Rank a Brand

Hoe duurzaam is Doritos?

Doritos & duurzaam


Doritos
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 4 uit 17

Samenvatting duurzaamheid

Doritos heeft het D-label behaald. Doritos heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, maar het kan nog beter. We zien graag dat Doritos duidelijker wordt over de concrete prestaties en doelstellingen van alle inspanningen, om de score kunnen verbeteren.

Merkhouder: PepsiCo
Hoofdkantoor: Purchase, NY, USA
Sector: Chipsmerken
Categorieën : 
Free Tags: PepsiCo

Weet je meer over duurzaamheid & Doritos?

Doritos Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 21 December 2015 door Berber
Laatst gecontroleerd: 21 December 2015 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? PepsiCo (Doritos merk eigenaar) heeft verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van de uitstoot van koolstof, zoals verhoging van de efficiëntie van de vloot en de distributie en logistiek functie beter verzekeren. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? PepsiCo steeg de totale klimaat voetafdruk van 5,832,000 ton van CO2e in 2012 tot 5,885,000 ton van CO2e in 2014, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 0,9% (zie link, pagina 59). Bron
3. Is tenminste 10% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? PepsiCo rapporten over het gebruik van hernieuwbare energie, maar het is niet duidelijk over het totale percentage van haar energie gebruik hernieuwbare energie vertegenwoordigt (zie link, pagina 58-61). Bron
4. Is tenminste 25% van het totale energieverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van hernieuwbare bronnen? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) zich ten doel gesteld om tenminste 20% van de absolute 'CO2 voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) binnen 5 jaar te reduceren? PepsiCo stelt dat het plannen om haar eigen koolstofvoetafdruk operaties, maar het geeft niet een specifiek doel of de periode voor zijn absolute emissies (zie link, pagina 58). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? PepsiCo implementeert maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten eigen operaties, maar niet uitgebreid genoeg informatie verschaffen over de resultaten (zie link, pagina 61). Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 7
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor tenminste 5% gebruik van aardappelen en/of maïs van milieu-vriendelijke gecertificeerde bronnen? PepsiCo (merk eigenaar) begonnen met verschillende programma's voor duurzame landbouw (bijvoorbeeld SFI). Maar het blijft onduidelijk hoe dit programma relatse onafhankelijke milieucertificering normen voor aardappelen zoals EU organische, USDA of Rainforest Alliance voor Doritos producten (zie link, bladzijde 64-68). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor tenminste 50% gebruik van aardappelen en/of maïs van milieu-vriendelijke gecertificeerde bronnen? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van biologische of anderszins milieu-gecertificeerde aardappelen en/of maïs voor 100% van het totale volume? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) gebruik van milieu-gecertificeerde olie in haar producten? Wanneer het merk palmolie gebruikt, gaat het dan om duurzame palmolie voor 100% van het totale volume aan palmolie? PepsiCo doelstellingen voor de aankoop van 100% RSPO gecertificeerde palm olie uitsluitend voor hun producten tegen 2016. Tot dan zorgt PepsiCo ervoor dat te zoeken naar leveranciers die 'op verantwoorde wijze en op een duurzame manier werken. Maar, zijn onduidelijk als alle Frito-Lay chips zijn gemaakt zonder palmolie en of de gebruikte oliën zijn uit milieuvriendelijker bronnen (zie link, pagina 67-68). Bron
5. Koopt het merk (bedrijf) zijn overige ingrediënten (zoals zout, peper en smaakjes) van milieuvriendelijk gecertificeerde bronnen? PepsiCo communiceren niet alle informatie over gebruik van biologische gecertificeerde zout, peper en smaken voor Doritos producten. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een duidelijke doelstelling om de milieu-invloed van de verpakking voor verzendingen en draagtassen te minimaliseren, via reductie, hergebruik, recyclen en verantwoorde inkoop, en rapporteert het merk de resultaten hiervan jaarlijks? PepsiCo implementeert verschillende maatregelen ter verbetering van de verpakking ervan, zoals het verminderen van grootte zegel en right‐-dimensionering van een aantal primaire verpakking voor Noord-Amerika van Frito‐Lay producten. Statistische resultaten met betrekking tot de consument verpakking materialen voetafdruk openbaar worden gemaakt (zie link, 69-73 pagina). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? PepsiCo heeft een beleid ter vermindering van het ontstaan van afval in alle vormen, elimineren van afval op stortplaatsen of stortplaatsen verwijderd, en hergebruik of recycling van afvalstoffen voor nuttig gebruik, waar mogelijk, wanneer het ontstaan van afval kan niet worden vermeden. Statistische resultaten met betrekking tot de afvalstoffen voetafdruk openbaar worden gemaakt (zie link, 69-73 pagina). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 4
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden voor alle eigen werknemers, die van zijn toeleveranciers en van boeren in lage loon landen, dat minimaal de volgende standaarden bevat: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? PepsiCo is een Code of Conduct voor haar eigen werknemers en voor haar leveranciers waarin alle deze normen (zie link, pagina 10-14). Bron
2. Heeft het merk beleid voor eerlijke arbeidsomstandigheden in lage loon landen: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uren met vrijwillige, betaalde overuren tot 12 uren maximaal en 3. een leefbaar loon en 4. om te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en gelijksoortige oplossingen te ontwikkelen wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? De gedragscode melding niet specifiek van deze arbeid voorwaarden. Bron
3. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? PepsiCo verslag niet publiekelijk resultaten of de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van (aardappel/maïs en olie) producenten en fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? PepsiCo bieden niet een gepubliceerde lijst van haar leveranciers op haar website. Bron