Rank a Brand

Hoe duurzaam is Bergans?

Bergans & duurzaam


Bergans
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 9 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Bergans heeft het D-label behaald. Bergans heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Bergans Fritid AS
Hoofdkantoor: Hokksund, Norway
Sector: Sport & outdoor kleding
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Bergans?

Bergans Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 3 April 2019 door RSM - Students
Laatst gecontroleerd: 26 September 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Bergans heeft niet bekendgemaakt klimaat voetafdruk van haar eigen bewerkingen, van 2016 tot 2018. Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Bergans bronnen elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in haar eigen gebouwen. In Duitsland heeft de TÜV süd gecertificeerde elektriciteit uit waterkracht, en ook in Noorwegen bronnen het elektriciteit meestal uit waterkracht. Het aandeel van de totale percentage waarvoor additionaliteit kan worden gegarandeerd is niet geheel duidelijk, maar een percentage van ten minste 50% kan worden beschouwd als bepaalde. Bron
3. Is alle elektriciteit die het merk (bedrijf) verbruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties? Bergans is niet gepubliceerd op de absolute klimaat voetafdruk voor de uitstoot van broeikasgassen van de supply chain. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn bevoorradingsketen buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Bergans communiceert niet alle informatie over het klimaat voetafdruk naar een klimaat neutraliteit doel voor zijn eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Bergans staat dat ze zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat 70% van hun producten zijn vervaardigd uit duurzame grondstoffen. Maar het zou duidelijker zijn in welke mate zij geslaagd en welke materialen als subsidiabel worden beschouwd. Ook geen uitsplitsing van materialen als percentage van het totale volume is voorzien. Echter een minimaal aandeel van 15% kan worden beschouwd als bepaalde (zie huidige en volgende Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Bergans kleding is bluesign® gecertificeerd. Dit betekent dat tijdens de productie hoge milieunormen voor chemische en water gelden gebruiken. Ongeveer de helft van de Bergans collectie is momenteel bluesign® gecertificeerd, en zij streven naar een verhoging van dit tot 75% in 2020. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Bergans verwijst naar het proces van het wegwerken van verdachte chemische groepen en werkt met een RSL geboden door bluesign®, maar het blijft onduidelijk of ten minste één verdachte chemische groep, zoals perfluorated chemicaliën of ftalaten als volledig kan worden beschouwd geëlimineerd uit de gehele productie (zie huidige en volgende link). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Bergans implementeert beleid ter vermindering van de voetafdruk van haar verpakkingsmaterialen, maar rapporteert niet het percentage gerecycleerd of hernieuwbare materialen gebruikt voor de consumentenverpakking, noch de vermindering van de jaarlijkse of beste praktijken met betrekking tot de verpakkende materialen. Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Bergans heeft een afvalvermindering beleid, maar communiceert niet over de jaarlijkse resultaten. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Bergans biedt hun klanten de mogelijkheid te maken gebruik van hun reparatieservice, ze bieden een huren, verkopen tweedehands kleding en opnieuw ontworpen items en bieden een systeem voor het verzamelen van landelijke kledingstuk. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

4 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Bergans omvat alle deze normen op de werkplek van de leverancier Code of Conduct en bevat een jaarlijkse voortgangsrapport met een overzicht van GREDRAGSCODE in de supply chain. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Bergans is lid van de ethische handel initiatief, waarvoor een klachtenprocedure actief binnen fabrieken. Het is echter niet duidelijk of het systeem voorziet in klachten handlers buiten de fabriek. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Bergans heeft een lijst gepubliceerd van haar directe leveranciers. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Bergans publiceerde een lijst van directe leveranciers maar geeft niet de volledige adressen en rapporteert niet welke producten worden gemaakt per fabriek. Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Bergans publiceert een lijst van indirecte leveranciers geen. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Bergans is sinds 2009 lid van de ethische handel-initiatief Noorwegen. Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Het ETI wordt beëindigd door het lidmaatschap van bedrijven die niet nakomen van hun verplichtingen van het lidmaatschap of maak niet voldoende vooruitgang heeft geboekt. Het is echter niet duidelijk volgens welke criteria de verplichtingen worden geëvalueerd en de eisen van het lidmaatschap van de hoe streng zijn dus echt. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Bergans rapporteert niet duidelijk welk percentage van het productievolume als sociaal compatibel is goedgekeurd door die in aanmerking komen, onafhankelijke derden. Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Bergans implementeert maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op de stof en trims leveranciers, maar doet niet publiekelijk verslag duidelijke resultaten. Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Bergans vermeldt niet nog aan een specifieke leefbaar loon benchmark hebben begaan. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Bergans biedt geen concrete informatie over of leefbaar loon betalingen zijn gerealiseerd op haar kleding fabrikanten. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Bergans heeft niet bekendgemaakt geen verdere informatie over leefloon. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Bergans rapporten met een zakelijke relatie langer dan 2 jaar met 95% van haar leveranciers in 2017, en met een aantal zelfs langer dan 20 jaar. Dit zou vertalen naar zakelijke relaties van ten minste 5 jaar met meer dan de helft van haar leveranciers (zie link, pagina 23). Bron