Rank a Brand

Hoe duurzaam is Fjällräven?

Fjällräven & duurzaam


Fjällräven-logo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 11 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Fjällräven heeft het C-label behaald. Fjällräven is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter.

Merkhouder: Fenix Outdoor AB
Hoofdkantoor: Örnsköldsvik, Sweden
Sector: Sport & outdoor kleding
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Fenix Outdoor, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Fjällräven?

Fjällräven Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 15 September 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 15 September 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Fjällräven implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals energie-efficiëntie en klimaat schadeloosstelling. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Fenix Outdoor (merk eigenaar van Fjällräven) verhoogd eigen bewerkingen klimaat voetafdruk (Scope 1-2, locatie gebaseerde) van 3,726 ton van CO2e in 2015 naar 4,739 ton van CO2e in 2016. Dit betekent een stijging van ongeveer 27% (zie link, download ' CENSUS reactie 2016 & 2017). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Fenix Outdoor noemt voor het gebruik van hernieuwbare energie (ook in Duitsland), maar is ook niet duidelijk genoeg over het aandeel aan haar totale elektriciteitsverbruik gerelateerde, noch over de bronnen en de additionaliteit van de energievoorziening (zie link, pagina 13). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Fjällräven heeft gekozen voor een doelstelling om 25% van hun klimaat emissies tegen 2020 te verminderen, maar geeft niet duidelijk aan de basis van het referentiejaar. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Fenix Outdoor duidelijk verslagen over de uitstoot van broeikasgassen die werden veroorzaakt in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Fjällräven vermeldt het gebruik van milieuvriendelijke 'voorkeur' alternatieven, zoals gerecycled polyester, Tencel en biologische katoen (zie link). Bovendien, Fenix Outdoor verslagen over groep niveau, dat rond 7,6% van alle grondstoffen verwerkt zijn kleding productie milieu vriendelijker alternatief kan worden beschouwd (zie link volgende vraag, pagina 13). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Fenix Outdoor communiceert om door te gaan naar het elimineren van gevaarlijke chemische stoffen en voor de ontwikkeling van een groepsbrede chemicaliën richtsnoer, maar niet uitgebreid rapporteert de resultaten van haar beleid (zie link, pagina's van 7-14). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Fjällräven stelt dat PFC met succes van de productie van alle kledingstukken, effectieve door zomer 2015 worden geëlimineerd. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Fjällräven rapporteert niet of vermoedt ten minste drie chemische groepen kunnen worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit de hele productieketen. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Fenix Outdoor Groep implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de consumentenverpakking en rapporteert statistische resultaten met betrekking tot het gebruik van de materialen van de verpakking van consument (zie link, pagina's 13 & 17). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Fenix Outdoor tracht te minimaliseren van afval en het gebruik van gerecycleerde materialen zo veel mogelijk. De onderneming meldt de jaarlijkse afval per type en gewicht (zie link, beginnend op bladzijde 16). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Fjällräven meldt dat, samen met andere in een bijkantoor is werken op de ontwikkeling van recycling kanalen, zodat in de toekomst het zelfs gemakkelijker zullen te recyclen versleten outdoor kleding en apparatuur. Maar, voor de tijd wordt Fjällräven rapporteert niet of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten mogelijk is. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Fenix Outdoor is een lid van de Fair Labor organisatie (FLA). Voor de FLA werkplek gedragscode, zie link voor arbeidsomstandigheden vragen 2 & 3 hieronder. De FLA werkplek gedragscode worden alle deze normen genoemd. (zie link, pagina 5 & 27). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? 1. Ja, juridisch bindende arbeidsverhoudingen; 2. Ja, maximale wekelijkse arbeidstijd is 48 uur en een maximum van 12 overuren, tenzij duidelijk omschreven uitzonderlijke omstandigheden wordt voldaan; 3. Ja, compensatie voor een reguliere werkweek dat is voldoende om te voldoen aan de basisbehoeften van de arbeiders en sommige discretionaire inkomen. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Fenix Outdoor biedt een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Score-unknown   Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Score-unknown   Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Fenix Outdoor is een lid van de Fair Labor Association (FLA). Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Score-unknown   Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? De Fair Labor Association (FLA) wordt erkend als een multi stakeholder initiatief dat aan deze criteria voldoet. Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Score-unknown   Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Score-unknown   Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Fenix Outdoor AB rapporteert niet duidelijk of maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten zijn uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot de kwaliteit van product en / of productie proces. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Hoewel Fenix Outdoor geeft rapportage gedetailleerde over de controle van de kleding fabrikanten, is het onduidelijk welk percentage van het productievolume dit vertegenwoordigt (zie link, pagina's 31-35). Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Fenix Outdoor duidelijk rapporteert niet hoeveel productievolume als sociaal compatibel is goedgekeurd door onafhankelijke derden zoals FLA (zie link, pagina's 31-35). Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Fenix Outdoor biedt geen concrete informatie over geïmplementeerde maatregelen tot vaststelling van de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten (zie link, bladzijde 31-35). Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Fenix Outdoor rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van haar beleidsmaatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron