Rank a Brand

Hoe duurzaam is Icebreaker?

Icebreaker & duurzaam


Icebreaker-logo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Icebreaker heeft het D-label behaald. Dit is één van de lagere rankings in de ranglijst. De belangrijkste reden hiervoor is dat Icebreaker niet heel transparant is over hoe eerlijk, klimaatvriendelijk en milieuvriendelijk de eigen producten worden vervaardigd en verhandeld. Vanuit het oogpunt van de consument is het daarom moeilijk in te schatten of producten van Icebreaker qua duurzaamheid aanbevelenswaardig zijn.

Merkhouder: Icebreaker Ltd.
Hoofdkantoor: Wellington, New Zealand
Sector: Sport & outdoor kleding
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Icebreaker?

Icebreaker Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 3 April 2019 door RSM - Students
Laatst gecontroleerd: 29 March 2018 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Icebreaker heeft niet bekendgemaakt klimaat voetafdruk van haar eigen bewerkingen, van 2016 tot 2018. Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Icebreaker verwijst naar het raster gemiddelde van 82 procent hernieuwbare energie, maar houdt geen rekening met de reden waarom dit gedeelte kan worden toegeschreven aan het merk (zie link, bladzijde 36). Bron
3. Is alle elektriciteit die het merk (bedrijf) verbruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties? Icebreaker heeft niet bekendgemaakt klimaat voetafdruk van de supply chain vanaf 2016 tot 2018 (zie link, pagina 75). Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Icebreaker stelt geen doel om haar activiteiten volledig klimaatneutraal. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Icebreaker producten zijn samengesteld uit 79% merinoswol, die niet is geclassificeerd als een ecologisch 'voorkeur' glasvezel standaard. Ongeveer is 9% van de gehele collectie gemaakt van milieuvriendelijker voorkeur vezels zoals Tencel®, gerecycled polyester en biokatoen (zie link, bladzijde 48). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Icebreaker implementeert maatregelen ter beperking van het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen, maar geeft rapportage over resultaten alleen voor de Öko-Tex 100-norm voor textiel. Deze standaard is niet in aanmerking voor deze vraag, aangezien ze geen criteria voor chemische gebruik tijdens de fasen van de productie omvatten (zie link, pagina 51, 66, 67, & 89). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Icebreaker meldt op haar maatregelen en doelstellingen te elimineren verdachte chemische groepen, zoals het elimineren van PFK's door het einde van 2020. Maar onduidelijk of minstens één verdachte chemische groep kan al worden beschouwd als volledig geëlimineerd van de gehele productie (zie link, pagina 19-21, 49, & 75). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Icebreaker rapporten met behulp van draagtassen die biologisch afbreekbaar zijn of FSC-gecertificeerde met post-consumer gerecycleerde inhoud, maar geeft niet altijd de materiaalsoort, meldt een jaarlijkse toename in plaats van afname van de verpakkende materialen, en nog steeds werkt in de richting met behulp van 100% FSC-gecertificeerd papier (zie eerdere link, de pagina 50-51, en de huidige koppeling, pagina 49-50). Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Icebreaker communiceert een afvalvermindering beleid, maar rapporteert niet de totale afval voetafdruk van hun eigen activiteiten (zie link, pagina 84). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Icebreaker Staten niet heb een kledingstuk recyclingprogramma in plaats, maar hebben gekozen voor een doelstelling om een 2022. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Icebreaker omvat alle deze normen op de werkplek van de leverancier Code of Conduct (zie link, pagina 116-118) en publiceerde een voortgangsrapport met een overzicht van GREDRAGSCODE in de supply chain op haar website, zij het dat het zou meer specifiek over de resultaten volbracht en corrigerende maatregelen (zie eerdere link, pagina's 70-71). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Icebreaker heeft een klacht-mechanisme geïnstalleerd in de fabrieken, maar het is niet duidelijk als het systeem voorziet in klachten handlers buiten de fabriek (zie link, pagina 61). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Icebreaker publiceert een lijst van haar directe leveranciers (zie link, pagina 92-105). Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Die Liste der Direktlieferanten von Icebreaker umfasst Fabrikadressen und Produkte, die pro Fabrik hergestellt werden (siehe Link, Seiten 92-105). Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Icebreaker bevat ook een lijst van haar indirecte leveranciers (zie link, pagina 92-105). Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Icebreaker rapporteert niet dat een lid van een multi stakeholder initiatief, maar wil een volledige herziening van industrie certificering en lidmaatschappen in 2019 voltooid (zie link, pagina 79). Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Icebreaker de fabrieken ontvangen een gemiddelde audit score van 9.2/10, maar het blijft onduidelijk of ten minste 25% van het productievolume als compatibele tegen de normen van in aanmerking komende derde partijen, zoals Fairwear Stichting, of certificatiesystemen wordt gecontroleerd , zoals SA8000 (zie link, pagina 70). Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Icebreaker publiceert een overzicht van audits van hun fabrieken, maar ze doen niet rapporteren over hun auditproces, klachtenprocedures, capaciteitsopbouw inspanningen, niet-naleving bevindingen en herstel inspanningen en strategieën (zie link, pagina 70-71). Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Icebreaker in de gedragscode staat dat leefloon (zie link, pagina 60) moet worden besteed, maar niet publiekelijk verbinden aan een specifieke leefbaar loon-benchmark. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Icebreaker biedt geen concrete informatie over of leefbaar loon betalingen zijn gerealiseerd op haar kleding fabrikanten. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Icebreaker rapporteert niet op de betaling van leefloon. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Icebreaker meldt dat 10% van haar zakelijke relaties ten minste 5 jaar, en 30% voor ten minste 10 jaar bestaan. Bron