Rank a Brand

Hoe duurzaam is Nutella?

Nutella & duurzaam


Nutella
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 9 uit 28

Samenvatting duurzaamheid

Nutella heeft het D-label behaald. Merkhouder Ferrero heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, maar het moet nog beter.

Merkhouder: Ferrero International S.A.
Hoofdkantoor: Alba, Italy
Sector: Chocolademerken
Categorieën : Chocoladepasta
Free Tags: Ferrero, UTZ Certified, Rainforest Alliance

Weet je meer over duurzaamheid & Nutella?

Nutella Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 13 January 2016 door David
Laatst gecontroleerd: 13 January 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Ferrero (merk eigenaar van Nutella) implementeert verschillende maatregelen om het klimaat voetafdruk, zoals gebruik van hernieuwbare energie of uitvoering van energie-efficiëntiemaatregelen (zie link, pagina 199-221). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Ferrero heeft zijn eigen operaties klimaat voetafdruk voor fiscale jaar 2013/14, die op 360,580 ton van CO2e was gepubliceerd. Echter, een vergelijkbaar klimaat voetafdruk met voorgaande jaren niet nog gepubliceerd (zie links, pagina's 220-221). Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Ferrero rapporten om de bron en het genereren van hernieuwbare energie. Echter, noch duidelijk rapportage over algemene Kerncijfers, noch eisen inzake additionaliteit van hernieuwbare energie afkomstig, wordt verstrekt (zie link, 211-221 pagina). Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Ferrero streeft naar een vermindering van 40% van de CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van 2007, die gelijk is aan een vermindering van 15% in de komende 5 jaar (zie link, pagina 13). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Ferrero vermeldt dat de meeste van de uitstoot worden gegenereerd in de supply chain, buiten haar eigen activiteiten, maar verstrekt geen concrete doelstellingen of resultaten op vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de supply chain (zie link, pagina 199). Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 11
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 5% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 10% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 25% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 50% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 75% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor 100% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde vullingen (bijvoorbeeld noten, caramel, noga, praline) voor zijn producten? Ferrero implementeert verschillende maatregelen voor de aankoop van vullingen als hazelnoten uit duurzame bronnen. Echter, volledige milieucertificering voor ten minste één soort vullen is niet nog gemeld (zie link, beginnend op pagina 146). Bron
8. Gebruikt het merk andere biologische of anderszins milieu-gecertificeerde ingrediënten (melk, suiker, olie en vetten) voor zijn producten? Ferrero implementeert verschillende maatregelen voor de aankoop van ingrediënten zoals suiker, melk en eieren uit duurzame bronnen. Echter, volledige milieucertificering voor ten minste één soort ingrediënt is niet nog gemeld (zie link, beginnend op pagina 146). Bron
9. Gebruikt het merk uitsluitend duurzame palmolie voor al zijn producten? Ferrero bronnen RSPO "gescheiden" gecertificeerde palmolie voor 100% van haar producten sinds eind 2014 (zie link, pagina 162-169). Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Ferrero implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de verpakking ervan, zoals het gebruik van gerecycleerd en gecertificeerd papier materialen, en brengt verslag uit over de jaarlijkse resultaten en verpakking materiële voetafdruk (zie link, pagina 13, 200, 222-226). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Ferrero implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van de afval materiële voetafdruk, en heeft bereikt een opbrengst van 91,6% in 2013/14. Echter, haar jaarlijkse afvalmaterialen voetafdruk is niet gerapporteerd (zie link, pagina 200, 210-211). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

3 uit 11
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? Ferrero vermeldt verschillende projecten en maatregelen in verband met arbeid voorwaarden, maar vermeldt niet als betalingen voor kleine boeren en plantage werknemers worden gerealiseerd die verder gaan dan sociale certificeringsystemen op een rij. Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Ferrero meldt een gecertificeerde cacao gebruik van meer dan 25% (Fairtrade, Rainforest Alliance en UTZ Certified). Echter, het percentage per certificeringsysteem is niet opgegeven (zie link, pagina 153-161). Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 10% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 25% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 75% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) 100% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Gebruikt het merk sociaal-gecertificeerde vullingen (bijvoorbeeld noten, caramel, noga, praline) voor zijn producten? Ferrero vermeldt verschillende projecten en maatregelen in verband met arbeid voorwaarden, maar niet duidelijk te communiceren of zijn vullingen en ingrediënten afkomstig uit sociaal gecertificeerde bronnen. Bron
9. Gebruikt het merk andere sociaal-gecertificeerde ingrediënten (melk, suiker, olie en vetten) voor zijn producten? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Gebruikt het merk uitsluitend sociaal-gecertificeerde suiker voor al zijn producten? Ferrero bron 100% wil Bonsucro gecertificeerd suikerriet in 2020. Door maart 2015 10% van haar aanbod van suikerriet voor Bonsucro gecertificeerd (zie link, pagina 180-181). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van cacao producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume cacao vertegenwoordigen? Ferrero vermeldt enkele van haar leveranciers, maar een volledige lijst van haar directe leveranciers niet publiceren. Bron