Rank a Brand

Hoe duurzaam is Skunkfunk?

Skunkfunk & duurzaam


Skunkfunk
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 10 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Skunkfunk heeft het D-label behaald. Skunkfunk heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Bizz-Hectic S.L.
Hoofdkantoor: Lezama, Spain
Sector: Casual kleding
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Jeans, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Skunkfunk?

Skunkfunk Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 16 June 2018 door Kamala
Laatst gecontroleerd: 16 June 2018 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

3 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Skunkfunk implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen: ze 100% van hun productie vervoer per zeevracht en hun hoofdkwartier en de winkels in Spanje zijn 100% aangedreven door hernieuwbare energie (zie link, bladzijde 30). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Skunkfunk teruggebracht zijn voetafdruk (Scope 1-3) van de klimaat van eigen bewerkingen van 365,20 ton van CO2e in 2015 naar 334,88 ton van CO2e in 2016. Dit is een daling van ongeveer 8,3% (zie link, pagina 4). Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Skunkfunk meldt dat 72% van de energie die wordt gebruikt bij Skunkfunk voorzieningen uit hernieuwbare bronnen komt. Maar, bronnen, types en additionaliteit van de voorziening niet duidelijk genoeg zijn opgegeven (zie link, pagina 7). Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Skunkfunk stelt een doel om 30% van de uitstoot van broeikasgassen (Scope 1-3) tegen 2020 in vergelijking met het referentiejaar 2015 (zie link, pagina 14). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Skunkfunk implementeert maatregelen ter compensatie van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Daarnaast eigen Skunfunk verslagen over de uitstoot van broeikasgassen die werden veroorzaakt in de logistiek die buiten bewerkingen (zie link, pagina 8-9). Bron

Vragen over Milieubeleid

7 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Voor 2017 meldt Skunkfunk dat 65% van zijn grondstoffen milieuvriendelijke. Maar voor dat het gaat om conventionele linnen en hennep ook, die niet volgens onze criteria als subsidiabel wordt beschouwd. Een aandeel van meer dan 50% kan worden beschouwd als bepaalde echter (zie link, pagina 8). Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Skunkfunk is GOTS gecertificeerd. Dit betekent dat tijdens de productie hoge milieunormen voor chemische en water gelden gebruiken. Deze certificering geldt voor de meeste van haar gehele collectie (zie link, bladzijde 32). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Skunkfunk geeft aan dat de productie van de kleding is deels GOTS gecertificeerd, wat betekent dat het gebruik van de relevante chemische groepen is verboden, maar het is niet duidelijk of deze chemicaliën worden gebruikt in het resterende deel van de productie. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Does the brand (company) have clear objectives to minimize the environmental impact of its shipping packaging and carrier bags, by reducing, re-using, recycling and responsible sourcing of packaging materials, and does the brand annually report on these results? Skunkfunk implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van de milieu-impact van de consument verpakking, zoals met behulp van 100% biologisch afbreekbare tassen en kringlooppapier. Maar, statistische resultaten met betrekking tot de jaarlijkse verpakking materialen voetafdruk niet openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 28-29). Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Skunkfunk implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de afval materiaal voetafdruk, zoals zero-waste modevormgeving. Maar, beton statistische resultaten met betrekking tot haar jaarlijkse voetafdruk van de afvalstoffen niet openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 13). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Skunkfunk biedt in-store recycling om te hergebruiken of recyclen van kleren, intern reparatie service en wisselen van evenementen (zie link, bladzijde 29-30). Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

0 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? De Skunkfunk collectie is deels Fairtrade en GOTS gecertificeerd, maar communiceert niet alle informatie over een leverancier Code of Conduct (CoC) die van toepassing zijn voor alle zijn directe gegevensverstrekkende productiefaciliteiten (zie link, pagina 6 & 32). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 1. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Skunkfunk verwijst naar enkele van haar voorziening ketting partners, maar voorziet niet in een grote lijst van directe leveranciers (zie link, pagina 8). Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Skunkfunk verwijst naar het certificeringsysteem GOTS, maar het is niet duidelijk welk percentage van het productievolume is gecertificeerd. Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 5. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Skunkfunk communiceren niet of er een beleid voor capaciteitsopbouw aan betere praktijken gerelateerde. Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Skunkfunk verslag geen over de resultaten van haar beleid inzake arbeidsomstandigheden. Bron
9. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Skunkfunk verslag niet publiekelijk uit over de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden op haar leveranciers, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron
10. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Skunkfunk biedt geen concrete informatie of leefbaar loon betalingen zijn gerealiseerd op haar kleding fabrikanten. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Skunkfunk rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Echter is een deel van de hele collectie van Skunkfunk gecertificeerd volgens de GOTS en Fairtrade. Bron
13. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron