Rank a Brand

Hoe duurzaam is Monki?

Monki & duurzaam


Monki
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 13 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Monki heeft het C-label behaald en is daarmee redelijk op weg richting duurzaamheid, maar het kan nog beter. H&M group, eigenaar van Monki, heeft haar lijst met toeleverananciers bekend gemaakt. H&M rapporteert jaarlijks over de verbeteringen en problemen rond de arbeidsomstandigheden van de kledingmakers. Afgelopen jaren is ook het beleid voor klimaat en milieu aangescherpt.

Merkhouder: H&M Group
Hoofdkantoor: Stockholm, Sweden
Sector: Casual kleding
Categorieën : Female
Free Tags: H&M Group, Bags, Caps, Shirts, Pullover, Jackets, Jeans, Dress, Shoes

Weet je meer over duurzaamheid & Monki?

Monki Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 16 September 2018 door Amanda
Laatst gecontroleerd: 16 September 2018 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? H&M Group het klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen (Scope 1 & 2 / volgens de methodologie van 'markt-based' door BKG) gedaald van 154,753 ton van CO2e in 2015 naar 63,690 ton van CO2e in 2017. Dit is een daling van ongeveer 56% (zie link, pagina 28 & 52). Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Voor 2017 rapporteert H&M Group aan 96% hernieuwbare energie op het totale elektriciteitsverbruik van gezinnen hebben gebruikt. Waardoor H & M Group verwijst naar regelingen zoals REC-REC en GO certificaten. Deels, wordt hernieuwbare energie opgewekt ter plaatse ook. Over het algemeen echter bronnen van de energievoorziening, soort energie en additionaliteit Bron
3. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn toeleveringsketen buiten zijn eigen operaties? H&M Group streeft ernaar om in 2040 positieve klimaat, maar specificeert niet duidelijk doel doel mijlpalen voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen op weg naar 2040 (zie link, pagina 28 & 47). Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? H&M Group implementeert verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de productieketen die buiten de eigen activiteiten. Daarnaast H & M Group publiceert concrete resultaten, waaronder broeikasgasemissies bereikt (zie link, pagina 49 & 52). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Score-unknown   Bron

Vragen over Milieubeleid

5 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? In 2017, werden 35,5% van H&MGroup van (merk eigenaar van Monki) materialen verwerkt gemaakt van meer duurzame grondstoffen, zoals gerecycleerde materialen of organische en BCI katoen. Maar, H & M groep specificeert niet duidelijk welke andere 'duurzaam geproduceerde materialen' zijn opgenomen. Een aandeel van meer dan 10% kan worden beschouwd als bepaalde Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? In 2011 H&M Group inzetten voor Greenpeace op de nul lozen van gevaarlijke chemicaliën en zorgt ervoor dat deze beperkingen worden begrepen en in de supply chain toegepast. In deze zaak, is volgens Greenpeace, H & M Group gecategoriseerd als een "Avant-Garde". Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Volgens Greenpeace, H&M Group heeft met succes geëlimineerd PFK's van de productie van alle kledingstukken, effectief in 2016 (zie link, bladzijde 10). Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? H&M Group rapporteert niet of ten minste 3 uit 11 verdachte chemische groepen, zoals ftalaten of BFR kan worden beschouwd als volledig afgeschaft-out in de mondiale toeleveringsketen al. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? H&M Group rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid. Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? H&M Group implementeert verschillende maatregelen om te minimaliseren van afval, zoals het recyclen van afval van de winkel. Maar, beton statistische resultaten met betrekking tot de voetafdruk van haar afvalstoffen niet openbaar worden gemaakt (zie link, pagina 44-46). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Monki klanten kunnen afgeven geen kleren ze niet langer willen of nodig hebben bij Monki merk winkels in samenwerking met hun recycling partner "iCollect". Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

6 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Alle deze normen worden genoemd in H&M Group de Code of Conduct (zie link, pagina 3-5). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Score-unknown   Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? 1. Ja, formeel geregistreerd dienstbetrekking; 2. de maximale werkweek van 48 uur, vrijwillige betaalde overuren van maximaal 12 uur; 3. Ja, lonen altijd moet voldoende zijn om te voldoen aan de basisbehoeften van werknemers en hun gezinnen, en sommige discretionaire inkomen (zie link, pagina's 3-5). Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Score-unknown   Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina 4). Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Score-unknown   Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? H&M Group heeft een "Global leverancier List", dat is goed voor ongeveer 98,5% van alle commerciële stukken geproduceerd voor de H & M groep gepubliceerd. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? H&M Group is een lid van de ethische handel-initiatief (ETI). Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? ETI is erkend als een multi-stakeholder initiatief. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? H&M Group implementeert maatregelen ter verbetering van de praktijken op het gebied van product- en productie proceskwaliteit op haar kleding fabrikanten - bijvoorbeeld via de ' Fair Wage methode. Beton leidt echter, zoals de lonen stegen of daalden, werktijden worden niet gerapporteerd (zie link, pagina 63-65). Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? In 2015, H&M Group 3980 fabriek audits uitgevoerd (elk actief 1. fase fabriek 1,4 keer gemiddeld), en een gedetailleerde audit samenvattend verslag gepubliceerd (zie link, beginnend op bladzijde 29, en koppelen van volgende vraag). Voor 2017 blijft het onduidelijk welke delen van het productievolume werd gecoverd door middel van controle (zie link, vorige vr Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? H & M Group implementeert verschillende maatregelen te realiseren leefbaar loon betalingen in haar toeleverende fabrieken, zoals de 'eerlijk loon methode' – waarvoor ongeveer 40% van het productievolume 2017. Echter, of eerste leefbaar loon betalingen worden gerealiseerd is nog geen duidelijk opgegeven (zie link, pagina 64). Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? H & M Group rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron