Rank a Brand

Hoe duurzaam is Estée Lauder?

Estée Lauder & duurzaam


Estée Lauder
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 2 uit 26

Samenvatting duurzaamheid

Estée Lauder heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Estée Lauder zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Estée Lauder Inc.
Hoofdkantoor: New York, NY, United States
Sector: Cosmetica
Categorieën : 
Free Tags: Estée Lauder Inc.

Weet je meer over duurzaamheid & Estée Lauder?

Estée Lauder Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 17 August 2017 door Daniella
Laatst gecontroleerd: 17 August 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Merk eigenaar Estée Lauder bedrijven (ELC) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals het verbeteren van de energie-efficiëntie in eigendom operaties en investeren in schone en hernieuwbare energiebronnen (zie link, bladzijde 18-19). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? ELC communiceert het gestegen zijn klimaat voetafdruk (Scope 1 & 2) 3,6% in 2016 in vergelijking met het voorafgaande jaar (zie link, pagina 18). Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? ELC communiceert niet concrete informatie over doelstellingen voor vermindering van voor de uitstoot van broeikasgassen van de eigen verrichtingen (zie link, pagina 18). Bron
4. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? ELC rapporten over het gebruik van hernieuwbare energie, maar is ook niet duidelijk over het totale procentuele aandeel, noch over de bevoorradingsbronnen (zie link, pagina 18). Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 18
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om alle mogelijke schadelijke stoffen uit te sluiten? Merk eigenaar Estée Lauder bedrijven (ELC) doet niet informeren over een algemeen beleid om alle mogelijke schadelijke stoffen geleidelijk. Bron
2. Vermijd het merk (bedrijf) het gebruik van schadelijke chemicaliën welke in de Skin Deep databank van de Environmental Working Group genoteerd staan onder code rood? En als nog steeds gebruikt, geeft het merk (bedrijf) wetenschappelijk gebaseerde verklaringen voor het veilig gebruik ervan? Estée Lauder is genoteerd op de SkinDeep-database met behulp van een overvloed aan chemicaliën gecodeerd als 'rood', en het verduidelijken op parabenen, maar geeft geen een verduidelijking op het volledige spectrum van mogelijk gevaarlijke stoffen gebruikt. Bron
3. Volgt het merk (bedrijf) strikt het voorzorgsbeginsel (uitsluiting) voor alle mogelijke schadelijke stoffen, zoals parabenen, ook wanneer het wetenschappelijke bewijs voor de mogelijke schade beperkt, onduidelijk of omstreden is? ELC geeft niet aan dat het strikt het voorzorgsbeginsel van toepassing is (= te verbieden) op alle mogelijk schadelijke stoffen. Bron
4. Vermijd het merk (bedrijf) het gebruik van microplastics in al hun producten? ELC communiceert de verwijdering van microbeads in sommige van hun producten aan het einde van het fiscale jaar 2017, maar geeft niet een duidelijk update over de huidige status. Bron
5. Vermijd het merk (bedrijf) het gebruik van dierproeven volledig, inclusief het testen op dieren in de toevoerketen? Estée Lauder communiceert om te onthouden van proeven met dieren, behalve wanneer wettelijk verplicht. Bron
6. Vermijd het bedrijf (merk) het gebruik van dierlijke bestanddelen in hun producten? ELC noch Estée Lauder opgeven om te onthouden met behulp van dierlijk afgeleide ingrediënten. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle op aardolie gebaseerde ingrediënten te vervangen door hernieuwbare, biologisch afbreekbare ingrediënten? ELC noch Estée Lauder opgeven ter vervanging van aardolie gebaseerde ingrediënten met duurzame, biologisch afbreekbare ingrediënten. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) al een algehele verhouding van 50% hernieuwbare, biologisch afbreekbare ingrediënten bereikt? ELC specificeert niet welke delen van de producten van de merken Estée Lauder is gecertificeerd 'natuurlijke'. Bron
9. Zijn alle cosmetica producten van het merk vrij van organisch-synthetische verfstoffen, synthetische geurstoffen, geëthoxyleerde grondstoffen, synthetische UV-filters, synthetische conserveringsmiddelen, silliconen, parafine en andere van aardolie afgeleide producten? Estée Lauder gebruikt verscheidene van petroleum afgeleide ingrediënten. Bron
10. Zijn alle cosmetica producten vrij van genetisch gemodificeerde materialen, nanomaterialen en bestraalde materialen? ELC specificeert niet of alle cosmetische producten vrij van genetisch gemodificeerde materialen, nanomaterialen en uitgestraald materialen zijn. Bron
11. Zijn tenminste 50% van de producten van het merk (bedrijf) gecertificeerd als 'natuurlijk'? ELC noch Estée Lauder opgeven welke delen van de Estée Lauder producten is gecertificeerd 'natuurlijke'. Bron
12. Maakt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% gebruik van biologische of anderszins hernieuwbare ingrediënten? ELC beweert te gebruiken van RSPO gecertificeerde palmolie voor de palm gebaseerde ingrediënten alleen. Echter, slechts 5% "massa-evenwicht" RSPO gecertificeerd zijn en 95% zijn 'Boeken en beweren' gecertificeerd, die niet als subsidiabel wordt beschouwd (zie link, pagina 14). Bron
13. Zijn tenminste 90% van de producten van het merk (bedrijf) gecertificeerd als 'biologisch'? ELC noch Estée Lauder opgeven welke delen van haar producten is gecertificeerd 'biologisch'. Bron
14. Informeert het merk (bedrijf) hun klanten aan de hand van hun producten over ecologisch verantwoord gebruik, zoals dosering, watergebruik en/of het weggooien van de verpakking? ELC noch Estée Lauder opgeven of ecologisch verantwoord gebruik informatie worden verstrekt voor haar klanten via alle Estée Lauder merkproducten. Bron
15. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? ELC implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van het waterverbruik. Echter, het alleen publiceert haar jaarlijkse water voetafdruk voor de grootste fabriek in Melville (1,914,523 m3 in FY16) die steeg met ongeveer 8% ten opzichte van FY15 (zie link, pagina 20). Bron
16. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? ELC implementeert verschillende maatregelen ter verbetering van haar jaarlijkse materiële voetafdruk, maar publiceert geen haar jaarlijkse materiële voetafdruk, of als alternatief materiaal voetafdrukken voor elk verkocht product. Bron
17. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? ELC implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de afval materiaal voetafdruk, zoals het verbeteren van het recyclingpercentage naar 88,5%. Maar, beton statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen niet zijn opgegeven (zie link, bladzijde 21). Bron
18. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? ELC implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de impact van de verpakking. Maar, statistische resultaten met betrekking tot de jaarlijkse verpakking materialen voetafdruk niet duidelijk zijn opgegeven. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Koopt het merk (bedrijf) tropisch ingrediënten zoals palmolie, cacaoboter, kokosolie of carnaubawas die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? ELC rapporten die zijn palmolie en palmolie derivaten leveren RSPO gecertificeerd is (maar 'massabalans' of 'boek en Claim' alleen). Echter voor andere tropische ingrediënten is sociale certificering niet vermeld. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% tropisch ingrediënten zoals palmolie, cacaoboter, kokosolie of carnaubawas die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) mineralen zoals mica en gold van bronnen (mijnen) die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? ELC vermeldt niet het onderwerp van sociale risico's of certificering voor haar gedolven ingrediënten uit lage lonenlanden. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% mineralen zoals mica en gold van bronnen (mijnen) die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron