Rank a Brand

Hoe duurzaam is King Louie?

King Louie & duurzaam


King-Louie-logo
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 7 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

King Louie heeft het D-label behaald. King Louie is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter. Het merk scoort vooral veel punten vanwege het lidmaatschap van de Fair Wear Foundation (FWF). De meeste verbeteringen zijn daarom mogelijk op het gebied van klimaat- en milieubeleid.

Merkhouder: Exota B.V.
Hoofdkantoor: Amsterdam, The Netherlands
Sector: Casual kleding
Categorieën : Male, Female, Kids, Baby
Free Tags: Bags, Shirts, Pullover, Jackets, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & King Louie?

King Louie Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 21 April 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 21 April 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? King Louie publiceert geen de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Het is daarom niet duidelijk of de uitgevoerde maatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? King Louie communiceert niet haar beleid van hernieuwbare energie. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken. Bron
3. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn toeleveringsketen buiten zijn eigen operaties? King Louie communiceert niet informatie over totale doelstellingen voor vermindering van voor het klimaat voetafdruk van eigen activiteiten. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? King Louie communiceert niet een beleid ter vermindering van de uitstoot van het klimaat in de supply chain die buiten de eigen activiteiten. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Score-unknown   Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Op dit moment is ongeveer 10% van King Louie's hele collectie gemaakt van meer duurzame grondstoffen, zoals gerecycled polyester, Tencel, biologische katoen, maar ook andere grondstoffen niet opgegeven. Een aandeel van meer dan 5% kan worden beschouwd als bepaalde echter. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? De productie van koning Louies kleding is dat GOTS gecertificeerd, wat betekent dat hoge normen worden gehandhaafd voor geschikte chemische beleid voor gebruik en water tijdens de productie. Deze certificering geldt voor 10% van haar gehele collectie. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? King Louie rapporteert niet of ten minste één verdachte chemische groep, zoals ftalaten of azo-kleurstoffen kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit de hele productieketen. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? King Louie geen informatie over de consumentenverpakking vermindering beleid te communiceren. Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? King Louie communiceert niet alle informatie over haar beleid van vermindering van afval. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? King Louie rapporteert niet of de terugkeer of hergebruik van kleding door haar klanten wordt aangemoedigd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? King Louie is een lid van de Fair Wear Foundation (FWF). Voor Normering Arbeid FWF, zie link voor vragen 2 & 3 hieronder. In de Labour Standards al deze normen worden genoemd (standaarden 1,2,3,7). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Score-unknown   Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? In FWF arbeidsnormen: 1. Ja, juridisch bindende arbeidsbetrekkingen; 2. Ja, maximale werkweek van 48 uur, overuren is vrijwillig; 3. Ja, inzet voor de uitvoering van de betaling van levende lonen (zie link normen 5,6,8). Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Score-unknown   Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? In FWF arbeidsnormen: Dit recht wordt vermeld, met verwijzing naar middelen voor de situatie van de wet beperkingen parallel. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Score-unknown   Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? King Louie produceert in landen als Turkije, China, India, Polen en Portugal, maar voorziet niet in een grote lijst van directe leveranciers (zie link, pagina 10-16). Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? In 2015, King Louie sloot zich aan bij de Fair Wear Foundation (FWF). Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? King Louie is een lid van FWF, wat betekent dat vakbonden en / of zakelijke-onafhankelijke NGO's hebben een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief en zijn mede-verantwoordelijk voor de integriteit en geloofwaardigheid van het initiatief. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? King Louie rapporteert niet of beleidsmaatregelen op de levering van productie-installaties worden uitgevoerd om betere arbeidsomstandigheden met betrekking tot het product en / of productieproces kwaliteit te bereiken. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Volgens FWF, in 2015 slechts 42% van King Louie's productievolume werd onder controle op kleding fabrikant niveau (zie link, pagina 12). Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? King Louie's arbeidsvoorwaarden beleid voor kleding fabrikanten wordt beoordeeld met de 'Goede' status door FWF, die niet voldoende is (zie link, pagina 3). Echter ten minste 10% van haar gehele collectie GOTS gecertificeerd is (zie link, volgende vraag). Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? King Louie biedt geen concrete informatie over geïmplementeerde maatregelen tot vaststelling van de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten (zie link, pagina 10 & 11). Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? King Louie rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? King Louie niet openbaar verslag over de resultaten van haar beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren bij zijn leveranciers, die worden gecontroleerd door in aanmerking komende derden. Bron