Rank a Brand

Hoe duurzaam is Trafo?

Trafo & duurzaam


Trafo
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 6 uit 17

Samenvatting duurzaamheid

Trafo heeft het C-label behaald. Trafo is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter.

Merkhouder: FZ Organic Food
Hoofdkantoor: Wolvega, The Netherlands
Sector: Chipsmerken
Categorieën : 
Free Tags: EU organic

Weet je meer over duurzaamheid & Trafo?

Trafo Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 27 October 2015 door David
Laatst gecontroleerd: 27 October 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? FZ Organic Foods' (merk eigenaar van Trafo) wil bereiken 100% klimaat neutraal productie. Echter duidelijk beleid/acties over de vermindering van CO2-emissies nog niet zijn opgegeven. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? FZ Organic Food communiceert niet een koolstof-voetafdruk beleid op haar website. Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? FZ Organic Foods' communiceert niet alle informatie over het percentage van de energie die wordt verkregen uit hernieuwbare bronnen op haar website. Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de absolute 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) binnen 5 jaar te reduceren? FZ Organic Foods' communiceert niet alle informatie over een specifieke streefjaar voor zijn streven naar een 100% klimaat neutraal productie. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? FZ Organic Foods' communiceert niet een beleid ter vermindering van de CO2-uitstoot in de supply chain die buiten eigen operaties op haar website. Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% gebruik van aardappelen en/of maïs van milieu-vriendelijke gecertificeerde bronnen? Alle Trafo chips ingrediënten, met uitzondering van zout, zijn milieu (EU organische) gecertificeerd. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% gebruik van aardappelen en/of maïs van milieu-vriendelijke gecertificeerde bronnen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde aardappelen en/of maïs voor 100% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van milieu-gecertificeerde olie in haar producten? Wanneer het merk palmolie gebruikt, gaat het dan om duurzame palmolie voor 100% van het totale volume aan palmolie? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) zijn overige ingrediënten (zoals zout, peper en smaakjes) van milieuvriendelijk gecertificeerde bronnen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? FZ Organic Foods' niet communiceren geen informatie over de te nemen terug, verpakking verbetering of gewicht vermindering doelen/initiatieven/acties voor de verpakking ervan, als er om het even, op haar website. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? FZ Organic Foods rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden voor alle eigen werknemers, die van zijn toeleveranciers en van boeren in lage loon landen, dat minimaal de volgende standaarden bevat: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? FZ Organic Foods' noemt om eerlijke prijzen betalen aan haar leveranciers, maar communiceert niet uitgebreide informatie over een arbeid voorwaarden beleid op haar website. Bron
2. Heeft het merk beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden in lage loon landen: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal en 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van (aardappel/maïs en olie) producenten en fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? FZ Organic Foods' biedt geen een belangrijke lijst van directe leveranciers op haar website. Bron