Rank a Brand

Hoe duurzaam is Eider?

Eider & duurzaam


Eider
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 3 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Eider heeft het E-label behaald. Dit is het laagste beoordelingsniveau in onze ranking. De belangrijkste reden hiervoor is dat Eider niet heel transparant is over hoe eerlijk, klimaatvriendelijk en milieuvriendelijk de eigen producten worden vervaardigd en verhandeld. Vanuit het oogpunt van de consument is het daarom moeilijk in te schatten of producten van Eider qua duurzaamheid aanbevelenswaardig zijn.

Merkhouder: Calida Group
Hoofdkantoor: Chavanod, France
Sector: Sport & outdoor kleding
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Calida Group, Caps, Shirts, Jackets

Weet je meer over duurzaamheid & Eider?

Eider Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 3 April 2019 door RSM - Students
Laatst gecontroleerd: 3 April 2019 door Maarten

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Eider, noch gierst berg groep (moedermaatschappij) publiceren elk klimaat voetafdruk van hun eigen bewerkingen, van 2016 tot 2018. Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Eider, noch gierst berg groep, het communiceren van de hernieuwbare energie-beleid van de vennootschap. Bron
3. Is alle elektriciteit die het merk (bedrijf) verbruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties? Eider, noch gierst berg groep (moedermaatschappij) publiceren elk klimaat voetafdruk van het vennootschappelijk supply chain vanaf 2016 tot 2018. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Eider communiceert niet alle informatie over het klimaat voetafdruk naar een klimaat neutraliteit doel voor zijn eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2017, 20% van de Eider katoen biologisch was, en 10% van hun polyester gerecycleerd (zie link, bladzijde 27). Het is niet duidelijk, toch, welk percentage van de totale jaaromzet deze milieuvriendelijke voorkeur grondstoffen vertegenwoordigen. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Eider van kleding is Bluesign® gecertificeerd. Dit betekent dat tijdens de productie hoge milieunormen voor chemische en water gelden gebruiken. Deze certificering geldt voor 26 procent van hun producten (zie link, pagina 25). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Eider streeft naar het elimineren van Perfluorinated chemische stoffen bij de productie van al hun klederen in 2020, maar het is niet duidelijk of het momenteel al heeft geëlimineerd ten minste één dergelijke verdachte chemische groep (zie link, bladzijde 29). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Millet berg groep rapporten met behulp van FSC- of PEFC-gecertificeerd papier, maar ze doen niet vermeld of ze uitsluitend papier gebruiken met deze certificeringen, noch welk percentage van gerecyclede of hernieuwbare materialen wordt gebruikt voor hun consument verpakking (zie link, pagina 24). Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Millet berg groep implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de jaarlijkse absolute afval voetafdruk, zoals hergebruik van stof resten doordat tote tassen (zie link, bladzijde 55), maar een concrete statistische resultaten met betrekking tot de jaarlijkse absolute afval voetafdruk niet worden gemaakt voor het publiek. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Millet berg groep biedt haar klanten de mogelijkheid om gebruik van de repair-service en de aankoop van tweede-keuze wederverkoop items (zie link, bladzijde 43). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? CALIDA group, eigenaar van het merk van Eider, een gedragscode heeft gepubliceerd, maar het is niet duidelijk of dit een leverancier code of conduct. De code of conduct vermeldt niet leefloon, noch expliciet beperkt lange werktijden. Eider en gierst berg groep bieden bovendien niet voldoende eensamenvatting van GREDRAGSCODE in de supply chain. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Eider, noch gierst berg groep of CALIDA groep vindt u informatie over een reisorganisatie-mechanisme (zie link, bladzijde 36). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Millet berg groep biedt een overzicht van productie landen, maar niet een lijst van directe leveranciers (zie link, pagina's 36-37). Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? De CALIDA groep deel uitmaakt van de BSCI, maar dit is niet een multi-stakeholder initiatief. Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Millet berg Groep rapporteert dat jaarlijks audits worden uitgevoerd door ACTE International, maar niet verslag controle doet onder controle door eligile derden zoals SA8000 of de Fairwear Stichting (zie link, pagina's 36-37). Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Eider, noch gierst berg groep noch CALIDA Groep rapporteert duidelijke resultaten van uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof (zie link, pagina's 36-37). Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Eider, noch gierst berg groep noch CALIDA groep publiceerde een duidelijke toezegging aan de benchmark van een leefbaar loon. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Eider noch gierst berg groep noch CALIDA groep bieden concrete informatie over geïmplementeerde maatregelen tot vaststelling van de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Eider, noch gierst berg groep noch CALIDA groep bieden informatie over betaling van leefloon. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Millet berg Groep rapporteert dat het bezit van een fabriek in Tunesië, en één in Hongarije waar 28% van hun collectie wordt vervaardigd (zie link, pagina's 36-37). Bron