Rank a Brand

Hoe duurzaam is Icebreaker?

Icebreaker & duurzaam


Icebreaker-logo
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 5 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Icebreaker heeft het D-label behaald. Icebreaker heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Icebreaker Ltd.
Hoofdkantoor: Wellington, New Zealand
Sector: Sport & outdoor kleding
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Icebreaker?

Icebreaker Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 29 March 2018 door Eefje
Laatst gecontroleerd: 29 March 2018 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Icebreaker implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Icebreaker maakt verschillende duurzaamheid vorderingen, maar voorziet niet in een jaarlijkse klimaat voetafdruk. Icebreaker plannen te publiceren een emissieverslag koolstof en afval voor het hoofdkantoor in de volgende houdbaarheid verslag (zie link, pagina 95). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Icebreaker vermeldt het gebruik van on-site gegenereerd hernieuwbare zonne-energie in één van haar leveranciers, maar is niet duidelijk over het aandeel van de totale percentage betreffende de eigen verrichtingen (zie link, pagina 67). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Icebreaker communiceert niet alle informatie over doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Icebreaker communiceert niet een duidelijk beleid ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Icebreaker producten zijn samengesteld uit 82% merinoswol, die niet is geclassificeerd als een ecologisch 'voorkeur' glasvezel standaard. Ongeveer is 7% van de gehele collectie gemaakt van milieuvriendelijker voorkeur vezels zoals Tencel®, gerecycled polyester en biokatoen (zie link, bladzijde 45). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Icebreaker implementeert maatregelen ter beperking van het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen, maar geeft rapportage over resultaten alleen voor de Öko-tex 100-norm voor textiel. Deze standaard is niet in aanmerking voor deze vraag, aangezien ze geen criteria voor chemische gebruik tijdens de fasen van de productie omvatten (zie link, pagina 48 & 80-85). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Icebreaker meldt dat geen van de chemische groepen hebben volledig geëlimineerd uit de productie van haar kledingstuk. Icebreaker dringt erop aan om PFC gratis 2020 (zie link, pagina 80). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Icebreaker biedt een lijst met soorten verpakkingen en volumes, maar geeft niet het materiaal (Zie linkpagina 49). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Icebreaker communiceert een afvalvermindering beleid, maar rapporteert niet de algehele prestaties (zie link, bladzijde 36). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Icebreaker plannen om een 'retourneren en recycle product lifecycle programma' 2022 (zie link, bladzijde 51). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

3 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Alle normen worden genoemd in de Icebreaker leverancier Code of Conduct (zie link, pagina's 116-118). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? 1. niet genoemd; 2. vermeld; 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon (zie link, pagina's 116-118). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Icebreaker publiceerde een lijst, waarin waarschijnlijk 90% van de totale productie van de ijsbreker (zie link, pagina's 106-115). Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Score-unknown   Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Score-unknown   Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Icebreaker is van plan om te gaan met NGO's en hun leveranciers te begrijpen van de kansen van de CAO in de supply chain in de toekomst, maar communiceert niet alle informatie over die deel uitmaken van een collectief initiatief of aankoop van een erkende leverancier (zie link, pagina 85). Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Score-unknown   Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 5. Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Score-unknown   Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Score-unknown   Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Icebreaker implementeert maatregelen ter verbetering van de praktijken op haar kleding fabrikanten, namelijk het beheer van capaciteitsproblemen via maandvooruitzichten aan te passen. Beton leidt echter, zoals de lonen stegen of daalden, werktijden worden niet gerapporteerd (zie link, pagina 85). Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Icebreaker wordt gesteld dat de Merino stations en de toeleverende fabrieken periodiek worden gecontroleerd door onafhankelijke instanties. Maar, Icebreaker de rapportage over resultaten is niet gedetailleerd genoeg (zie link, pagina 38 & 76). Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Icebreaker publiceert sommige algemene resultaten over de naleving van de leverancier tegen Icebreaker de arbeidsnormen, maar deze resultaten worden niet geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen (zie link, pagina 38 & 76). Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Icebreaker de Code of Conduct staat dat iedere werknemer in de toeleveringsketen recht op een leefbaar loon vergoeding heeft. Er is echter geen duidelijke rapportering in hoeverre deze doelstelling is bereikt (zie link, pagina 117). Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Icebreaker rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron