Rank a Brand

Hoe duurzaam is Burton?

Burton & duurzaam


Burton-logo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Burton heeft het D-label behaald. Daarmee zijn de eerste mijlstonen qua duurzaamheid behaald, maar meer gedetailleerde informatie over klimaatbescherming zou echter de algehele ranking kunnen verbeteren. Qua milieubescherming scoort Burton enkele punten doordat diens collectie deels is gemaakt van milieuvriendelijke materialen en / of bluesign® gecertificeerd is. Als lid van de Fair Labor Association, zet Burton zich actief in voor verbetering van de arbeidsomstandigheden bij zijn leveranciers. Verdere rapportage over de resultaten is echter noodzakelijk.

Merkhouder: Burton Corp.
Hoofdkantoor: Burlington, VT, USA
Sector: Sport & outdoor kleding
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Burton Corp., Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Jeans, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Burton?

Burton Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 3 April 2019 door RSM - Students
Laatst gecontroleerd: 3 April 2019 door Maarten

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Burton is een klimaat voetafdruk van haar eigen bewerkingen, van 2016 tot 2018 niet gepubliceerd. Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Burton meldt dat 100% van de energie die wordt gebruikt in hun hoofdkantoor is afkomstig uit hernieuwbare bronnen, maar is het niet duidelijk genoeg over het totale aandeel van hernieuwbare elektriciteitsverbruik. Bron
3. Is alle elektriciteit die het merk (bedrijf) verbruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties? Burton is een klimaat voetafdruk van de supply chain vanaf 2016 tot 2018 niet gepubliceerd. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Burton streeft naar een vermindering van de klimaat-uitstoot met 20% tegen 2020, maar communiceert niet een klimaat neutraliteit doel voor zijn eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Afgezien van het gebruik van FSC-gecertificeerde houten kernen in hun alle snowboards, Burton verslagen hebben gepleegd voor het gebruik van 100% duurzame katoen en 50% gerecycleerd polyester in 2020, maar het is niet duidelijk welk deel van milieuvriendelijke voorkeur materialen zoals biologisch katoen, zij momenteel worden gebruikt. Een aandeel van 5% kan worden beschouwd als bepaalde, echter. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Burton's kleding is bluesign® gecertificeerd. Dit betekent dat tijdens de productie hoge milieunormen voor chemische en water gelden gebruiken. Deze certificering geldt voor 85% van hun bovenkleding, 50% van hun basis lagen en 38% van hun tassen. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Burton wil maken van hun producten 100% bluesign® gecertificeerde en PFC-gratis 2020 (zie link) en publiceert haar RSL (zie volgende link), maar het is niet duidelijk of het in het volledig afbouwen van een verdachte chemische groep zoals PFK's al geslaagd. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Burton heeft tot doel, in 2020, alle van de verpakking recycleerbaar en composteerbaar en gebruikmaken van 80% post-consumer gerecycled materiaal, maar rapporteert niet het huidige percentage van gerecyclede of hernieuwbare materialen gebruikt voor de consumentenverpakking, noch de vermindering van de jaarlijkse of best praktijken met betrekking tot de verpakkende materialen. Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Burton implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de jaarlijkse absolute afval voetafdruk, zoals doorschakelen van 67% van haar afvalstoffen vanuit het hoofdkantoor. Maar concrete statistische resultaten met betrekking tot de jaarlijkse absolute afval voetafdruk niet openbaar worden gemaakt. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Burton begeleidt haar producten met levenslange garantie en biedt klanten de mogelijkheid om te herstellen van hun producten als ze beschadigd of gebroken. Burton incentivizes ook terugnemen en wederverkoop via haar programma passeren langs om producten in gebruik. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

3 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Burton omvat alle deze normen in haar leverancier Code of Conduct (zie link aanwezig, pagina's 3-4). Echter, Burton vermeldt alleen dat het heeft alle haar klaar goede fabrieken gecontroleerd, maar niet in een samenvatting over GREDRAGSCODE in de supply chain voorziet (zie link volgende vraag). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Burton is lid van de eerlijke arbeid vereniging waarvoor een klachtenprocedure actief binnen fabrieken. Het is echter niet duidelijk of het systeem voorziet in klachten handlers buiten de fabriek. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Burton heeft hun hele eindproducten fabriek lijst gepubliceerd voor 2018. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Burton heeft een lijst gepubliceerd van directe leveranciers die betrekking hebben op zijn totale productie, effectief tegen 2018, met inbegrip van de fabriek categorie, leverancier, fabriek naam, adres, stad, land van oorsprong, het totale aantal werknemers, en het percentage van de vrouwelijke en mannelijke werknemers. Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Burton biedt geen informatie over haar leveranciers verder in de toeleveringsketen naar beneden. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Burton is een lid van de vereniging voor eerlijke arbeid. Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? FLA kan het beëindigen van de deelname van bedrijven die, na wordt geplaatst onder speciale review, nog steeds niet te bereiken of handhaven van de naleving van de normen van de FLA (zie link, bladzijde 29). Het is echter niet duidelijk op welke criteria de verplichtingen worden geëvalueerd en de eisen van het lidmaatschap van de hoe streng zijn dus echt. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Burton verklaart deze heeft alle haar klaar goede fabrieken, gecontroleerd, maar het is onduidelijk welk percentage van het totale productievolume is gecontroleerd door in aanmerking komende derde partijen, zoals FWF of SA8000. Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Burton meldt dat ze zijn bezig met hun leveranciers van de grondstoffen om ervoor te zorgen dat zij allen met hun mensenrechtennormen instemmen, maar ze niet op nummer en regio van werkplekken bedekt meldt, noch hun auditproces, klachtenprocedures, ' capacity building ' inspanningen, niet-naleving bevindingen en herstel inspanningen en strategieën. Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Burton heeft enige toezegging aan de benchmark van een leefbaar loon niet gepubliceerd. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Burton biedt geen concrete informatie over geïmplementeerde maatregelen tot vaststelling van de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Burton rapporteert niet op de betaling van leefloon. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Burton rapporteert niet op de duur van zakelijke relaties met leveranciers, noch over een strategie om de productie te concentreren op een beperkt aantal leveranciers. Bron