Rank a Brand

Hoe duurzaam is Deuter?

Deuter & duurzaam


Images
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 12 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Deuter heeft het C-label behaald. Deuter is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter.

Merkhouder: Deuter Sport GmbH
Hoofdkantoor: Gerstenhofen, Germany
Sector: Sport & outdoor kleding
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Bags

Weet je meer over duurzaamheid & Deuter?

Deuter Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 2 April 2019 door RSM - Students
Laatst gecontroleerd: 3 April 2019 door Maarten

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Deuter heeft een klimaat voetafdruk van haar eigen bewerkingen, van 2016 tot 2018 niet gepubliceerd. Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Deuter communiceert niet haar beleid van hernieuwbare energie. Bron
3. Is alle elektriciteit die het merk (bedrijf) verbruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties? Deuter heeft een klimaat voetafdruk van de supply chain vanaf 2016 tot 2018 niet gepubliceerd. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Deuter communiceert niet alle informatie over het klimaat voetafdruk naar een klimaat neutraliteit doel voor zijn eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Deuter hoofdzakelijk gebruikt Polyamide (Nylon) en Polyester, maar communiceert niet concrete resultaten inzake het gebruik van milieuvriendelijke voorkeur grondstoffen, zoals gerecycled polyester. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? De Deuter producten zijn bluesign® gecertificeerd, wat betekent dat hoge normen worden gehandhaafd voor geschikte chemische beleid voor gebruik en water tijdens de productie. Deze certificering geldt voor een deel van de collectie van Deuter. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Deuter rapporteert niet of ten minste één chemische groep, zoals ftalaten of APEO's, kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd van de gehele productie. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Deuter communiceert niet duidelijke informatie over haar consumentenbeleid voor de vermindering van de verpakking. Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Deuter communiceert niet duidelijke informatie over haar beleid van vermindering van afval. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Deuter biedt haar klanten de mogelijkheid om gebruik van de reparatieservice. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

10 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Als lid van de Fair Wear Foundation (FWF), Deuter houdt zich aan de FWF Code of Labour Practices, waarin alle van deze normen. Samen met de FWF publiceren zij een halfjaarlijks verslag met een samenvatting over GREDRAGSCODE in de supply chain, met inbegrip van arbeidsomstandigheden bij leveranciers. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Deuter is een lid van de Fair Wear Foundation, die houdt van klachtenprocedures binnen fabrieken en off-site klachten handlers ook biedt. 86% van FWF-gecontroleerd productieplaatsen wisten ten minste 50% van de ondervraagde werknemers van deze klachtenprocedures (zie link, pagina 19). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Deuter werkt met twee directe leveranciers: Duke, dat beschikt over drie productielocaties in de buurt van Ho Chi Minh, Vietnam en Bellmart, die een productiekant in Xiamen, China heeft, en één in de buurt van Bago, Myanmar (zie link, pagina's van 9, 11, 14, 16). Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Deuter geeft geen namen en adressen van specifieke productiesites. Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Deuter beschikt niet over een lijst van leveranciers verder in de toeleveringsketen naar beneden. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Deuter is lid van Fair Wear Foundation (FWF). Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Fair Wear Foundation heeft bepaalde basisvereisten die door alle leden moeten worden gehandhaafd, anders worden ze minimaal 1 jaar geschorst (zie link, pagina 5). Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? 97% van het totale productievolume van Deuter bij directe leveranciers wordt gecontroleerd onder standaard monitoring door de Fair Wear Foundation betreffende goede arbeidsomstandigheden (zie link, pagina 12). Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Deuter openbaart geen duidelijke resultaten van zijn uitgevoerde maatregelen om arbeidsvoorwaarden bij zijn stoffen fabrikanten te verbeteren. Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Deuter verslagen ter ondersteuning van de levende loonberekeningen door Martha en Richard anker in Ho Chi Minh City, Vietnam en noemt de Aziatische Floorwage met betrekking tot de Chinese productiesite, maar heeft nog niet publiekelijk inzetten voor deze benchmarks (zie link, pagina's 11 & 14) . Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? De maatregelen van Deuter om het leven loonbetalingen te bereiken bij haar kledingfabrikanten zijn niet beoordeeld met de ' Advanced approach ' status door de Fair Wear Foundation (zie link, pagina 9). Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Deuter communiceert geen duidelijke informatie over de gerealiseerde betaling van de levens lonen. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? 100% van het productievolume van Deuter is van leveranciers waar het minstens 10% van de productiecapaciteit koopt en 96% van de bedrijfsverhoudingen van Jack Wolfskin bestaan minstens 5 jaar (zie link, pagina 6). Bron