Rank a Brand

Hoe duurzaam is Hema – Cosmetica?

Hema – Cosmetica & duurzaam


Hema – Cosmetica
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 2 uit 26

Samenvatting duurzaamheid

Hema – Cosmetica heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Hema – Cosmetica zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Hema Groep
Hoofdkantoor: Amsterdam, The Netherlands
Sector: Cosmetica
Categorieën : 
Free Tags: Hema

Weet je meer over duurzaamheid & Hema – Cosmetica?

Hema – Cosmetica Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 14 July 2016 door Irene J.
Laatst gecontroleerd: 14 July 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? HEMA implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen in haar winkels en pakhuizen (zie link, pagina 19). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? HEMA publiceert geen de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Het is daarom niet duidelijk of de uitgevoerde maatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? HEMA communiceert niet up-to-date doelstellingen voor vermindering van voor het klimaat voetafdruk van eigen activiteiten. Bron
4. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? HEMA communiceert niet haar beleid van hernieuwbare energie. Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 18
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om alle mogelijke schadelijke stoffen uit te sluiten? HEMA doet niet informeren over een algemeen beleid om alle mogelijke schadelijke stoffen geleidelijk. Bron
2. Vermijd het merk (bedrijf) het gebruik van schadelijke chemicaliën welke in de Skin Deep databank van de Environmental Working Group genoteerd staan onder code rood? En als nog steeds gebruikt, geeft het merk (bedrijf) wetenschappelijk gebaseerde verklaringen voor het veilig gebruik ervan? HEMA doet niet duidelijk over het gebruik van mogelijk schadelijke stoffen, zoals aangegeven in de SkinDeep database. Bron
3. Volgt het merk (bedrijf) strikt het voorzorgsbeginsel (uitsluiting) voor alle mogelijke schadelijke stoffen, zoals parabenen, ook wanneer het wetenschappelijke bewijs voor de mogelijke schade beperkt, onduidelijk of omstreden is? HEMA geeft niet aan dat het strikt het voorzorgsbeginsel van toepassing is (= te verbieden) op alle mogelijk schadelijke stoffen. Bron
4. Vermijd het merk (bedrijf) het gebruik van microplastics in al hun producten? HEMA geeft niet aan of het gebruik van microplastic volledig van alle producten verboden is. Bron
5. Vermijd het merk (bedrijf) het gebruik van dierproeven volledig, inclusief het testen op dieren in de toevoerketen? HEMA communiceert dat het gebruik van dierproeven volledig is verbannen uit alle HEMA producten van het merk (zie link, pagina 12 & 15). Bron
6. Vermijd het bedrijf (merk) het gebruik van dierlijke bestanddelen in hun producten? HEMA geeft niet te onthouden met behulp van dierlijk afgeleide ingrediënten. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle op aardolie gebaseerde ingrediënten te vervangen door hernieuwbare, biologisch afbreekbare ingrediënten? HEMA geeft niet ter vervanging van aardolie gebaseerde ingrediënten met duurzame, biologisch afbreekbare ingrediënten. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) al een algehele verhouding van 50% hernieuwbare, biologisch afbreekbare ingrediënten bereikt? HEMA heeft niet bekendgemaakt totale verhouding van hernieuwbare, biologisch afbreekbare ingrediënten. Bron
9. Zijn alle cosmetica producten van het merk vrij van organisch-synthetische verfstoffen, synthetische geurstoffen, geëthoxyleerde grondstoffen, synthetische UV-filters, synthetische conserveringsmiddelen, silliconen, parafine en andere van aardolie afgeleide producten? HEMA openbaar elke verklaring over het gebruik van petroleum afgeleide ingrediënten niet. Bron
10. Zijn alle cosmetica producten vrij van genetisch gemodificeerde materialen, nanomaterialen en bestraalde materialen? HEMA openbaar elke verklaring over het gebruik van genetisch gemodificeerde materialen, nanomaterialen en uitgestraald materialen niet. Bron
11. Zijn tenminste 50% van de producten van het merk (bedrijf) gecertificeerd als 'natuurlijk'? HEMA communiceert dat haar baby-zorgproducten en de natuurlijke schoonheid lijn voldoen aan de COSMOS (ten minste 95% van de ingrediënten zijn van natuurlijke bronnen). Maar, HEMA specificeert niet welke delen van alle HEMA merk cosmetische producten is gecertificeerd 'natuurlijke' (zie link, pagina 12). Bron
12. Maakt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% gebruik van biologische of anderszins hernieuwbare ingrediënten? HEMA geeft niet de totale verhouding van producten gecertificeerd 'biologisch'. Bron
13. Zijn tenminste 90% van de producten van het merk (bedrijf) gecertificeerd als 'biologisch'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 12. Bron
14. Informeert het merk (bedrijf) hun klanten aan de hand van hun producten over ecologisch verantwoord gebruik, zoals dosering, watergebruik en/of het weggooien van de verpakking? HEMA elke activiteit niet wordt weergegeven in deze richting. Bron
15. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? HEMA doet haar jaarlijkse water gebruik voetafdruk niet publiceren. Bron
16. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? HEMA doet haar jaarlijkse materiaalgebruik voetafdruk niet publiceren. Bron
17. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? HEMA implementeert verschillende maatregelen ter verbetering van haar jaarlijkse afval materiaal voetafdruk, maar publiceert geen haar jaarlijkse afvalmaterialen voetafdruk. Bron
18. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? HEMA doet haar jaarlijkse verpakking materiaalgebruik voetafdruk niet publiceren. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Koopt het merk (bedrijf) tropisch ingrediënten zoals palmolie, cacaoboter, kokosolie of carnaubawas die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? HEMA verwijst naar de ILO-richtsnoeren in het algemeen, maar verwijst niet naar een sociale certificering voor haar tropische ingrediënten afkomstig. (zie link, bladzijde 17). Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% tropisch ingrediënten zoals palmolie, cacaoboter, kokosolie of carnaubawas die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) mineralen zoals mica en gold van bronnen (mijnen) die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? HEMA vermeldt niet het onderwerp van sociale risico's of certificering voor haar gedolven ingrediënten uit lage lonenlanden. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% mineralen zoals mica en gold van bronnen (mijnen) die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron