Rank a Brand

Hoe duurzaam is Dove Chocolate?

Dove Chocolate & duurzaam


Dove Chocolate
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 8 uit 28

Samenvatting duurzaamheid

Dove heeft het D-label behaald. Merkhouder Mars Inc. heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, maar het moet nog beter.

Merkhouder: Mars Inc.
Hoofdkantoor: McLean, United States
Sector: Chocolademerken
Categorieën : Chocoladereep
Free Tags: Mars Inc., Fairtrade, UTZ Certified, Rainforest Alliance, Bonsucro

Weet je meer over duurzaamheid & Dove Chocolate?

Dove Chocolate Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 12 January 2016 door Barry
Laatst gecontroleerd: 12 January 2016 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om zijn CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Mars Inc. (merk eigenaar van Dove) implementeert verschillende maatregelen om het klimaat voetafdruk, zoals het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de uitvoering van energie-efficiëntiemaatregelen (zie link, pagina 32-37). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Marc Inc. steeg de totale klimaat voetafdruk van 1,843 miljoen ton van CO2e in 2013 tot 1,848 miljoen ton van CO2e in 2014, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 0,3% (zie link, blz. 37). Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? 2,7% (561 terajoule) van het totale energieverbruik van 21,088 terajoule van Mars Inc. is afgeleid van hernieuwbare energiebronnen in 2014 (zie link, blz. 37). Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering binnen 5 jaar te reduceren? Mars Inc. heeft een doelstelling om 25% van de BKG-uitstoot tegen 2015, en 100% in 2040 (referentiejaar 2007) geformuleerd. Per jaar, tegen 2040, dat zou maken slechts ongeveer 3% gemiddeld (zie link, bladzijde 36). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens? Mars Inc. communiceren niet met een duidelijk beleid ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten eigen operaties. Bron

Vragen over Milieubeleid

4 uit 11
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 5% van zijn totale productie? Mars Inc. meldt een gecertificeerde cacao gebruik van 36% (Fairtrade, Rainforest Alliance en UTZ Certified). Echter, het percentage per certificeringsysteem is niet opgegeven (zie link, bladzijde 27). Bron
2. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 10% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 25% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 50% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor ten minste 75% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde cacao voor 100% van zijn totale productie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Gebruikt het merk biologische of anderszins milieu-gecertificeerde vullingen (bijvoorbeeld noten, caramel, noga, praline) voor zijn producten? Mars Inc. verslagen over voor vullingen gebruikte grondstoffen, maar niets duidelijk over milieu certificeringen voor vullingen zoals noten, karamel, noga enz. Bron
8. Gebruikt het merk andere biologische of anderszins milieu-gecertificeerde ingrediënten (melk, suiker, olie en vetten) voor zijn producten? Mars Inc. verslagen over voor ingrediënten gebruikte grondstoffen, maar niets duidelijk over milieu certificeringen voor ingrediënten zoals melk, suiker enz. Bron
9. Gebruikt het merk uitsluitend duurzame palmolie voor al zijn producten? Mars Inc. bronnen RSPO gecertificeerde palmolie voor 100% van haar producten sinds 2013. Echter, dit is "massabalans" gecertificeerde palmolie alleen (zie link, bladzijde 28). Bron
10. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling voor het verminderen, hergebruiken en recyclen van de verpakkingen, en maakt het merk (bedrijf) de resultaten jaarlijks bekend? Mars Inc. implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de verpakking. Statistische resultaten van zijn verpakking materialen voetafdruk zijn echter niet openbaar gemaakt (zie link, bladzijde 28). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Sinds 2007, heeft Mars Inc. storten met 94% van zijn afval verminderd, en jaarlijkse resultaten gepubliceerd van de respectieve voetafdruk. Het doel is om 100% tegen 2015 (zie link, pagina 35). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

3 uit 11
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijk en effectief beleid, dat verder gaat dan certificering, om het inkomen van boeren te verbeteren en is de premie voor kleinschalige boeren ten minste 10%, en zijn er vergelijkbare voorzieningen voor plantage-arbeiders? Terwijl inkomen onder de grootste effecten geïdentificeerd door Mars Inc. is, en het merk met de World cacao Foundation werkt, blijft het onduidelijk om welke mate inkomen is verbeterd door hun beleid (zie link, pagina 11). Bron
2. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Mars Inc. meldt een gecertificeerde cacao gebruik van 36% (Fairtrade, Rainforest Alliance en UTZ Certified). Echter, het percentage per certificeringsysteem is niet opgegeven (zie link, bladzijde 27). Bron
3. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 10% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
4. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 25% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
6. Koopt het merk (bedrijf) voor tenminste 75% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
7. Koopt het merk (bedrijf) 100% cacao in dat afkomstig is van plantages die zijn gecertificeerd voor bijvoorbeeld het verbod op kinderarbeid en gedwongen arbeid, en het bieden van een betere levensstandaard voor de boeren en arbeiders die de cacao produceren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
8. Gebruikt het merk sociaal-gecertificeerde vullingen (bijvoorbeeld noten, caramel, noga, praline) voor zijn producten? Mars Inc. verslagen over voor vullingen gebruikte grondstoffen, maar niets duidelijk over sociale certificeringen voor vullingen zoals noten, karamel, noga enz. Bron
9. Gebruikt het merk andere sociaal-gecertificeerde ingrediënten (melk, suiker, olie en vetten) voor zijn producten? Mars Inc. verslagen over voor ingrediënten gebruikte grondstoffen, maar niets duidelijk over sociale certificeringen voor ingrediënten zoals melk, suiker enz. Bron
10. Gebruikt het merk uitsluitend sociaal-gecertificeerde suiker voor al zijn producten? Terwijl Mars Inc. een lid van Bonsucro en doel-Progress is, blijft het onduidelijk als alle suiker is sociaal gecertificeerd. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van cacao producenten gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume cacao vertegenwoordigen? Mars Inc. voorziet niet in een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron