Rank a Brand

Hoe duurzaam is Milka?

Milka & duurzaam


Milka
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 2 uit 28

Samenvatting duurzaamheid

Milka heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Milka zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: Mondelēz International
Hoofdkantoor: Deerfield, Illinois, USA
Sector: Chocolademerken
Categorieën : Chocoladereep
Free Tags: Mondelēz International

Weet je meer over duurzaamheid & Milka?

Milka Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 26 January 2016 door Eva
Laatst gecontroleerd: 26 January 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Mondelēz International (merk eigenaar van Milka) implementeert verschillende maatregelen om het klimaat voetafdruk, zoals het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de uitvoering van energie-efficiëntiemaatregelen (zie link, pagina 24). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Mondelēz International daalde de totale klimaat voetafdruk van 2,1 miljoen ton van CO2e in 2010 tot 2,0 miljoen ton van CO2e in 2013, die neerkomt op een verlaging van ongeveer 2,2% (zie link, pagina CC7 & CC8). Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Mondelēz International rapporteert aan het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, maar niet alle inlichtingen over het percentage van hernieuwbare energie die wordt gebruikt. Ook geen melding over soort energie en bronnen van levering (zie link, pagina 24). Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Mondelēz International heeft ten doel te verminderen zijn absolute CO2-emissies met slechts 15% van 2013 tot 2020 stelt (zie link, bladzijde 1). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Mondelēz International implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de supply chain en geeft een volledig inzicht in hun Scope 3-emissies van 2013 buiten de eigen verrichtingen (zie link, pagina CC14). Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 11
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 5% van zijn totale productie? Mondelēz International stelt dat 12% van de cacao duurzame afkomstig binnen haar "Cacao Life" programma in 2014 was. Maar, milieunormen van zijn programma duidelijk zijn niet gemeld (zie link, volgende vraag). Ook, volgens de in aanmerking komende milieu certificeringsystemen op een rij is niet opgegeven (zie link, bladzijde 10). Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 10% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 25% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 50% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 75% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor 100% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde vullingen (bijvoorbeeld noten, caramel, noga, praline) voor zijn producten? Mondelēz International verslag niet volledige milieucertificering voor ten minste één soort vulling voor haar Cote d'Or producten. Bron
8. Gebruikt het merk andere biologische of anderszins milieu-gecertificeerde ingrediënten (melk, suiker, olie en vetten) voor zijn producten? Mondelēz International verslag niet volledige milieucertificering voor ten minste één soort ingrediënt voor haar Cote d'Or producten. Bron
9. Gebruikt het merk uitsluitend duurzame palmolie voor al zijn producten? Mondelēz internationale bronnen RSPO gecertificeerde palmolie voor 100% van haar producten sinds einde van 2015. Maar, soort RSPO certificering is niet opgegeven. Ook, zijn palmpitolie RSPO gecertificeerd nog niet (zie link, pagina 19). Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Mondelēz International implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van de ecologische voetafdruk voor verpakking. Echter, de jaarlijkse materiële voetafdruk van de verpakking niet nog gepubliceerd (zie link, pagina 6, 21 en 22). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Mondelēz International implementeert meerdere maatregelen ter vermindering van de afval materiële voetafdruk, en heeft teruggebracht netto afval met 57% per ton product van 2010 tot 2014. Echter, haar jaarlijkse afvalmaterialen voetafdruk is niet gerapporteerd (zie link, pagina 6, 21-24). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 11
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? Mondelēz International gestart met het "Cocoa Life" programma. Duidelijke resultaten met betrekking tot verbeterde inkomen voor boeren, die verder gaat dan certificering, zijn niet echter nog gerapporteerd (zie link, pagina 12-15).  Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Mondelēz International stelt dat 12% van de cacao duurzame afkomstig binnen haar "Cacao Life" programma in 2014 was. Echter, volgens de in aanmerking komende sociale certificering regelingen zoals Fairtrade is niet opgegeven (zie link, bladzijde 10). Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 10% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 25% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 75% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) 100% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 2. Bron
8. Gebruikt het merk sociaal-gecertificeerde vullingen (bijvoorbeeld noten, caramel, noga, praline) voor zijn producten? Mondelēz International communiceren niet of zijn vullingen worden ingekocht bij sociaal gecertificeerde bronnen. Bron
9. Gebruikt het merk andere sociaal-gecertificeerde ingrediënten (melk, suiker, olie en vetten) voor zijn producten? Mondelēz International communiceren niet of de ingrediënten worden ingekocht bij sociaal gecertificeerde bronnen. Bron
10. Gebruikt het merk uitsluitend sociaal-gecertificeerde suiker voor al zijn producten? Mondelēz International communiceren niet concrete informatie over sourcing sociaal gecertificeerd suiker. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van cacao producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume cacao vertegenwoordigen? Mondelez International noch Milka biedt een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron