Rank a Brand

Hoe duurzaam is Ritter Sport?

Ritter Sport & duurzaam


RitterSport
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 5 uit 28

Samenvatting duurzaamheid

Ritter Sport heeft het D-label behaald. Ritter Sport heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, maar het moet nog beter.

Merkhouder: Ritters Sport
Hoofdkantoor: Waldenbuch, Germany
Sector: Chocolademerken
Categorieën : Chocoladereep
Free Tags: EU organic, UTZ Certified

Weet je meer over duurzaamheid & Ritter Sport?

Ritter Sport Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 13 January 2016 door Heinz
Laatst gecontroleerd: 21 January 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Ritter Sport implementeert verschillende maatregelen om het klimaat voetafdruk, zoals energie-efficiëntiemaatregelen en het gebruik van hernieuwbare energie (zie link, pagina 30-32). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Ritter Sport publiceren niet een klimaat voetafdruk van zijn gehele eigen activiteiten, maar voor de locatie in Waldenbuch alleen. In Waldenbuch zijn klimaat voetafdruk steeg van 9,728 ton CO2-uitstoot in 2010 tot 9,934 ton CO2 in 2013, die neerkomt op een stijging van ongeveer 2,1% (zie link, bladzijde 33). Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Ritter Sport genereert hernieuwbare energie, maar het percentage van hernieuwbare energie die wordt gebruikt voor zijn gehele eigen activiteiten (zie link, pagina 32) niet communiceren. Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Ritter Sport stelt een doel als volledig CO2-neutraal 2022. Echter, er is geen rapportage over werkelijke, tijdgebonden doelstellingen voor vermindering, gebaseerd op een klimaat voetafdruk die betrekking heeft op de merken hele uitstoot van broeikasgassen (zie link, bladzijde 30-33, 52). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Ritter Sport implementeert maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten eigen operaties, zoals op haar "Cacaonica"-projecten. Echter publiceren niet Ritter Sport duidelijke resultaten, waaronder bereikte emissiereducties (zie link, bladzijde 30-33). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 11
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 5% van zijn totale productie? Ritter Sport wil bron hele duurzaam gecertificeerd cacao in 2025, en 75% in 2020. Echter is geen tussentijdse status vermeld (zie link, bladzijde 52). Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 10% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 25% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 50% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 75% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor 100% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde vullingen (bijvoorbeeld noten, caramel, noga, praline) voor zijn producten? Ritter Sport maakt geen melding van het gebruik van milieuvriendelijke gecertificeerde vullingen of ingrediënten (zie link, bladzijde 17-19). Bron
8. Gebruikt het merk andere biologische of anderszins milieu-gecertificeerde ingrediënten (melk, suiker, olie en vetten) voor zijn producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
9. Gebruikt het merk uitsluitend duurzame palmolie voor al zijn producten? Ritter Sport bronnen RSPO gecertificeerde palmolie voor 100% van haar producten sinds 2013. Echter, dit is "massabalans" gecertificeerde palmolie alleen (zie link, bladzijde 28). Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Ritter Sport maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de verpakking ervan, zoals het toepassen van het concept van Cradle to Cradle ® (C2C) voor een aantal van haar productverpakking, implementeert en verslagen over jaarlijkse resultaten en verpakking materiële voetafdruk (zie link, pagina 33-34). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Ritter Sport implementeert maatregelen ter vermindering van haar afvalstoffen voetafdruk, en gepubliceerde jaarresultaten van de respectieve voetafdruk op zijn locatie in Waldenbuch. Echter, meer specifieke rapportage over afvalvermindering maatregelen moet worden (zie link, bladzijde 33). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

2 uit 11
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? Ritter Sport is begonnen met een project om te oogsten duurzame cacao in Nicaragua, maar vermeldt niet als betalingen voor kleine boeren en plantage werknemers worden gerealiseerd die verder gaan dan sociale certificeringsystemen op een rij (zie link, pagina 22-23, 52-54). Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Ritter Sport wil bron hele duurzaam gecertificeerd cacao in 2025, en 75% in 2020. Echter is geen tussentijdse status vermeld (zie link, bladzijde 52). Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 10% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 25% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 75% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) 100% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Gebruikt het merk sociaal-gecertificeerde vullingen (bijvoorbeeld noten, caramel, noga, praline) voor zijn producten? Ritter Sport maakt geen melding van het gebruik van sociaal gecertificeerde vullingen (zie link, bladzijde 17-19). Bron
9. Gebruikt het merk andere sociaal-gecertificeerde ingrediënten (melk, suiker, olie en vetten) voor zijn producten? Ritter Sport meldt dat haar melkpoeder is afkomstig uit Duitsland alleen, die een laag is risico land betreffende zwakke arbeidsomstandigheden (zie link, pagina 19). Bron
10. Gebruikt het merk uitsluitend sociaal-gecertificeerde suiker voor al zijn producten? Ritter Sport meldt dat de suiker is afkomstig uit Duitsland alleen, die een laag is risico land betreffende zwakke arbeidsomstandigheden (zie link, pagina 19). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van cacao producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume cacao vertegenwoordigen? Ritter Sport voorziet niet in een lijst van directe leveranciers. Bron