Rank a Brand

Hoe duurzaam is Studio JUX?

Studio JUX & duurzaam


Studio JUX
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 19 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Studio JUX heeft ons B-label behaald. Studio JUX is een van de meer duurzame kledingmerken. Het hebben hun eigen fabriek in Nepal op een faire manier en betaling van leefloon is uitzonderlijk in de modebranche. Er zijn echter enkele verbeteringen mogelijk, zoals verificatie door derden van hun fabriek, en een duidelijker beleid ter bestrijding van uitstoot van broeikasgassen.

Merkhouder: Studio Jux
Hoofdkantoor: Amsterdam, The Netherlands
Sector: Casual kleding
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Shirts, Pullover, Jackets, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Studio JUX?

Studio JUX Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 15 April 2019 door Niels
Laatst gecontroleerd: 15 April 2019 door Niels

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Studio Jux publiceert geen de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Het is daarom niet duidelijk of de uitgevoerde maatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Studio Jux communiceert dat 100% van zijn elektriciteit uit hernieuwbare bronnen wordt gegenereerd. Haar fabriek draait op Nepali waterkracht, haar kantoor en winkel draaien op groene stroom uit wind en water in Nederland gegenereerd. Bron
3. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn toeleveringsketen buiten zijn eigen operaties? Met uitzondering van de energie die wordt gebruikt in hun eigen Nepalese fabriek, communiceert Studio-Jux niet informatie over de uitstoot van broeikasgassen buiten de eigen activiteiten. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Studio Jux communiceert niet een beleid ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Studio Jux heeft zo'n doelstelling niet meegedeeld. Bron

Vragen over Milieubeleid

9 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2017, ongeveer 85% van de Studio Jux collectie is gemaakt van milieuvriendelijke voorkeur materialen, namelijk gerecycleerd polyester, organische hennep, organisch katoen uit China en Fairtrade katoen uit Nepal. De overige 15% zijn Japanse vegan zijde vervanging en verschillende soorten wol. Het is waarschijnlijk dat meer dan 90% kan worden gemarkeerd als 'duurzame materialen'. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Studio Jux van kleding is GOTS gecertificeerd. Dit betekent dat tijdens de productie hoge milieunormen gehandhaafd voor chemische-en waterverbruik. Deze certificering is van toepassing op bepaalde producten van de gehele collectie.  Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Studio Jux communiceert dat het maakt geen gebruik van een van de chemische stoffen vermeld op de lijst van REACH in zijn productie, wat betekent dat chemische groepen zoals azo-kleurstoffen, ftalaten of PFK's kunnen worden beschouwd als uitgesloten. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Studio Jux implementeert maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de verpakking, zoals tags vervaardigd uit gerecycleerde materialen alleen produceren. Echter zijn concrete statistische resultaten van zijn verpakking materialen voetafdruk niet publiekelijk gemeld nog.  Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen?  Studio Jux noemt is actief in afvalscheiding en recycling. Jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval worden echter niet gespecificeerd. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Studio Jux rapporteert niet of of niet het heeft in plaats van enige vorm van concept ter bevordering van het hergebruik of terugkeer van kleding door haar klanten. Studio Jux beveelt aan klanten te verkopen, ruilen of laat ze in een container van de kleding voor hergebruik alleen maar om het even wat niet schijnbaar doet vergemakkelijken. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

8 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Studio Jux heeft twee verschillende Code van voert (CoC). Één voor haar eigen fabriek in Nepal, en één voor haar leveranciers. In beide CoCs deze normen worden genoemd (Zie ook bron bij de volgende vraag). Het bedrijf geeft regelmatig een korte update over de uitvoering. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Studio Jux communiceert niet duidelijk of en hoe een klachtenprocedure werkt. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Studio Jux vermeldt naam en plaats van hun eigen fabriek en één externe fabriek. Samen maken zij 95% van de Studio Jux producten. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Gebreide producten worden gemaakt in de externe fabriek en 70% in de eigen fabriek wordt gemaakt. Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? De landen van de productie van de fabrieken van de stof worden genoemd, maar niet de namen en plaatsen. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Studio Jux werkt met bijvoorbeeld GOTS gecertificeerde partners, maar het bedrijf en de fabriek zelf blijkbaar niet vallen onder een certificatie of een multi stakeholder initiatief. Evenmin zijn er onafhankelijke auditresultaten beschikbaar. Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? In 2017, werd de productie van stoffen volledig gecertificeerd naar GOTS (87%) en Fair trade door WFTO (7%). Beide certificeringen heeft ook betrekking op arbeidsomstandigheden. Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Studio Jux betaalt een leefbaar loon aan de werknemers van hun eigendom Nepal-fabriek. Het bedrag is afgeleid van de Asia Floor Wage- en Fair Wear Foundation wage ladder. Het minimumloon in Nepal is 8.200 roepies. In 2017 werd de Studio-Jux beginnend loon 13.000 roepies reizen + 10% pensioen + 13e maand + sociale verzekeringen. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? De beste manier invloed hebben op de betaling van leefloon en het handhaven van een hoog niveau voor arbeidsomstandigheden, is het eigen fabrieken. 70% van de Studio Jux producten worden gemaakt in hun eigendom fabriek in Nepal. Bron