Rank a Brand

Hoe duurzaam is Burton?

Burton & duurzaam


Burton-logo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 7 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Burton heeft het D-label behaald. Burton heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Burton Corp.
Hoofdkantoor: Burlington, VT, USA
Sector: Sport & outdoor kleding
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Burton Corp., Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Jeans, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Burton?

Burton Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 7 July 2018 door Josefien
Laatst gecontroleerd: 7 July 2018 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Burton implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van de klimaatverandering, zoals het gebruik van hernieuwbare energie en energie-efficiëntiemaatregelen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Burton wordt niet de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar op haar website gepubliceerd. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk geholpen de totale jaarlijkse emissies van het klimaat te verminderen. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Burton gebruikt 100% hernieuwbare energie op het hoofdkantoor, maar doet geen informatie verstrekken over hun elektriciteitsgebruik voor zijn gehele eigen activiteiten (bijvoorbeeld winkels of productiefaciliteiten eigendom). Het is daarom onduidelijk welk deel van het totale elektriciteitsgebruik van het merk dit bedrag vertegenwoordigt. Ook zijn bronnen en additionaliteit van de voorziening niet opgegeven. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Burton streeft naar een vermindering van de kooldioxide-uitstoot met 20% tegen 2020, maar geeft niet aan de basis van het referentiejaar. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Burton communiceert niet een duidelijk beleid ter vermindering van de uitstoot van het klimaat in de supply chain die buiten de eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Burton maakt gebruik van gerecycleerd en biologische materialen zoveel mogelijk te verminderen het effect ervan. Daarmee 85% van haar bovenkleding, 50% van zijn basis lagen en 38% van de tassen zijn bluesign® goedgekeurd. Echter, het is niet duidelijk welk percentage van het volume van de totale kleding is gemaakt van voorkeur grondstoffen. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Sinds 2011 Burton is begonnen een partnerschap met bluesign® ter verbetering van de milieu-impact van haar kleding. Burton heeft bovendien een openbaar beperkt stof-lijst. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Burton rapporteert niet of ten minste één verdachte chemische groep, zoals zware metalen of ftalaten kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit de gehele productie in de tussentijd. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Burton heeft een doel om de verpakking met 25% meer dan drie jaar maar niet nog het verslag over de jaarlijkse resultaten van dit beleid. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Burton implementeert maatregelen ter vermindering van de afval materiaal voetafdruk tot nul, zoals maken gebruik van compostering en recycling stations op hun hoofdkantoor. Bovendien zij omgeleid 67% van het afval op stortplaatsen. Maar concrete statistische resultaten ten aanzien van haar afvalstoffen niet openbaar is gemaakt. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Burton gebruikte items herstellen als een deel van hun levenslange garantie. Burton ook upcycles elementen uit terug platen die niet kunnen worden hersteld. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

4 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Alle normen worden genoemd in Burton's Code of Conduct (zie link, bladzijde 1). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? 1. niet genoemd; 2. Nee, maximale werkweek is 48 uur plus 12 uur overwerk, behalve in buitengewone zakelijke omstandigheden die kan betekenen alles; 3. Nee, vermelding van minimum / industrie voeren niveau, niet leefbaar loon (zie link, pagina 1-3). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Burton heeft een lijst gepubliceerd van alle actieve directe leveranciers effectief tegen November 2017. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Score-unknown   Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Score-unknown   Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Burton is een lid van de Fair Labor Organisation. Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Score-unknown   Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Fair Labor Organisation wordt erkend als een Multi-Stakeholder initiatief (MSI). Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Score-unknown   Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Score-unknown   Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Burton rapporteert niet of maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten zijn uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot de kwaliteit van product en / of productie proces. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Burton controleert 100% van de afgewerkte goede leveranciers. Echter rapporteert Burton publiekelijk niet duidelijke resultaten van de maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar kleding fabrikanten. Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Burton rapporteert publiekelijk niet over resultaten van de maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij haar leveranciers, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Burton biedt geen concrete informatie over geïmplementeerde maatregelen tot vaststelling van de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Burton werkt momenteel samen met haar leveranciers van de grondstoffen om ervoor te zorgen dat 100% van hen hebben ingestemd met de normen en regelmatig worden geïnspecteerd om te garanderen dat zij aan deze normen voldoen, maar niet publiekelijk verslag resultaten van de maatregelen gewist ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron