Rank a Brand

Hoe duurzaam is Fruit of the Loom?

Fruit of the Loom & duurzaam


Fruit of the Loom
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 4 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Fruit of the Loom heeft het D-label behaald. Het bedrijf heeft goede stappen gezet op het gebied van arbeidsomstandigheden, zoals arbeidsrechten. Op het gebied van milieubeleid is er nog veel ruimte voor verbetering. We zien graag dat Fruit of the Loom meer gebruik gaat maken van bijvoorbeeld ruwe materialen met een duidelijke ‘milieuvoorkeur’ zodat de score verbeterd kan worden.

Merkhouder: Fruit of the Loom, Inc
Hoofdkantoor: Bowling Green, Kentucky, USA
Sector: Casual kleding
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Shirts

Weet je meer over duurzaamheid & Fruit of the Loom?

Fruit of the Loom Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 21 April 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 21 April 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Fruit of the Loom beweert dat haar klimaat voetafdruk heeft verminderd door 3,914 ton van CO2e in 2013. Echter, Fruit of the Loom publiekelijk biedt geen up-to-date details van dit klimaat voetafdruk (of waar deze te vinden) op haar website. Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Fruit of the Loom verslagen over het gebruik van hernieuwbare energie (met name bio-massa), maar geeft niet aan haar totale procentuele aandeel. Bron
3. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn toeleveringsketen buiten zijn eigen operaties? Fruit of the Loom communiceren niet up to date informatie over totale doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, maar slechts tot 2015 (40%). Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Fruit of the Loom vereist van alle leveranciers te ondertekenen een Code of Conduct (CoC) waarin een standaard op naleving van de milieuwetgeving. Leveranciers moeten handhaven records en accountants inspecties om te voldoen aan het CoC. Echter zijn geen expliciete doelstellingen of vereisten voor leveranciers opgegeven (zie link, pagina 6). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Score-unknown   Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Fruit of the Loom communiceert niet alle informatie betreffende het gebruik van milieuvriendelijke 'voorkeur' grondstoffen in hun milieubeleid. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? In 2013, Fruit of the Loom geïmplementeerd beleid dat verminderd gebruik van chemische stoffen door 2.798 pond. Meer recente resultaten zijn echter niet gemeld. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Fruit of the Loom niet melden of ten minste één verdachte chemische groep, zoals azo-kleurstoffen of zware metalen een beschouwd als volledig geëlimineerd uit de gehele productie. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Fruit of the Loom communiceert een beleid voor het terugdringen van verpakking. Echter worden concrete statistische resultaten met betrekking tot de consument verpakking materialen voetafdruk niet openbaar gemaakt. Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Fruit of the Loom gerecycleerd 84% (51 miljoen pond) van het totale afval in 2013. Meer recente resultaten zijn echter niet gemeld. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Fruit of the Loom rapporteert niet of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

4 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Alle normen worden genoemd in de Fruit of the Loom van Code of Conduct (CoC). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Score-unknown   Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? 1. niet genoemd; 2. Nee, maximale week werken is 48 uur en een maximum van 12 overuren, ' behalve onder buitengewone zakelijke omstandigheden, die om het even wat betekenen kunnen; 3. Ja, inzet voor de uitvoering van betaling die voldoet aan de basisbehoeften van de arbeider en bieden sommige discretionaire inkomen. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Score-unknown   Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar voor situaties waarin dit recht is beperkt door de wet zijn de eisen niet sterk genoeg. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Score-unknown   Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Fruit of the Loom publiceerde een lijst waarin waarschijnlijk 90% van de totale productie van Fruit of the Loom. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Fruit of the Loom is een lid van de Fair Labor Association. Bovendien, meldt Fruit of the Loom dat alle leverancier WRAP gecertificeerd zijn. Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Fair Labor Association wordt erkend als een "Multi Stakeholder initiatief" (MSI). Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Fruit of the Loom rapporteert niet of maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten zijn uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot de kwaliteit van product en / of productie proces. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Fruit of the Loom stelt dat de toeleverende fabrieken periodiek worden gecontroleerd door onafhankelijke instanties. Echter rapporteert Fruit voor de Loom publiekelijk niet duidelijke resultaten van haar beleidsmaatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de toeleverende fabrieken. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Fruit of the Loom rapporteert publiekelijk niet op de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij haar leveranciers, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Fruit of the Loom biedt geen concrete informatie over geïmplementeerde maatregelen tot vaststelling van de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Fruit of the Loom rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van haar beleidsmaatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van de fabrikant van de stof. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron