Rank a Brand

Hoe duurzaam is armedangels?

Armedangels & duurzaam


armedangels
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 21 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Armedangels heeft het B-label behaald. Volgens onze criteria is armedangels een van de duurzamere modemerken. armedangels maakt voornamelijk gebruik van milieuvriendelijke materialen zoals biologisch katoen. Bovendien is de gehele collectie GOTS-gecertificeerd. Het merk is ook lid van de Fair Wear Foundation (FWF), wat aantoont dat het de arbeidsomstandigheden in lagelonenlanden serieus neemt. Er zijn enkele verbeteringen mogelijk, zoals het publiceren van de voetafdrukken van verpakkingen en afvalmateriaal en beleid om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Merkhouder: Social Fashion Company GmbH
Hoofdkantoor: Köln, Germany
Sector: Casual kleding
Categorieën : Male, Female
Free Tags: armed angels, Bags, Shirts, Pullover, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & armedangels?

Armedangels Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 16 April 2019 door Niels
Laatst gecontroleerd: 16 April 2019 door Niels

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Armedangels publiceert niet de jaarlijkse klimaatvoetafdruk van afgelopen jaar. Het bedrijf heeft geen concrete plannen gepubliceerd om de CO2-uitstoot verder te verminderen. Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Armedangels krijgt alle haar elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen door Greenpeace energie. Bron
3. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn toeleveringsketen buiten zijn eigen operaties? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron

Vragen over Milieubeleid

8 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? armedangels biokatoen, biologisch linnen, lyocell, modale fibre, gerecycled polyester en biologische wol gebruikt om haar collectie, en communiceert dat het bijna het hele productieproces is gecertificeerd volgens de GOTS. Het houdt in dat de producten zijn gecertificeerd die minimaal 70%, respectievelijk 95% organische vezels bevatten. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking voor bescherming van het milieu beleid 1. Het blijft onduidelijk, of meer dan 90% van armedangels grondstoffen zijn gemaakt van voorkeur grondstoffen zoals biologische katoen, biologische linnen, lyocell of gerecycled polyester. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? armedangels kleding is dat GOTS gecertificeerd, wat betekent dat hoge normen worden gehandhaafd voor geschikte chemische beleid voor gebruik en water tijdens de productie. Deze certificering geldt voor de meeste van de gehele collectie. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? armedangels collectie is gecertificeerd volgens de GOTS, respectievelijk wordt geproduceerd volgens de normen met betrekking tot chemische gebruik. Dit betekent dat meerdere chemische groepen, zoals zware metalen, met succes is geëlimineerd uit de productie van alle haar kleding. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? armedangels communiceert niet alle informatie over haar consumentenbeleid voor de vermindering van de verpakking. Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? armedangels communiceert niet alle informatie over haar beleid van vermindering van afval. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? armedangels rapporteert niet of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

11 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? armedangels is lid van de Fair Wear Foundation. Deze Stichting rapporteert jaarlijks over armedangels' perfomance aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Volgens key performance indicator 3.3 blijkt Armedangels dat 71% van de gecontroleerde productielocaties ten minste 50% van de werknemers geïnformeerd over de klacht-procedure hebben. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Armedangels heeft geen leverancierslijst gepubliceerd. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Armedangels is lid van de Fair Wear Foundation, waar NGO's een co-beslissende stem hebben. De Fair Wear Foundation vereist ook duidelijk prestatieniveaus voor hun leden. Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Volgens de Fair Wear Foundation, wordt 99% van Armedangels productie geverifieerd en gecontroleerd om arbeidsnormen van de voorwaarden. Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Armedangels vermeldt dat alle toeleveranciers GOTS gecertificeerd zijn. Deze certificering heeft ook betrekking op arbeidsomstandigheden. Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Vanaf de prestaties controleren 2018 verslag is het niet duidelijk wat benchmarks leefbaar loon Armedangel heeft toegezegd aan. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Armedangels communiceert voor grote en middelgrote risico productie landen zoals China, India, Turkije, niet een duidelijk plan voor een leefbaar loon. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? 49% van de productie van Armedangels vindt plaats in laag risico landen, Portugal. In deze laag risico landen, zijn bij wet leefloon voorzien. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Armedangels voldoet op verschillende manieren aan dit criterium. Bijvoorbeeld, is het percentage van het productievolume van locaties waar bedrijf ten minste 10% van de productiecapaciteit, koopt ruim 70%. Bron