Rank a Brand

Hoe duurzaam is Botanique?

Botanique & duurzaam


Botanique
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 14 uit 26

Samenvatting duurzaamheid

Botanique heeft het C-label behaald. Botanique is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter.

Merkhouder: Udea B.V.
Hoofdkantoor: Veghel, The Netherlands
Sector: Cosmetica
Categorieën : 
Free Tags: 

Weet je meer over duurzaamheid & Botanique?

Botanique Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 14 July 2016 door Martje
Laatst gecontroleerd: 14 July 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Udea (merk eigenaar van Botanique) implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals de tenuitvoerlegging van energie-efficiëntiemaatregelen (zie link, pagina 6). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Udea publiceert geen een up-to-date jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Udea heeft een doelstelling om 25% van haar impact op het klimaat tegen 2018 in vergelijking met het referentiejaar 2013 (zie link, pagina 8) geformuleerd. Bron
4. Is tenminste 25% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Udea verslagen te hebben gebruikt 100% hernieuwbare energie op het totale elektriciteitsverbruik, gegenereerd door windenergie en on-site zonne-energie (zie link, pagina 6). Bron

Vragen over Milieubeleid

11 uit 18
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om alle mogelijke schadelijke stoffen uit te sluiten? Botanique verslagen te gebruiken alleen natuurlijke stoffen, maar gebruikt geen mogelijk schadelijke stoffen zoals synthetische geuren en kleurstoffen, paraffine of andere aardolieproducten. Bron
2. Vermijd het merk (bedrijf) het gebruik van schadelijke chemicaliën welke in de Skin Deep databank van de Environmental Working Group genoteerd staan onder code rood? En als nog steeds gebruikt, geeft het merk (bedrijf) wetenschappelijk gebaseerde verklaringen voor het veilig gebruik ervan? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Volgt het merk (bedrijf) strikt het voorzorgsbeginsel (uitsluiting) voor alle mogelijke schadelijke stoffen, zoals parabenen, ook wanneer het wetenschappelijke bewijs voor de mogelijke schade beperkt, onduidelijk of omstreden is? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Vermijd het merk (bedrijf) het gebruik van microplastics in al hun producten? Botanique communiceert dat het geen microplastic gebruikt in zijn producten. Bron
5. Vermijd het merk (bedrijf) het gebruik van dierproeven volledig, inclusief het testen op dieren in de toevoerketen? Botanique onthoudt zich volledig van dierproeven. Bron
6. Vermijd het bedrijf (merk) het gebruik van dierlijke bestanddelen in hun producten? Botanique communiceert dat dierlijk afgeleide ingrediënten niet voor haar producten gebruikt worden. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle op aardolie gebaseerde ingrediënten te vervangen door hernieuwbare, biologisch afbreekbare ingrediënten? Botanique communiceert dat dierlijk afgeleide ingrediënten niet voor haar producten gebruikt worden. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) al een algehele verhouding van 50% hernieuwbare, biologisch afbreekbare ingrediënten bereikt? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
9. Zijn alle cosmetica producten van het merk vrij van organisch-synthetische verfstoffen, synthetische geurstoffen, geëthoxyleerde grondstoffen, synthetische UV-filters, synthetische conserveringsmiddelen, silliconen, parafine en andere van aardolie afgeleide producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
10. Zijn alle cosmetica producten vrij van genetisch gemodificeerde materialen, nanomaterialen en bestraalde materialen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
11. Zijn tenminste 50% van de producten van het merk (bedrijf) gecertificeerd als 'natuurlijk'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
12. Maakt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% gebruik van biologische of anderszins hernieuwbare ingrediënten? Botanique communiceert maken gebruik van biologische ingrediënten, zoveel mogelijk, maar geeft niet de werkelijke aandeel. Bron
13. Zijn tenminste 90% van de producten van het merk (bedrijf) gecertificeerd als 'biologisch'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 12. Bron
14. Informeert het merk (bedrijf) hun klanten aan de hand van hun producten over ecologisch verantwoord gebruik, zoals dosering, watergebruik en/of het weggooien van de verpakking? Botanique geeft niet aan of vanuit milieuoogpunt verantwoord gebruik informatie worden verstrekt voor haar klanten via alle merkproducten. Bron
15. Publiceert het merk (bedrijf) een voetafdruk van het watergebruik en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te minimaliseren, te verlagen of te compenseren? Noch Udea noch Botanique publiceren een water-voetafdruk en een concreet beleid te minimaliseren, te verminderen of te compenseren van haar gebruik van water. Bron
16. Publiceert het merk (bedrijf) een 'voetafdruk' van het totale materiaalgebruik, of de voetafdruk voor ieder type product, en heeft het merk een beleid om deze voetafdruk te verminderen? Udea noch Botanique publiceert haar jaarlijkse materiële voetafdruk, of als alternatief materiaal voetafdrukken voor elk verkocht product. Bron
17. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Udea communiceert een afvalvermindering beleid, maar rapporteert niet de algehele prestaties (zie link, pagina 8-9). Bron
18. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Udea Staten gebruik van biologisch afbreekbaar plastic en FSC gecertificeerd papier voor de consumentenverpakking. Maar, Udea noch Botanique verslag over de jaarlijkse resultaten van haar product verpakkingsbeleid (zie link, pagina 8-9). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Koopt het merk (bedrijf) tropisch ingrediënten zoals palmolie, cacaoboter, kokosolie of carnaubawas die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Botanique noch Udea verwijzen naar geen sociale certificering voor haar tropische ingrediënten afkomstig. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% tropisch ingrediënten zoals palmolie, cacaoboter, kokosolie of carnaubawas die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) mineralen zoals mica en gold van bronnen (mijnen) die afkomstig zijn van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Botanique noch Udea noemen het onderwerp van sociale risico's of certificering voor haar gedolven ingrediënten uit lage lonenlanden. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% mineralen zoals mica en gold van bronnen (mijnen) die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de bananen en ananassen produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron