Rank a Brand

Hoe duurzaam is Hoeksche Chips?

Hoeksche Chips & duurzaam


Hoeksche Chips
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 12 uit 17

Samenvatting duurzaamheid

Hoeksche Chips heeft een B-label ontvangen, waardoor het één van de meest duurzame chipsmerken is. Hoeksche Hoeve, de producent, heeft haar eigen zonnepanelen, waarmee 25% van het energieverbruik gedekt wordt. Hoeksche Hoeve neemt verschillende maatregelen op het gebied van milieu, zoals het gebruik van biologische kruiden, maar gebruikt nog geen biologische aardappelen.

Merkhouder: Hoeksche Hoeve
Hoofdkantoor: s-Gravendeel, The Netherlands
Sector: Chipsmerken
Categorieën : 
Free Tags: Boerderijchips

Weet je meer over duurzaamheid & Hoeksche Chips?

Hoeksche Chips Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 6 November 2015 door David
Laatst gecontroleerd: 5 November 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

5 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Hoeksche Hoeve neemt verschillende maatregelen ter bescherming van het klimaat, zoals het zelf opwekken van energie met zonnepanelen en lokale landbouw. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Hoeksche Hoeve heeft nog geen CO2-uitstootbeleid op haar website gepubliceerd. Echter, Hoeksche Hoeve wil dat doen vanaf volgend jaar op (zie link, pagina 12). Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Hoeksche Hoeve wekt duurzame energie op met zonnepanelen, waarmee 30% van het elektriciteitsverbruik en 25% van het totale energieverbruik wordt gedekt (zie link, pagina's 8 & 11). Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleidvraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de absolute 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) binnen 5 jaar te reduceren? Hoeksche Hoeve heeft als doel hun impact op het klimaat in 2020 met 50% te verlagen ten opzichte van het referentiejaar 2015 (zie link, pagina 12). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Slechts een klein deel van de productie wordt niet door Hoeksche Hoeve zelf gedaan (kruiden, zout, zonnebloem en verpakkingsmateriaal). De klimaatvoetafdruk van de productie heeft het bedrijf daarom hoofdzakelijk zelf in de hand. Klimaatbeschermingsmaatregelen worden geïmplementeerd en de resultaten daarvan worden bekendgemaakt (zie link, pagina 7-8). Bron

Vragen over Milieubeleid

3 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% gebruik van aardappelen en/of maïs van milieu-vriendelijke gecertificeerde bronnen? Voor de aardappelteelt implementeert Hoeksche Hoeve verschillende maatregelen op het gebied van duurzame landbouw, zoals het vermijden van pesticiden. De chips van Hoeksche Hoeve zijn echter niet als milieu-vriendelijk gecertificeerd. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% gebruik van aardappelen en/of maïs van milieu-vriendelijke gecertificeerde bronnen? Zie de opmerking bij milieubeleidvraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde aardappelen en/of maïs voor 100% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleidvraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van milieu-gecertificeerde olie in haar producten? Wanneer het merk palmolie gebruikt, gaat het dan om duurzame palmolie voor 100% van het totale volume aan palmolie? Hoeksche Hoeve gebruikt geen palmolie, maar alleen zonnebloemolie die wordt geproduceerd in Frankrijk. Er wordt echter geen informatie verstrekt of de olie duurzaam is (zie link, bladzijde 10). Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) zijn overige ingrediënten (zoals zout, peper en smaakjes) van milieuvriendelijk gecertificeerde bronnen? Hoeksche Hoeve meldt dat haar kruiden worden geproduceerd door een EU-biologisch-gecertificeerde producent (zie link, bladzijde 10). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? Hoeksche Hoeve implementeert meerdere maatregelen om de milieu-impact van verpakkingen te verminderen. Bovendien worden tastbare resultaten met betrekking tot de voetafdruk van consumentenverpakkingen openbaar gemaakt (zie link, pagina 9). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Hoeksche Hoeve implementeert meerdere maatregelen om de milieu-impact van afval te verminderen. Bovendien worden tastbare resultaten met betrekking tot de voetafdruk van consumentenafval openbaar gemaakt (zie link, pagina 9). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

4 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden voor alle eigen werknemers, die van zijn toeleveranciers en van boeren in lage loon landen, dat minimaal de volgende standaarden bevat: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? De aardappelen van Hoeksche Hoeve worden alleen geteeld op eigen plantages in Nederland, dat een laag-risicoland is wat betreft slechte arbeidsomstandigheden. De chips zelf worden ook geproduceerd door Hoeksche Hoeve. Bovendien worden de kruiden in Nederland geproduceerd en de zonnebloemolie in Frankrijk (zie link, bladzijde 10). Bron
2. Heeft het merk beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden in lage loon landen: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal en 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Zie de opmerking bij arbeidsomstandighedenvraag 1. Bron
3. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Zie de opmerking bij arbeidsomstandighedenvraag 1. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van (aardappel/maïs en olie) producenten en fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Hoeksche Hoeve heeft een lijst gepubliceerd van alle actieve directe leveranciers (zie link, bladzijde 10). Bron