Rank a Brand

Hoe duurzaam is Logona?

Logona & duurzaam


Logona
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 15 uit 26

Samenvatting duurzaamheid

Logona heeft het B-label behaald. Logona behoort volgens ons daarmee tot de duurzamere cosmetica merken. Er zijn echter nog verbeterpunten.

Merkhouder: LOGOCOS Naturkosmetik AG
Hoofdkantoor: Salzhemmendorf, Germany
Sector: Cosmetica
Categorieën : 
Free Tags: Logocos

Weet je meer over duurzaamheid & Logona?

Logona Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 14 July 2016 door Heinz
Laatst gecontroleerd: 14 July 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Logocos (de merk eigenaar van Logona) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het gebruik van hernieuwbare energie en energie-efficiëntiemaatregelen (zie link, pagina's 9-14). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Logocos verlaagd eigen bewerkingen klimaat voetafdruk van 475 ton CO2 in 2013 naar 382 ton CO2 in 2015, die neerkomt op een verlaging van ongeveer 19,5% (zie link, pagina 13). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Logocos communiceert niet informatie over vermindering van de totale doelgroep voor de uitstoot van broeikasgassen van eigen activiteiten. Bron
4. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Voor 2015 meldt Logocos een 100% hernieuwbare energiegebruik voor zijn elektriciteitsverbruik. Echter, bronnen en additionaliteit van de voorziening niet duidelijk genoeg zijn opgegeven (zie link, pagina 9-14). Bron

Vragen over Milieubeleid

12 uit 18
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om alle mogelijke schadelijke stoffen uit te sluiten? Logona verslagen te gebruiken voor een groot deel alleen natuurlijke stoffen, maar gebruikt geen mogelijk schadelijke stoffen zoals synthetische geuren en kleurstoffen, paraffine of andere aardolieproducten. Bron
2. Vermijd het merk (bedrijf) het gebruik van schadelijke chemicaliën welke in de Skin Deep databank van de Environmental Working Group genoteerd staan onder code rood? En als nog steeds gebruikt, geeft het merk (bedrijf) wetenschappelijk gebaseerde verklaringen voor het veilig gebruik ervan? Logona heeft een duidelijk beleid om te voorkomen dat met behulp van de 'rode' gecodeerde ingrediënten in de SkinDeep databank, publiekelijk verduidelijkt en is verantwoordelijk voor het gebruik van de paar rode opgenomen stoffen. Bron
3. Volgt het merk (bedrijf) strikt het voorzorgsbeginsel (uitsluiting) voor alle mogelijke schadelijke stoffen, zoals parabenen, ook wanneer het wetenschappelijke bewijs voor de mogelijke schade beperkt, onduidelijk of omstreden is? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Vermijd het merk (bedrijf) het gebruik van microplastics in al hun producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Logona is 100% microplastics gratis. Bron
5. Vermijd het merk (bedrijf) het gebruik van dierproeven volledig, inclusief het testen op dieren in de toevoerketen? Logona volledig afziet van dierproeven, en doet niet deze taak aan anderen overdragen. Bron
6. Vermijd het bedrijf (merk) het gebruik van dierlijke bestanddelen in hun producten? Logona meldt dat haar producten voornamelijk veganistisch zijn, maar het het niet helemaal laten van het gebruik van dierlijk afgeleide ingrediënten. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle op aardolie gebaseerde ingrediënten te vervangen door hernieuwbare, biologisch afbreekbare ingrediënten? Alle Logona producten zijn vrij van paraffineolie en andere grondstoffen uit aardolie chemie en maakt voornamelijk gebruik van natuurlijke ingrediënten die in overeenstemming met BDIH en NATRUE normen. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) al een algehele verhouding van 50% hernieuwbare, biologisch afbreekbare ingrediënten bereikt? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
9. Zijn alle cosmetica producten van het merk vrij van organisch-synthetische verfstoffen, synthetische geurstoffen, geëthoxyleerde grondstoffen, synthetische UV-filters, synthetische conserveringsmiddelen, silliconen, parafine en andere van aardolie afgeleide producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
10. Zijn alle cosmetica producten vrij van genetisch gemodificeerde materialen, nanomaterialen en bestraalde materialen? Logona gebruikt uitsluitend natuurlijke ingrediënten volgens de BDIH en NATRUE standaard. Deze standaard sluit het gebruik van alle genoemde materialen. Bron
11. Zijn tenminste 50% van de producten van het merk (bedrijf) gecertificeerd als 'natuurlijk'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7 & 10. Bron
12. Maakt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% gebruik van biologische of anderszins hernieuwbare ingrediënten? Veel producten van Logona dragen de organische zegel, maar Logona is niet duidelijk over het percentage van ecologisch gecertificeerde hernieuwbare ingrediënten van het totale gebruik van ingrediënten. Bron
13. Zijn tenminste 90% van de producten van het merk (bedrijf) gecertificeerd als 'biologisch'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 12. Bron
14. Informeert het merk (bedrijf) hun klanten aan de hand van hun producten over ecologisch verantwoord gebruik, zoals dosering, watergebruik en/of het weggooien van de verpakking? Logona geeft niet aan of vanuit milieuoogpunt verantwoord gebruik informatie worden verstrekt voor haar klanten via alle merkproducten. Bron
15. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? Logocos implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van het waterverbruik. In 2015, Logocos gebruikt 12,931 m3 water. Dat is ongeveer 22% meer dan in 2014 (zie link, pagina 13-15). Bron
16. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? Logocos implementeert verschillende maatregelen ter verbetering van haar jaarlijkse materiële voetafdruk, maar publiceert geen haar jaarlijkse materiële voetafdruk, of als alternatief materiaal voetafdrukken voor elk verkocht product. Bron
17. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Logocos publiceert jaarlijks op de hoeveelheid geproduceerd afval en het afval volume tussen 2012 en 2014 heeft verminderd. Het maakt gebruik van een milieubeheersysteem, voor continue optimalisatie van alle processen (zie link, pagina's, 6, 13 & 14). Bron
18. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Logona Staten om rekupereerbare verpakkingsmaterialen te gebruiken. Echter verslag Logocos noch Logona uit over de jaarcijfers van het consumentenbeleid van de verpakking. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Koopt het merk (bedrijf) tropisch ingrediënten zoals palmolie, cacaoboter, kokosolie of carnaubawas die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Logona communiceert inzet voor fair trade-projecten en merk eigenaar Logocos deelneemt aan het Forum voor duurzame palmolie (FONAP), maar is niet duidelijk over het aandeel van de sociale certificering voor de tropische ingrediënten van haar producten. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% tropisch ingrediënten zoals palmolie, cacaoboter, kokosolie of carnaubawas die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) mineralen zoals mica en gold van bronnen (mijnen) die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Logocos noch Logona noemen het onderwerp van sociale risico's of certificering voor haar gedolven ingrediënten uit lage lonenlanden. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% mineralen zoals mica en gold van bronnen (mijnen) die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron