Rank a Brand

Hoe duurzaam is Patagonia?

Patagonia & duurzaam


Logo_patagonia
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 20 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Patagonia heeft het B-label behaald. Daarmee is Patagonia één van de duurzamere kledingmerken in de sport- & outdoorsector. Het merk heeft zeer ambitieuze klimaatdoelen gesteld en is stappen aan het nemen om deze te behalen. Patagonia is ook het aandeel van milieuvriendelijke materialen voor diens collectie aan het vergroten, ook al zou het merk transparanter kunnen zijn over deze en andere maatregelen voor diens milieubeleid. Als lid van de Fair Labor Association werkt Patagonia aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden in zijn bevoorradingsketen. Concretere resultaten zouden nog wel verschaft kunnen worden. Patagonia is een koploper in het betalen van leefbare lonen.

Merkhouder: Patagonia, Inc.
Hoofdkantoor: Ventura, California, USA
Sector: Sport & outdoor kleding
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Dress, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & Patagonia?

Patagonia Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 2 April 2019 door RSM - Students
Laatst gecontroleerd: 2 April 2019 door Maarten

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

4 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Patagonië publiceerde de absolute klimaat voetafdruk van haar eigen activiteiten, maar deze voetafdruk is gestegen van 3617 tonnen CO2e in FY2016 tot 4002 tonnen CO2e in FY2017 (zie link, bladzijde 10). Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Patagonië in begin 2019 gemeld dat de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen die ze in het raster gepompt 76% van de voetafdruk van hun wereldwijde elektriciteit vormt. Bronnen omvatten on-site zonnepanelen en windenergie, en zij hernieuwbare energie certificaten uit zonne-investeringen toepassen. Dit cijfer nog wordt geverifieerd, maar een aandeel van ten minste 50% kan worden gegarandeerd. Bron
3. Is alle elektriciteit die het merk (bedrijf) verbruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties? Patagonië publiceert het klimaat voetafdruk van de supply chain die 'buiten de eigen acties"voor FY2017, een figuur van de uitstoot van 137,001 ton CO2e rapportage. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Hoewel Patagonië niet een vermindering van hun klimaat voetafdruk buiten hun eigen activiteiten ten opzichte van hun vorige verslagjaar rapporteert, meld ze talrijke maatregelen die hun huidige voetafdruk zoals doneren 1% van hun inkomsten te verminderen milieuprojecten. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Patagonië wil klimaatneutraal worden over hun gehele bedrijf, met inbegrip van hun toeleveringsketen 2025, en schetst een geloofwaardige stappenplan om dat te bereiken, onder meer door 100% hernieuwbare energie en koolstofvastlegging projecten. Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2017, tussen 29 en 49% van Patagonië's gehele collectie bestond uit duurzamer grondstoffen, met inbegrip van geregenereerde katoen, biologische katoen, refibra en tencel lyocell, Yulex, gerecycled polyester, wol gerecycled, gerecycleerd neer en gerecycleerd nylon (zie link pagina 8, en de koppeling volgende vraag). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Ten minste 56% van Patagonië's jaarlijkse materiële volume is bluesign® gecertificeerd. Dit betekent dat tijdens de productie hoge milieunormen voor chemische en water gelden gebruiken. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Patagonië ftalaat-vrij drukinkten (zie link) gebruiken en introduceert voor de val 2019 seizoen haar eerste producten die gebruikmaken van PFC-vrije oplossingen (zie volgende vraag link), maar in afwezigheid van een openbare Manifacturing beperkte stoffen lijst het is onduidelijk of op minste één verdachte chemische groep kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd van de gehele productie. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Patagonië meldt alleen SFI of FSC-gecertificeerde houtvezel producten (zie link, pagina's 1-2), maar rapporteert niet het percentage gerecycleerde of hernieuwbare materialen voor zijn consumentenverpakking. Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Patagonië implementeert verschillende maatregelen om haar jaarlijkse absolute afval footprint, zoals een Zero-Waste week te verminderen. Maar, concrete geaggregeerde resultaten met betrekking tot haar jaarlijkse absolute afval footprint zijn niet openbaar gemaakt (zie link, pagina 11). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Patagonië raadt haar aan het gebruik van de producten voor zo lang als mogelijk en biedt tips over hoe te repareren. Ze accepteren ook tweedehands kleding en uitrusting om ze te verkopen in een specifieke sectie van de 'gedragen ' dragen. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

11 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Patagonië omvat alle deze normen op de werkplek van de leverancier Code of Conduct (zie link aanwezig). In samenwerking met de eerlijke arbeid Association (FLA) heeft het een 2017 verslag over GREDRAGSCODE in de toeleveringsketen met inbegrip van arbeidsomstandigheden bij leveranciers (zie link volgende vraag) gepubliceerd. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Patagonië is een lid van de Fair Labor Association (FLA) waarvoor een klachtenprocedure actief binnen fabrieken. Het is echter niet duidelijk of het systeem voorziet in klachten handlers buiten de fabriek en of ten minste 25% van de werknemers werden opgeleid over deze klachtenprocedures (zie link, bladzijde 10). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Patagonië heeft een lijst gepubliceerd van directe leveranciers die waarschijnlijk 90% van de totale productie te dekken, effectief tegen november 2018 (zie link onder "gereed goederen leverancier lijst "). Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Patagonië biedt ook een gedeeltelijke lijst van leveranciers verder in de toeleveringsketen naar beneden. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Patagonië is een lid van de Fair Labor Association (FLA). Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? FLA kan het beëindigen van de deelname van bedrijven die, na wordt geplaatst onder speciale review, nog steeds niet te bereiken of handhaven van de naleving van de normen van de FLA (zie link, bladzijde 29). Het is echter niet duidelijk op welke criteria de verplichtingen worden geëvalueerd en de eisen van het lidmaatschap van de hoe streng zijn dus echt. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Alle Patagonië's directe leveranciers worden gecontroleerd (zie link), maar het is onduidelijk welk percentage van het totale productievolume is gecontroleerd door in aanmerking komende derde partijen, zoals FWF of SA8000. Echter omdat Patagonië bronnen gedeeltelijk uit laag-risicomateriaal landen en 38% van al haar leveranciers in FY2017 Fair Trade gecertificeerd waren, kan een percentage van 25% worden gegarandeerd. Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? In haar periodieke accountantsrapport beschrijft en prijst de FLA de inspanningen van Patagonië om de arbeidsomstandigheden te verbeteren dan Tier 1 leveranciers (zie links Labour vraag 5 & 6). In het bijzonder, Patagonië rapporteert over de controle van de Tier 2 leveranciers in Taiwan ter bestrijding van de praktijk van immigranten moeten vergoedingen betal Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Patagonië is een overzicht gegeven van productie landen en heeft toegezegd te zullen voeren de leefbaar loon-benchmarks zoals bepaald door de mondiale coalitie van leefbaar loon en Fair Labor Association (zie link, bladzijde 51). Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Patagonië implementeert maatregelen ter verwezenlijking van leefbaar loon betalingen op haar kleding fabrikanten, zoals door middel van samenwerking met Fair Trade vs. Het rapporteert dat hun kledingsleveranciers ten minste 81% van de leefbaar loon, met 18% van hen betalen boven een leefbaar loon te betalen (zie link, bladzijde 51). Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Zie de opmerking voor arbeid voorwaarden vraag 14. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Patagonië heeft een zakelijke relatie van ten minste 5 jaar met 55% (of 40 van 73) van haar afgewerkte goederen fabrieken (zie link onder ' gereed goederen Suplier lijst '). Bron