Rank a Brand

Hoe duurzaam is Nautica?

Nautica & duurzaam


Nautica
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 3 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Nautica heeft het E-label behaald, omdat slechts beperkt informatie wordt verschaft over een duurzaamheidsbeleid. Op die manier blijft het voor ons als welwillende consumenten onduidelijk in hoeverre Nautica zich wel of niet inzet voor duurzaamheid. Meer beleid en transparantie is daarom nodig.

Merkhouder: VF Corporation
Hoofdkantoor: Ney York, NY, USA
Sector: Casual kleding
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: VFC, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Suits, Jackets, Jeans, Dress, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & Nautica?

Nautica Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 13 April 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 13 April 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? VFC (merk eigenaar van Nautica) teruggebracht zijn voetafdruk klimaat van eigen bewerkingen van 263,485 ton van CO2e in 2013 naar 258,815 ton van CO2e in 2015. Dit is een daling van ongeveer 1,8% (zie link, "Climate Change 2014 & 2016 Response"). Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? VFC rapporten over het gebruik van hernieuwbare energie, is gericht op het gebruik van hernieuwbare energie tegen 2025 alleen, maar is niet duidelijk genoeg over het totale aandeel van haar huidige verbruik van hernieuwbare energie, alsmede de bronnen, typen en additionaliteit van de hernieuwbare energievoorziening. Bron
3. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn toeleveringsketen buiten zijn eigen operaties? VFC communiceert niet up-to-date doelstellingen voor vermindering voor zijn absolute klimaat voetafdruk van eigen activiteiten. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? VFC evalueert de klimaateffecten van de gecontracteerde fabrieken, en werkt aan bewustwording van de koolstof-gebruik in de base van de leverancier. Maar voor de tijd wordt VFC publiceert geen duidelijke resultaten, waaronder emissiereducties bereikt. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Score-unknown   Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? VFC is lid van betere katoen initiatief (BCI) en heeft een duurzame vezel strategie gedefinieerd. Maar het totale aandeel van voorkeur grondstoffen momenteel verwerkt voor Nautica kleding wordt niet gemeld. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? VFC heeft normen voor de behandeling van afvalwater in de productie van al hun producten (Chem-IQ). VFC publiceerde ook haar RSL (zie link op milieu vraag 9), en geeft een jaarlijkse (maar oppervlakkig) overzicht van de voortgang (vanaf mei 2016). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Nautica noch VFC verslag of ten minste 1 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals azo-kleurstoffen of chloorfenolen kan worden beschouwd als volledig afgeschaft-out in de hele productieketen. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? VFC implementeert duurzaamheid aankoop van criteria voor de verpakkende materialen. Echter worden concrete statistische resultaten met betrekking tot de verpakking materialen voetafdruk niet openbaar gemaakt. Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Nautica rapporteert niet over de specifieke jaarlijkse resultaten van haar beleid van vermindering van afval. Echter merk eigenaar VFC implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de afvalstromen en verslagen over de totale jaarlijkse afval materiaal voetafdruk (meer dan 69,965 ton per jaar). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Nautica noch VFC melden, of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

1 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Alle normen worden genoemd in de VF Corporation van Global Compliance beginselen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Score-unknown   Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? 1. niet genoemd; 2. Nee, maximale wekelijkse arbeidstijd van 60 uur, niet duidelijk of overuren vrijwillig is en 'behalve buitengewone zakelijke omstandigheden', die kan betekenen om het even wat; 3. Nee, vermelding van wettelijk minimum of het heersende industrie loon, niet leefbaar loon. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Score-unknown   Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar niets gevonden over situaties waarop dit recht is beperkt door de wet. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Score-unknown   Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? VFC beschikt niet over een belangrijke lijst van directe leveranciers. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? VFC participeert in een aantal van de MSI, zoals FLA (maar als slechts een licentiehouder voor de categorie B) en Social Accountability International (SAI / SA8000). Echter, VFC geeft niet aan welk percentage van fabrieken/jaarlijkse volume is gecertificeerd. Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 5. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? VFC implementeert zijn "De derde weg" programma op strategische leveranciers ter verbetering van praktijken, en bijvoorbeeld te verlagen ziekteverzuim van werknemers. Resultaten zoals verbeterde efficiëntie door 23% voor het snijden, 41% voor het naaien en 52% voor het afwerken en product gebreken daalde met 8,5%, maar niet ten aanzien van betere arbeidsomstandigheden zelf. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? VFC communiceert als u wilt controleren alle leveranciers van de 1ste laag (zoals naaien, snijden, borduurwerk, screen-print, Wasserij). De verstrekte informatie over auditresultaten zijn echter niet specifiek genoeg. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? VFC meldt nauw samen te werken met NGO partners, de eigenaren van de fabriek en werknemers leefloon en veiligere, efficiëntere productiemethoden voor succes op lange termijn te bevorderen. Duidelijke resultaten van de respectieve maatregelen zijn echter nog niet gerapporteerd. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? VFC staat om te controleren al haar 2de fase leveranciers (zoals stof molens of leerlooierijen) maar rapporteert niet op de resultaten van haar beleid inzake arbeidsvoorwaarden voor het weefsel productie fasen. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron