Rank a Brand

Hoe duurzaam is Patagonia?

Patagonia & duurzaam


Logo_patagonia
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 10 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Patagonia heeft het C-label behaald. Patagonia is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter.

Merkhouder: Patagonia, Inc.
Hoofdkantoor: Ventura, California, USA
Sector: Sport & outdoor kleding
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Dress, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & Patagonia?

Patagonia Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 31 October 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 31 October 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Patagonia implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het gebruik van hernieuwbare elektriciteit op haar hoofdkantoor of energie-efficiëntiemaatregelen op haar winkels. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Patagonia geeft een schatting van het wereldwijd 3617 metrische tonnen CO2e in 2015 hebben uitgestoten. Maar, een klimaat voetafdruk van andere jaren zal niet openbaar gemaakt. Dus is het niet duidelijk of de uitgevoerde maatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Patagonia heeft zonnepanelen geïnstalleerd op haar hoofdkantoor kantoren die vermindert met 14% het is behoefte aan elektriciteit uit het raster. Het werkelijke aandeel van hernieuwbare energie die wordt gebruikt voor elektriciteit is echter niet opgegeven. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Patagonia communiceert niet alle concrete informatie over doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Patagonia rapporten over de uitgevoerde maatregelen om de uitstoot van het klimaat in de supply chain, maar biedt geen concrete resultaten bereikt. Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Patago communiceert het gebruik van milieuvriendelijke voorkeur materialen voor een aanzienlijk deel van zijn collectie, zoals Tencel, gerecycleerd of biologisch katoen, gerecycled nylon en polyester. Hoewel een aandeel van meer dan 10% zeker is, het exacte procentuele aandeel van het totale volume is niet duidelijk genoeg gerapporteerd (zie link, pagina 25). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Patagonia's kleding is deels bluesign ® gecertificeerd. Dit betekent dat tijdens de productie hoge milieunormen gehandhaafd voor chemische en water gebruik. Deze certificering geldt voor sommige van de collectie. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Patagonia communiceert niet duidelijk of ten minste één verdachte chemische groep, zoals ftalaten of APEO's chemische stoffen kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit de productie van zijn hele kledingstuk productie. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Patagonia heeft duidelijke doelstellingen en richtsnoeren om de milieugevolgen van de consument verpakking te beperken. Statistische resultaten met betrekking tot de consument verpakking materialen voetafdruk zijn echter niet openbaar gemaakt. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Patagonia implementeert maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van het geproduceerde afval. Echter concrete, meer recente statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen niet openbaar worden gemaakt (zie link, bladzijde 29-32). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Patagonia raadt haar aan het gebruik van de producten voor zo lang als mogelijk en biedt tips over hoe te repareren. Ze accepteren ook tweedehands kleding en uitrusting om ze te verkopen in een specifieke sectie van de 'gedragen ' dragen. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Alle normen worden genoemd in Patagonia's leverancier Code of Conduct. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? 1. Nee, niet uitdrukkelijk zijn vermeld; 2. Ja, de maximale werkweek van 48 uur, overuren (max 12 uur) is vrijwillig; 3). Ja, iedere werknemer heeft recht op een vergoeding, die voldoende is om te voldoen aan de basisbehoeften van hun familie en van de arbeider en bieden sommige discretionaire inkomen. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Patagonia publiceerde een overzicht van het contract leveranciers waarin waarschijnlijk 90% van de totale productie. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Score-unknown   Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Score-unknown   Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Patagonia is een lid van de Fair Labor Association (FLA). Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Score-unknown   Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? FLA wordt erkend als een "Multi Stakeholder initiatief" (MSI). Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Score-unknown   Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Score-unknown   Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Patagonia werkt samen met verschillende initiatieven die naar betere praktijken, zoals Fair Trade USA, FLA- of beter werk streven. Beton leidt echter, zoals de lonen stegen of daalden, werktijden worden niet gerapporteerd. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Patagonia rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de toeleverende fabrieken. Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Patagonia implementeert overeenkomstige maatregelen. Maar, concrete resultaten van gerealiseerde leefbaar loon betalingen zijn nog niet gerapporteerd. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Patagonia rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron