Het merk heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Voorlopig is deze score echter nog puur en alleen toe te schrijven aan het lidmaatschap van de Business Social Complicance Initiative (BSCI) en de Danish Ethical Trading Initiative (DIEH). Er valt dan ook nog genoeg te doen.

Merkhouder: IC Companys A/S
Hoofdkantoor: Copenhagen, Denmark
Sector: Sport & outdoor kleding
Categorieën : Male, Female
Free Tags: IC Companys, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Peak Performance?

Peak Performance Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 16 April 2019 door Shilpa
Laatst gecontroleerd: 15 September 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? undefined Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? undefined Bron
3. Is alle elektriciteit die het merk (bedrijf) verbruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties? Peak Performance heeft niet gepubliceerd geen klimaat footprint van de supply chain van 2016 tot 2018. Merkeigenaar Amer Sports publiceert de klimaat voetafdruk van de supply chain, zie https://www.amersports.com/responsibility/environment/energy-and-climate/maar alleen ten opzichte van de omzet (tCO2/mEur) en niet de absolute cijfers. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Merk eigenaar Amer Sports rapporteert een daling van de emissie-intensiteit (t CO2/mEur) vanaf 2016 / 16.81 tot en met 2017 16.73. Echter, Peak Performance is onderdeel van Amer Sports alleen vanaf 2018. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Topprestaties heeft gepleegd aan het terugdringen van klimaateffect met 30 procent in 2030 maar routekaart voor de verwezenlijking van het doel is nog niet gepubliceerd. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Peak Performance is een lid van beter katoen initiatief en heeft een doel om de bron 100% meer duurzame katoen door het jaar van 2020, met inbegrip van betere katoen en biologisch katoen, maar het is niet duidelijk welk percentage is op dit moment beter katoen of geven precieze routekaart voor zijn doel te bereiken. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Peak Performance implementeert maatregelen zoals bluesign partnerschap om het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen via een lijst met beperkte stoffen die kan gelden voor elke fase van de productie te beperken, maar niet het verslag van de resultaten van haar beleid. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? De Peak Performance RSL noemt een verbod op verschillende chemische groepen, maar het is niet duidelijk of dit RSL met succes wordt geïmplementeerd. Bijvoorbeeld de criteria van de teststeekproef en de regelmatigheid en de testresultaten worden niet gerapporteerd. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Brand eigenaar Amer Sports heeft haar circulaire Economy Principles gedefinieerd en heeft als doel om afval te verminderen, maar het communiceert geen duidelijke routekaart. Het rapporteert van lichte groei van zijn totale hoeveelheid afval van 2016/8897 (t) aan 2017/8903 (t) en een daling van gerecycleerd of hergebruikt afval 2016/64% tot 2017/60%. Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Peak Performance rapport Communiceer alle informatie over de afvalvermindering beleid. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Peak Performance biedt een reparatie service in al haar winkels waar klanten kunnen bezoeken deze plaatsen als ze willen om hulp te krijgen om te veranderen en/of reparatie van een van haar producten, maakt niet uit hoe oud deze kledingstuk zijn. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Merk eigenaar Amer Sports heeft een Code of Conduct maar niet elk voortgangsverslag heeft gepubliceerd. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Piek prestaties / merk eigenaar die amers sport niet op een klacht mechanisme rapporteert. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Merk eigenaar Amer Sports heeft een lijst gepubliceerd van grote klaar goederen leveranciers. Het blijft echter onduidelijk of deze lijst omvat ten minste 90% van de Amer Sports hele productievolume, effectief in 2019. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Merk eigenaar Amer Sports heeft een lijst gepubliceerd van grote klaar goederen leverancier maar geeft niet de volledige adressen of rapport welke producten worden gemaakt per fabriek. Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Merk eigenaar Amer Sports heeft een lijst gepubliceerd van grote klaar goederen leveranciers. Het blijft echter onduidelijk of deze lijst omvat ten minste 90% van de Amer Sports hele productievolume, effectief in 2019. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Piek Perfomance stelt dat Business Social Compliance initiatief (BSCI) hun "externe partner ervoor te zorgen dat onze leveranciers werken volgens onze gedragscode". BSCI is echter niet een Multi Stakeholder initiatief. Merk eigenaar Amer Sports communiceert samenwerking met beter werk maar vermeldt niet lidmaatschap mee. Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Merk eigenaar Amer Sports heeft in opdracht van derden auditors van Bureau Veritas of UL verantwoordelijk Sourcing Inc. maar communiceert niet hoeveel percentages wordt gecontroleerd. Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Topprestaties / merk eigenaar Amer Sports rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Topprestaties / merk eigenaar Amer Sports heeft enige toezegging aan de benchmark van een leefbaar loon niet gepubliceerd. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Topprestaties rapporteert niet op de duur van zakelijke relaties met leveranciers, noch over een strategie om de productie te concentreren op een beperkt aantal leveranciers. Bron