Rank a Brand

Hoe duurzaam is Jack Wolfskin?

Jack Wolfskin & duurzaam


Jack-wolfskin-logo
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 15 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Jack Wolfskin heeft het C-label behaald. Dit valt in het middengedeelte van onze classificatie. Op het gebied van klimaatbescherming scoort Jack Wolfskin geen punten omdat de belangrijkste informatie verouderd is (2007-2011). De kleding van Jack Wolfskin is deels gemaakt van milieuvriendelijke en bluesign® gecertificeerde materialen. Bovendien worden er maatregelen geïmplementeerd om gevaarlijke chemicaliën te verwijderen. In het algemeen kan Jack Wolfskin echter meer specifieke en concrete informatie geven over deze en andere milieukwesties. Als lid van de Fair Wear Foundation is Jack Wolfskin actief betrokken bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden bij zijn leveranciers en rapporteert het relatief goed over de resultaten van getroffen maatregelen. Een lijst met leveranciers is ook gepubliceerd.

Merkhouder: Jack Wolfskin GmbH
Hoofdkantoor: Idstein / Taunus, Germany
Sector: Sport & outdoor kleding
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Dress, Shoes, Boots

Weet je meer over duurzaamheid & Jack Wolfskin?

Jack Wolfskin Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 2 April 2019 door RSM - Students
Laatst gecontroleerd: 2 April 2019 door Maarten

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Jack Wolfskin publiceert slechts een klimaat voetafdruk van meer dan twee jaar oud (2007-2011). Bovendien is er geen duidelijke verwijzing naar welke scopes zijn opgenomen (zie link, p. 79), terwijl het de emissies van de bebossing volledig compenseerde. Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Jack Wolfskin Staten om hernieuwbare energie gegenereerd door fotovoltaïsche systemen te gebruiken voor al haar 184 winkels in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Nochtans, rapporteert het niet over zijn gebruik van vernieuwbare energie voor zijn 666 resterende opslag wereldwijd (zie huidige verbinding en link volgende vraag). Bron
3. Is alle elektriciteit die het merk (bedrijf) verbruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties? Jack Wolfskin publiceert slechts een klimaat voetafdruk van meer dan twee jaar oud (2007-2011). Bovendien is er geen duidelijke verwijzing naar welke scopes zijn opgenomen (zie link, p. 79), terwijl het de emissies van de bebossing volledig compenseerde. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Jack Wolfskin communiceert niet up to date target reducties voor zijn broeikasgasemissies van haar eigen activiteiten (zie link, pagina 81). Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Jack Wolfskin gebruikt 100% gecertificeerd biologisch katoen voor alle producten die katoen en katoen mengsels (sinds 2013), evenals gerecycleerd polyester voor sommige producten. Het totale aandeel van ecologisch geprefereerde grondstoffen is niet gespecificeerd, maar het voorkeur grondstoffen gebruik van meer dan 5% kan worden beschouwd als een bepaalde. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Sinds 2016 is twee derde van de Kledingstoffen van Jack Wolfskin bluesign® gecertificeerd. Dit betekent dat tijdens de productie hoge milieunormen worden gehandhaafd voor chemisch en watergebruik. Jack Wolfskin streeft ernaar haar gehele collectie bluesign® gecertificeerd te maken door 2020. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Jack Wolfskin rapporteert duidelijk over zijn maatregelen en doelstellingen om verdachte chemische groepen, zoals het elimineren van Pfk's tegen het eind van 2020 te elimineren, waar het een verwijdering van 95% in 2018 bereikte. Of ten minste een andere chemische groep, kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit de gehele productie blijft onduidelijk Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Jack Wolfskin rapporteert niet het percentage gerecycleerde of hernieuwbare materialen dat wordt gebruikt voor zijn consumentenverpakking, noch jaarlijkse reducties of beste praktijken met betrekking tot het verpakkingsmateriaal. Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Jack Wolfskin communiceert niet up-to-date informatie over het afvalreductie beleid. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Jack Wolfskin biedt zowel een reparatie en een PFC-vrije re-impregneren service aan hun klanten. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

12 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Alle normen worden vermeld in de gedrags code van Jack Wolfskins (zie link) en samen met de Fair Wear Foundation (FWF) heeft zij een verslag gepubliceerd voor de jaren 2016-2017 met een samenvatting over de sociale compliance in de toeleveringsketen inclusief arbeidsomstandigheden op leveranciers (zie link volgende vraag). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Jack Wolfskin is lid van Fair Wear Foundation (FWF), die klachtenprocedures binnen fabrieken vereist en ook off-site klachtenafhandeling verzorgt. Op 64% van de door de FWF gecontroleerde productielocaties waren minstens 50% van de onderbekeken werknemers op de hoogte van deze klachtenprocedures (zie link, pagina 22). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Jack Wolfskin publiceert een overzicht van alle directe leveranciers. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Jack Wolfskin meldt de verdeling van al hun directe leveranciers en geeft een foto van elk van hun productielocaties. Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Jack Wolfskin biedt ook een volledige lijst van hun materiaal en upstream leveranciers. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Jack Wolfskin is lid van Fair Wear Foundation (FWF). Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Fair Wear Foundation heeft bepaalde basisvereisten die door alle leden moeten worden gehandhaafd, anders worden ze minimaal 1 jaar geschorst (zie link, pagina 5). Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? 99% van het totale productievolume van Jack Wolfskin bij directe leveranciers wordt gecontroleerd onder standaard monitoring door de Fair Wear Foundation betreffende goede arbeidsomstandigheden (zie link, pagina 3). Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Informatie over dit onderwerp is meer dan 2 jaar oud (sociaal verslag 2014/15). Bovendien, terwijl Jack Wolfskin voor elk van haar fabrikanten auditrapporten publiceert, doet zij dit niet voor haar materiële leveranciers (zie link arbeidsvoorwaarden vraag 5). Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Jack Wolfskin toegetreden FWF levende loon incubator in 2016 om werk te vinden in de richting van het betalen van het leven lonen, maar heeft nog niet bekendgemaakt een verbintenis tot een leven loon benchmark (zie link, pagina 4). Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Jack Wolfskin implementeert maatregelen om het leven loonbetalingen te bereiken bij haar kledingfabrikanten, maar is niet gegeven de ' Advanced approach ' status door Fair Wear Foundation (zie link, pagina 10). Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Jack Wolfskin werkt in de richting van het betalen van het leven lonen, maar de betaling onder het leven van Fair Wear Stichting loon benchmarks is waargenomen, dus het is niet duidelijk of Jack Wolfskin realiseerde een betaling van het leven lonen voor 10% van zijn productievolume (zie link, pagina 12). Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? 77% van de Jack Wolfskin productievolume is van leveranciers waar zij ten minste 10% van de productiecapaciteit en 64% van de Jack Wolfskin van zakelijke relaties bestaan gedurende ten minste vijf jaar (zie link, pagina 6-7) koopt. Bron