Rank a Brand

Hoe duurzaam is Pringles?

Pringles & duurzaam


Pringles
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 3 uit 17

Samenvatting duurzaamheid

Pringles heeft het D-label behaald. Pringles heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, maar het kan nog beter. We zien graag dat Pringles duidelijker wordt over de concrete prestaties en doelstellingen van alle inspanningen, om de score kunnen verbeteren.

Merkhouder: Kellogg Co.
Hoofdkantoor: Battle Creek, MI, USA
Sector: Chipsmerken
Categorieën : 
Free Tags: Kellogg

Weet je meer over duurzaamheid & Pringles?

Pringles Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 14 August 2015 door Hilary
Laatst gecontroleerd: 14 August 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Kelloggs Co. (Pringles merk eigenaar) verschillende beleidsmaatregelen te verminderen koolstof-uitstoot, zoals uitbreiding van het gebruik van low-carbon energie in planten met 50% en vermindering van energiegebruik en broeikasgasemissies in de planten met een extra 15% per metrische ton voedsel geproduceerd van de 2015 prestaties heeft genomen (zie link, pagina 62). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Kelloggs teruggebracht zijn voetafdruk van 1,20 miljoen ton van CO2e in 2013 tot 1,15 miljoen ton van CO2e in 2014, die Hiermee geeft u een vermindering van ongeveer 4,2% (zie link, pagina 63). Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Kelloggs rapporteert niet alle informatie over het percentage van de energie die wordt verkregen uit hernieuwbare bronnen, maar een doel voor 50% van haar energie voor haar planten uit "koolstofarme" bronnen in 2020 heeft gesteld (zie link, pagina 62). Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de absolute 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) binnen 5 jaar te reduceren? Kelloggs heeft zich ten doel om 15% van hun uitstoot van broeikasgassen (per metrieke ton voedsel geproduceerd, baseren jaar 2005) in 2020. Echter, Kellogg communiceert niet informatie over totale doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen op haar website (zie link, pagina 9). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Kelloggs noemt een nieuw klimaatbeleid om de koolstofuitstoot in de toeleveringsketen verminderen, maar nog niet bereikt om de uitstoot van broeikasgassen in de toeleveringsketen verminderen duidelijke resultaten te melden (zie link, pagina 62). Bron

Vragen over Milieubeleid

1 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% gebruik van aardappelen en/of maïs van milieu-vriendelijke gecertificeerde bronnen? Kelloggs (merkeigenaar van Pringles) geen enkele informatie over het gebruik van organische of Fair Trade gecertificeerd aardappelen / graan in zijn product (en) niet communiceren, als er een, op haar website. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% gebruik van aardappelen en/of maïs van milieu-vriendelijke gecertificeerde bronnen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde aardappelen en/of maïs voor 100% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van milieu-gecertificeerde olie in haar producten? Wanneer het merk palmolie gebruikt, gaat het dan om duurzame palmolie voor 100% van het totale volume aan palmolie? Kelloggs verslagen duidelijk over het aandeel van RSPO of Green Palm gecertificeerde palmolie. Echter was 66% van Kellogg's palm olie verwerkt in 2014 nog steeds 'massabalans' alleen gecertificeerd. Bovendien duidelijk rapportage over andere oliën, zoals zonnebloem-, graan - of canola-olie wordt niet verstrekt (zie link, pagina 19). Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) zijn overige ingrediënten (zoals zout, peper en smaakjes) van milieuvriendelijk gecertificeerde bronnen? Kelloggs communiceert niet alle informatie over gebruik van biologische gecertificeerde zout, peper en smaken voor Pringles producten. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Kelloggs maakt deel uit van de coalitie voor duurzame verpakking en streeft naar 100% van de verpakking van hout gebaseerde van beide gerecycleerde inhoud of uit gecertificeerde duurzame bronnen. Statistische resultaten met betrekking tot de verpakking materialen voetafdruk zijn echter niet openbaar gemaakt (zie link, pagina 70 / 71). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Kelloggs meldt de jaarlijkse afval voetafdruk in totaal en per ton geproduceerd voedsel, en heeft haar netto afval verminderd met 12,2% tussen 2013 en 2014 door de uitvoering van de "Waste Piramide" maatregelen voor de behandeling van afval (zie link, pagina 68-69). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden voor alle eigen werknemers, die van zijn toeleveranciers en van boeren in lage loon landen, dat minimaal de volgende standaarden bevat: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Kelloggs heeft een gedragscode voor haar eigen werknemers (zie link, pagina 13 pp.) En voor de toeleveranciers (zie link in arbeidsomstandigheden vraag 2) dat al deze normen omvat. Bron
2. Heeft het merk beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden in lage loon landen: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal en 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Deze rechten zijn niet voldoende in de Kelloggs gedragscode (s) genoemd. Bron
3. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Kelloggs noemt het uitvoeren van audits van de leveranciers (693 leverancier audits in 2014), maar uitgebreide audit resultaten worden niet gepubliceerd. (zie link, pagina 49). Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van (aardappel/maïs en olie) producenten en fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Kelloggs niet een lijst van zijn leveranciers aardappel / maïs / olie te publiceren op haar website. Bron