Rank a Brand

Hoe duurzaam is Icebreaker?

Icebreaker & duurzaam


Icebreaker-logo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Icebreaker heeft het D-label behaald. Icebreaker heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Icebreaker Ltd.
Hoofdkantoor: Wellington, New Zealand
Sector: Sport & outdoor kleding
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Icebreaker?

Icebreaker Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 29 March 2018 door Eefje
Laatst gecontroleerd: 29 March 2018 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Icebreaker implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Icebreaker maakt verschillende duurzaamheid vorderingen, maar voorziet niet in een jaarlijkse klimaat voetafdruk. Icebreaker plannen te publiceren een emissieverslag koolstof en afval voor het hoofdkantoor in de volgende houdbaarheid verslag (zie link, pagina 95). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Icebreaker vermeldt het gebruik van on-site gegenereerd hernieuwbare zonne-energie in één van haar leveranciers, maar is niet duidelijk over het aandeel van de totale percentage betreffende de eigen verrichtingen (zie link, pagina 67). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Icebreaker communiceert niet alle informatie over doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Icebreaker communiceert niet een duidelijk beleid ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Icebreaker producten zijn samengesteld uit 82% merinoswol, die niet is geclassificeerd als een ecologisch 'voorkeur' glasvezel standaard. Ongeveer is 7% van de gehele collectie gemaakt van milieuvriendelijker voorkeur vezels zoals Tencel®, gerecycled polyester en biokatoen (zie link, bladzijde 45). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Icebreaker implementeert maatregelen ter beperking van het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen, maar geeft rapportage over resultaten alleen voor de Öko-tex 100-norm voor textiel. Deze standaard is niet in aanmerking voor deze vraag, aangezien ze geen criteria voor chemische gebruik tijdens de fasen van de productie omvatten (zie link, pagina 48 & 80-85). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Icebreaker meldt dat geen van de chemische groepen hebben volledig geëlimineerd uit de productie van haar kledingstuk. Icebreaker dringt erop aan om PFC gratis 2020 (zie link, pagina 80). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Icebreaker biedt een lijst met soorten verpakkingen en volumes, maar geeft niet het materiaal (Zie linkpagina 49). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Icebreaker communiceert een afvalvermindering beleid, maar rapporteert niet de algehele prestaties (zie link, bladzijde 36). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Icebreaker plannen om een 'retourneren en recycle product lifecycle programma' 2022 (zie link, bladzijde 51). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

4 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de Icebreaker leverancier Code of Conduct (zie link, pagina's 116-118). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet genoemd; 2. vermeld; 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon (zie link, pagina's 116-118). Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina 117). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Icebreaker publiceerde een lijst, waarin waarschijnlijk 90% van de totale productie van de ijsbreker (zie link, pagina's 106-115). Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Icebreaker is van plan om te gaan met NGO's en hun leveranciers te begrijpen van de kansen van de CAO in de supply chain in de toekomst, maar communiceert niet alle informatie over die deel uitmaken van een collectief initiatief of aankoop van een erkende leverancier (zie link, pagina 85). Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 5. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Icebreaker implementeert maatregelen ter verbetering van de praktijken op haar kleding fabrikanten, namelijk het beheer van capaciteitsproblemen via maandvooruitzichten aan te passen. Beton leidt echter, zoals de lonen stegen of daalden, werktijden worden niet gerapporteerd (zie link, pagina 85). Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Icebreaker wordt gesteld dat de Merino stations en de toeleverende fabrieken periodiek worden gecontroleerd door onafhankelijke instanties. Maar, Icebreaker de rapportage over resultaten is niet gedetailleerd genoeg (zie link, pagina 38 & 76). Bron
9. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Icebreaker publiceert sommige algemene resultaten over de naleving van de leverancier tegen Icebreaker de arbeidsnormen, maar deze resultaten worden niet geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen (zie link, pagina 38 & 76). Bron
10. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Icebreaker de Code of Conduct staat dat iedere werknemer in de toeleveringsketen recht op een leefbaar loon vergoeding heeft. Er is echter geen duidelijke rapportering in hoeverre deze doelstelling is bereikt (zie link, pagina 117). Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Icebreaker rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
13. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron