Rank a Brand

Hoe duurzaam is Kalenji?

Kalenji & duurzaam


Kalenji
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Kalenji heeft het D-label behaald. Daarmee heeft het zijn eerste mijlstonen qua duurzaamheid behaald. Kalenji is begonnen met het bekijken van de klimaatvoetafdruk in diens bevoorradingsketen, met het gebruiken van milieuvriendelijkere materialen voor diens collectie en met de implementatie van zijn gedragscode in zijn bevoorradingsketen. Echter, Kalenji kan nog veel meer doen op het gebied van hernieuwbare energie, management van chemicaliën, beleidsmaatregelen voor verpakking en afval, het betalen van leefbare lonen en het aanpakken van slechte arbeidsomstandigheden.

Merkhouder: Decathlon S.A.
Hoofdkantoor: Villeneuve d'Ascq, France
Sector: Sport & outdoor kleding
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Decathlon, Bags, Caps, Shirts, Jackets, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & Kalenji?

Kalenji Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 3 April 2019 door RSM - Students
Laatst gecontroleerd: 3 April 2019 door Maarten

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Tienkamp, merk eigenaar van Kalenji, onthult de jaarlijkse absolute voetafdruk van haar eigen activiteiten, maar meldt dat het is gestegen van 187.378 ton CO2 in 2016 naar 205.776 ton CO2 in 2017 (zie link, pagina 5). Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Decathlon wil een bron van 100% groene stroom door 2026 (zie link), heeft geleid tot 4,9 gWh van hernieuwbare energie ter plaatse, en het aankopen van groene energie, maar het is niet duidelijk over welk deel van haar 547 gWh van totale elektriciteit die wordt gebruikt is afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen, en ook niet over bronnen en additionaliteit van levering (zie volgende link, pagina 81-82, 109). Bron
3. Is alle elektriciteit die het merk (bedrijf) verbruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties? Tienkamp publiceert het klimaat voetafdruk van de waardeketen die buiten eigen bewerkingen voor 2017, een figuur van de uitstoot van 8,039,767 ton CO2 rapportage (zie link, pagina 97). Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Tienkamp rapporten dat de absolute jaarlijkse klimaat voetafdruk van de waardeketen buiten eigen bewerkingen van 6,994,359 ton van CO2e in 2016 naar 8,039,767 ton van CO2e in 2017 is toegenomen (zie link, pagina 97). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Decathlon wil stabiliseren van alle emissies van hun klimaat in hun waardeketen door 2021, maar communiceert niet een klimaat neutraliteit doel voor zijn eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Tienkamp rapporten met behulp van 30% katoen voor de kleding, waarvan 55.2% organische, gerecycleerd of BCI-gecertificeerd is. Bovendien, tot 9,4% van haar polyester wordt gerecycled. Decathlon het totale percentage aan milieuvriendelijke 'voorkeur' grondstoffen blijft onduidelijk, maar een aandeel van meer dan 17% kan worden beschouwd als bepaalde (zie link, pagina's, 49, 50, & 104). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Tienkamp vermeldt alleen de ZDHC standaard voor textiel. Deze standaard komt niet in aanmerking voor deze vraag, omdat er geen gevaar gebaseerde, niet concreet genoeg, ontbreekt afvalwater testen detectiegrenzen en sommige chemische sleutelgroepen (zie link, pagina 60-61 & 76-79). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Decathlon wil elimineren Perfluorinated chemicaliën in 2020, maar rapporteert niet of ten minste één verdachte chemische groep, al kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd van de gehele productie (zie link, pagina's 60-61). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Tienkamp rapporteert niet het percentage gerecycleerd of hernieuwbare materialen gebruikt voor de consumentenverpakking, noch de vermindering van de jaarlijkse of beste praktijken — zoals sourcing alleen FSC-gecertificeerd papier — ten aanzien van de verpakkende materialen (zie link, pagina's 50, 89, 91, 107) . Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Decatlon meldt de jaarlijkse afval per type en gewicht, maar het kan duidelijker over wijze van verwijdering. Echter het zijn jaarlijkse absolute afval voetafdruk van 75,661 ton in 2016 naar 88,002 ton in 2017 is toegenomen (zie link, pagina 107). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Decathlon biedt haar klanten de mogelijkheid om gebruik van de repair-service en is het besturen van een project waarbij het verzamelen van afgedankte kleding om uiteindelijk nieuwe producten (zie link, pagina's 52-53). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Tienkamp omvat alle deze normen op de werkplek van de leverancier Code of Conduct (zie link, pagina 70, opmerking 76) en een voortgangsrapport met een overzicht van GREDRAGSCODE heeft gepubliceerd in de supply chain op haar website (blz 62-85). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Tienkamp implementeert een klacht-mechanisme in de fabrieken. Het is echter niet duidelijk als het systeem voorziet in klachten handlers buiten de fabriek (zie link, pagina 6). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Tienkamp publiceert een lijst van haar directe leveranciers geen. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Tienkamp publiceert een lijst van de leveranciers in de toeleveringsketen naar beneden verder geen. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Tienkamp rapporteert niet als lid van zo'n multi stakeholder initiatief. Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Tienkamp rapporten, op basis van eigen indelingsschema, 69% van haar leveranciers werd gewaardeerd A, B of C, in plaats van D of E. Het blijft echter onduidelijk of ten minste 25% van het productievolume als compatibele tegen de normen van de in aanmerking komende derde partijen of certificeringsystemen op een rij, zoals SA8000 is gecontroleerd (zie link, pagina 72 & 111). Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Tienkamp zegt dat, na een eigen classificatiesysteem, 49% van de tweede laag productielocaties hebben bereikt een A, B of C-rating, maar een gedetailleerde beschrijving van het auditproces klachtenprocedures, capaciteitsopbouw inspanningen, niet-naleving bevindingen niet geeft en de inspanningen van de sanering en strategieën (zie link, pagina's 72 & 111). Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Tienkamp noemt livnig loon in de Code van gedrag (zie link, pagina 6), maar niet publiekelijk heeft gecommitteerd aan een leefbaar loon-benchmark. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Decathlon biedt geen concrete informatie over of leefbaar loon betalingen zijn gerealiseerd op haar kleding fabrikanten. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Tienkamp rapporteert niet op de betaling van leefloon. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Globaal, 39% van Decathlon van zakelijke relaties bestaan voor meer dan 5 jaar, 17% voor meer dan 10 jaar en 4% zelfs voor meer dan 20 jaar (zie link, pagina 67). Bron