Rank a Brand

Hoe duurzaam is People Tree?

People Tree & duurzaam


People Tree
Goed op weg Klik hier voor score rapport: 18 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

People Tree heeft het B-label behaald. People Tree behoort volgens ons daarmee tot de meer duurzame Jeansmerken. People Tree gebruikt al rond 80% duurzaam materiaal, waarvan vooral biologisch katoen. Ook geeft People Tree inzicht in de hele productieketen. Desondanks, op het gebied van klimaatbescherming vallen nog verbeteringen te treffen.

Merkhouder: People Tree Ltd.
Hoofdkantoor: London, UK
Sector: Casual kleding
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Bags, Shirts, Pullover, Jackets, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & People Tree?

People Tree Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 24 April 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 24 April 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? People Tree implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van klimaat emissies, zoals energie opslaan in haar zetel en zeevracht liever over luchtvracht (zie link, pagina 16). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? People Tree publiceert geen haar jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? People Tree communiceert niet haar beleid van hernieuwbare energie. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? People Tree communiceert niet informatie over totale doelstellingen voor vermindering van voor het klimaat voetafdruk van eigen activiteiten. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? People Tree verwijst ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten, maar biedt geen concrete informatie over maatregelen en resultaten. Bron

Vragen over Milieubeleid

7 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? People Tree communiceert dat meer dan 80% van haar gehele collectie werd gemaakt met 100% Fairtrade biologisch katoen, gecertificeerd door de Soil Association. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? People Tree is GOTS gecertificeerd. Dit betekent dat tijdens de productie hoge milieunormen gehandhaafd voor chemische-en waterverbruik. Deze certificering geldt voor bijna de hele collectie. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? People Tree meldt dat azokleurstoffen niet zijn gebruikt in de productie van om het even welk van zijn kleding. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? People Tree rapporteert niet of ten minste drie chemische groepen verdachte, zoals ftalaten of Alkylphenol kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd van de gehele productie. Bron
10. Does the brand (company) have clear objectives to minimize the environmental impact of its shipping packaging and carrier bags, by reducing, re-using, recycling and responsible sourcing of packaging materials, and does the brand annually report on these results? People Tree rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? People Tree communiceert een afvalvermindering beleid, maar rapporteert niet de algehele prestaties. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? People Tree rapporteert niet of de terugkeer, hergebruik en / of reparatie van kleding door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

10 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? People Tree volgt de principes van de WFTO. WFTO van beginselen, zie link voor arbeidsomstandigheden vragen 2 & 3 hieronder. Alle deze normen worden genoemd. Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? In de WFTO beginselen: 1. werkgelegenheid relatie is niet genoemd; 2. de werkuren verwijzen naar juridische normen, maar niet een specifieke hoeveelheid uren; 3. leefbaar loon is niet specifiek genoemd, hoewel ze het concept van fair trade bevorderen. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? In WFTO beginselen: dit recht wordt vermeld, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van de beperkingen van de wet. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? People Tree heeft een lijst gepubliceerd van directe leveranciers die waarschijnlijk ter dekking van 90% van de totale productie. People Tree publiceert de directe leverancier met een link in het productbeschrijving van elk item worden gekocht. Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? People Tree is een actief lid van de World Fair Trade organisatie (WFTO). Bovendien, de meerderheid van People Tree biokatoen collectie is Fairtrade gecertificeerd, en is in overeenstemming met GOTS. Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? FLO-Cert en GOTS zijn erkend als een certificeringsystemen op een rij die aan deze criteria voldoet. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? People Tree is een actief lid van de WFTO, met het doel, onder andere ter ondersteuning van kleine producenten ter verbetering van de bestuurs- en productiesystemen praktijken (beginsel 8). People Tree verslagen over verschillende respectieve maatregelen ten uitvoer gelegd, en behaalde resultaten. Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? De meerderheid van de People Tree collectie is vervaardigd in overeenstemming met GOTS. Echter rapporteert mensen publiekelijk niet up-to-date resultaten van haar beleidsmaatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden voor ten minste 90% van haar gehele productievolume. Bron
9. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? People Tree implementeert maatregelen ter verwezenlijking van de betaling van de reële lonen. Specifieke resultaten van leefbaar loon betalingen gerealiseerd worden echter niet nog gemeld. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? People Tree openbaar verslagen over de arbeid voorwaarden beleid geïmplementeerd voor het weefsel productie fasen, met inbegrip van die resultaten / certificeringen bereikt. Bron
13. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Ongeveer wordt 80% van de People Tree collectie gemaakt met 100% Fairtrade biologisch katoen, gecertificeerd door de Soil Association, en in overeenstemming met GOTS. Bron