Rank a Brand

Hoe duurzaam is Norrøna?

Norrøna & duurzaam


Norrøna
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 12 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Norrøna heeft het C-label behaald. Norrøna is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter.

Merkhouder: Norrøna Sport AS
Hoofdkantoor: Lysaker, Norway
Sector: Sport & outdoor kleding
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Norrona, Bags, Shirts, Jackets, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Norrøna?

Norrøna Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 15 September 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 15 September 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Norrøna implementeert verschillende maatregelen om het klimaat voetafdruk, zoals het gebruik van hernieuwbare energie voor de elektriciteitsvoorziening. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Norrøna publiceert geen de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Norrøna rapporten voor 2016 te hebben gebruikt 100% hernieuwbare energie (waterkracht) op totaal elektriciteitsverbruik voor haar hoofdkwartier. De leverancier is echter niet opgegeven. Ook, dit niet is opgegeven, of hele elektriciteitsverbruik van eigen bewerkingen wordt gedekt. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Norrøna communiceert niet alle informatie over doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Norrøna communiceert niet een duidelijk beleid ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen verrichtingen (zie link, verzoek IEH verslag 2016). Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? 100% katoen gebruikt door Norrøna is een organische of gerecycleerd. Bovendien, gerecycleerde materialen zoals polyester (39%) worden gebruikt waar mogelijk. Een aandeel van 25% van de voorkeur materialen verwerkt is zeker. Echter het totale aandeel van milieuvriendelijke grondstoffen niet is opgegeven. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Norrøna van kleding is bluesign® en GOTS gecertificeerd, wat betekent dat hoge normen worden gehandhaafd voor geschikte chemische beleid voor gebruik en water tijdens de productie. Deze certificering geldt voor een aantal producten voor de gehele collectie. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Norrøna stelt dat fluorkoolwaterstoffen lange keten van de productie van alle zijn klederen, effectief tegen 2013 met succes zijn afgeschaft. Echter, of ten minste één chemische groep, zoals ftalaten of PFK's, kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit haar gehele productie blijft onduidelijk. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Norrøna rapporteert niet of ten minste drie verdachte chemische groepen kunnen worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit de hele productieketen. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Norrøna geen informatie over de consumentenverpakking vermindering beleid te communiceren. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Norrøna implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de gegenereerde storten van afval. Norrøna schattingen, dat per 2020 alle op de HQ afvalstoffen zal worden gerecycled. Echter, een jaarlijkse statistische afval materiële voetafdruk is niet gemeld nog. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Ja Norrøna biedt haar klanten de mogelijkheid om te maken gebruik van de reparatieservice. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

6 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de gedragscode van Norrøna's. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen; 2. Ja, de maximale werkweek van 48 uur, overuren (max 12 uur) is vrijwillig; 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van wet beperkingen. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Norrøna heeft een lijst gepubliceerd van alle actieve directe leveranciers. Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Norrøna is lid van Ethical Trading Initiative Noorwegen (ETI-N). Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Norrøna is lid van ETI-Noorwegen, wat betekent dat vakbonden en / of zakelijke-onafhankelijke NGO's hebben een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief en zijn mede-verantwoordelijk voor de integriteit en geloofwaardigheid van het initiatief. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Norrøna rapporteert niet of maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten zijn uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot de kwaliteit van product en / of productie proces. Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Norrøna heeft een openbaar verslag van de afgevaardigde van de ETI-Noorwegen. Bergans rapporteert dat 5 uit 23 kleding fabrikanten werden beoordeeld in 2016. Onduidelijk of zij vertegenwoordigen tegen 90% van het productievolume van Norrøna (zie link, IEH-rapport aanvragen, zie pagina 18-22). Bron
9. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Norrøna rapporteert openbaar niet op de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij haar leveranciers, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen (zie link, verzoek IEH verslag 2016). Bron
10. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Norrøna implementeert overeenkomstige maatregelen, zoals de lonen van de analyse van een aantal leveranciers in Viet ben en China. Echter duidelijke resultaten van gerealiseerde leefbaar loon betalingen nog niet gerapporteerd (zie link, IEH-rapport aanvragen, zie pagina 28). Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Norrøna rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof (zie link, verzoek IEH verslag 2016). Bron
13. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Norrøna rapporteert openbaar niet op de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij haar leveranciers, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen (zie link, verzoek IEH verslag 2016). Bron