Rank a Brand

Hoe duurzaam is Ovomaltine?

Ovomaltine & duurzaam


Ovomaltine
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 3 uit 28

Samenvatting duurzaamheid

Ovomaltine heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Ovomaltine zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: ABF plc.
Hoofdkantoor: London, England
Sector: Chocolademerken
Categorieën : Chocolademelk, Chocoladepasta
Free Tags: ABF, UTZ Certified

Weet je meer over duurzaamheid & Ovomaltine?

Ovomaltine Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 13 January 2016 door Martje
Laatst gecontroleerd: 13 January 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Associated British Foods (ABF) dochteronderneming Wander AG die Ovomaltine implementeert verschillende maatregelen produceert om het klimaat voetafdruk, zoals het gebruik van hernieuwbare energie en energie-efficiëntiemaatregelen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Wander AG publiceren niet zijn jaarlijkse klimaat voetafdruk. Maar, ABF daalde de totale bruto klimaat voetafdruk van 9,656 miljoen ton van CO2e in 2014 tot 9,607 miljoen ton van CO2e in 2015, die neerkomt op een verlaging van ongeveer 0,5% (zie link, pagina 11). Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Wander AG rapporteert dat 15% van haar elektriciteit uit hernieuwbare bronnen wordt gegenereerd (leverancier: naturmade ster). Echter, zijn niet opgegeven, of ten minste 10% van haar gehele energievoorziening (incl. thermische energie) kan worden beschouwd als hernieuwbare. Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Wander AG beoogt een vermindering van 15% van de CO2-uitstoot in 2020. Echter, een referentiejaar, alsmede een totale klimaat voetafdruk zijn niet gemeld. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Wander AG verstrekken niet concrete informatie over beleidsmaatregelen ten uitvoer gelegd en resultaten ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de supply chain. Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 11
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 5% van zijn totale productie? Ovomaltine en Wander AG vermelden dat het gebruik van UTZ certified cacao. Echter, geen duidelijke percentage van respectievelijk ecologisch gecertificeerde cacao is gemeld. Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 10% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 25% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 50% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 75% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor 100% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde vullingen (bijvoorbeeld noten, caramel, noga, praline) voor zijn producten? Ovomaltine noch Wander AG vermelding het gebruik van milieuvriendelijke gecertificeerde vullingen of ingrediënten. Bron
8. Gebruikt het merk andere biologische of anderszins milieu-gecertificeerde ingrediënten (melk, suiker, olie en vetten) voor zijn producten? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
9. Gebruikt het merk uitsluitend duurzame palmolie voor al zijn producten? Zaak-ABF stelt dat het inzet van de groep aan source RSPO gecertificeerde duurzame palmolie producten tegen 2015 over al haar activiteiten. Echter, niet alle palm olie zal worden gecertificeerd volgens de RSPO segregatie model (zie link, pagina 19). Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Zaak-ABF implementeert maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de verpakking, en brengt verslag uit over de jaarlijkse resultaten en verpakking materiële voetafdruk (zie link, pagina 13). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Zaak-ABF implementeert maatregelen ter vermindering van de voetafdruk van afvalstoffen, en respectieve jaarlijkse resultaten (zie link, pagina 9-13, 25) gepubliceerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 11
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? Zaak-ABF noch Wander AG bieden concrete informatie over beleidsmaatregelen ter verbetering van de boeren en de levensomstandigheden, die verder gaat dan certificering. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Ovomaltine en Wander AG vermelden dat het gebruik van UTZ certified cacao. Echter, geen duidelijke percentage van respectievelijk sociaal gecertificeerde cacao is gemeld. Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 10% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 25% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 75% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) 100% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Gebruikt het merk sociaal-gecertificeerde vullingen (bijvoorbeeld noten, caramel, noga, praline) voor zijn producten? Ovomaltine noch Wander AG verslag of een van de vullingen en/of ingrediënten worden ingekocht bij sociaal gecertificeerde bronnen. Bron
9. Gebruikt het merk andere sociaal-gecertificeerde ingrediënten (melk, suiker, olie en vetten) voor zijn producten? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Gebruikt het merk uitsluitend sociaal-gecertificeerde suiker voor al zijn producten? Ovomaltine noch Wander AG verslag of zijn suiker is gekocht van sociaal gecertificeerde bronnen. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van cacao producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume cacao vertegenwoordigen? Ovomaltine noch Wander AG bieden een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron