Rank a Brand

Hoe duurzaam is Fruit of the Loom?

Fruit of the Loom & duurzaam


Fruit of the Loom
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 5 uit 31

Samenvatting duurzaamheid

Fruit of the Loom heeft het D-label behaald. Het bedrijf heeft goede stappen gezet op het gebied van arbeidsomstandigheden, zoals arbeidsrechten. Op het gebied van milieubeleid is er nog veel ruimte voor verbetering. We zien graag dat Fruit of the Loom meer gebruik gaat maken van bijvoorbeeld ruwe materialen met een duidelijke ‘milieuvoorkeur’ zodat de score verbeterd kan worden.

Merkhouder: Fruit of the Loom, Inc
Hoofdkantoor: Bowling Green, Kentucky, USA
Sector: Casual kleding
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Shirts

Weet je meer over duurzaamheid & Fruit of the Loom?

Fruit of the Loom Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 21 April 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 21 April 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

1 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) enig beleid om de eigen CO2 uitstoot te beperken of te compenseren? Fruit of the Loom implementeert verschillende beleidsmaatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, zoals energie-efficiëntiemaatregelen. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf in de laatste vijf jaar al 10% daarvan gereduceerd of gecompenseerd? Fruit of the Loom beweert dat haar klimaat voetafdruk heeft verminderd door 3,914 ton van CO2e in 2013. Echter, Fruit of the Loom publiekelijk biedt geen up-to-date details van dit klimaat voetafdruk (of waar deze te vinden) op haar website. Bron
3. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Fruit of the Loom verslagen over het gebruik van hernieuwbare energie (met name bio-massa), maar geeft niet aan haar totale procentuele aandeel. Bron
4. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
5. Heeft het merk (bedrijf) de absolute 'CO2-voetafdruk' als gevolg van de eigen bedrijfsvoering (Scope 1 & 2) gepubliceerd en heeft het bedrijf een beleid om de aankomende 5 jaar de CO2 emissie met 20% te verlagen? Fruit of the Loom communiceren niet up to date informatie over totale doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, maar slechts tot 2015 (40%). Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) een actief beleid om ook de CO2 uitstoot te verminderen of te compenseren bij de toeleveranciers in de productieketens (Scope 3)? Fruit of the Loom vereist van alle leveranciers te ondertekenen een Code of Conduct (CoC) waarin een standaard op naleving van de milieuwetgeving. Leveranciers moeten handhaven records en accountants inspecties om te voldoen aan het CoC. Echter zijn geen expliciete doelstellingen of vereisten voor leveranciers opgegeven (zie link, pagina 6). Bron

Vragen over Milieubeleid

0 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Fruit of the Loom communiceert niet alle informatie betreffende het gebruik van milieuvriendelijke 'voorkeur' grondstoffen in hun milieubeleid. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? In 2013, Fruit of the Loom geïmplementeerd beleid dat verminderd gebruik van chemische stoffen door 2.798 pond. Meer recente resultaten zijn echter niet gemeld. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Fruit of the Loom niet melden of ten minste één verdachte chemische groep, zoals azo-kleurstoffen of zware metalen een beschouwd als volledig geëlimineerd uit de gehele productie. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Does the brand (company) have clear objectives to minimize the environmental impact of its shipping packaging and carrier bags, by reducing, re-using, recycling and responsible sourcing of packaging materials, and does the brand annually report on these results? Fruit of the Loom communiceert een beleid voor het terugdringen van verpakking. Echter worden concrete statistische resultaten met betrekking tot de consument verpakking materialen voetafdruk niet openbaar gemaakt. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) heldere doelstellingen om afval te minimaliseren, door vermindering, hergebruik en recycling, en rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten? Fruit of the Loom gerecycleerd 84% (51 miljoen pond) van het totale afval in 2013. Meer recente resultaten zijn echter niet gemeld. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Fruit of the Loom rapporteert niet of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

4 uit 13
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin de volgende standaarden staan vermeld: geen gedwongen arbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie van welke aard dan ook en een veilige en hygiënische werkplek? Alle normen worden genoemd in de Fruit of the Loom van Code of Conduct (CoC). Bron
2. Bevat deze Code of Conduct minimaal twee van de volgende drie arbeidsrechten: 1. een wettige arbeidsovereenkomst 2. een werkweek van maximaal 48 uur met vrijwillige, betaalde overuren tot maximaal 12 uur 3. een leefbaar loon? 1. niet genoemd; 2. Nee, maximale week werken is 48 uur en een maximum van 12 overuren, ' behalve onder buitengewone zakelijke omstandigheden, die om het even wat betekenen kunnen; 3. Ja, inzet voor de uitvoering van betaling die voldoet aan de basisbehoeften van de arbeider en bieden sommige discretionaire inkomen. Bron
3. Bevat deze Code of Conduct ook het recht voor werknemers om zich te organiseren in een vakbond en collectief te onderhandelen, en worden er gelijksoortige oplossingen aangereikt wanneer deze rechten worden beperkt door de wet? Vrijheid van vereniging is genoemd, maar voor situaties waarin dit recht is beperkt door de wet zijn de eisen niet sterk genoeg. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Fruit of the Loom publiceerde een lijst waarin waarschijnlijk 90% van de totale productie van Fruit of the Loom. Bron
5. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk in bij 'gecertificeerde' fabrieken? Fruit of the Loom is een lid van de Fair Labor Association. Bovendien, meldt Fruit of the Loom dat alle leverancier WRAP gecertificeerd zijn. Bron
6. Hebben bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem in dit samenwerkingsverband of in deze certificering? Fair Labor Association wordt erkend als een "Multi Stakeholder initiatief" (MSI). Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om bij kledingfabrikanten via capaciteitsvergroting betere arbeidsomstandigheden te bewerkstelligen? Fruit of the Loom rapporteert niet of maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten zijn uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot de kwaliteit van product en / of productie proces. Bron
8. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks over de resultaten van het beleid om arbeidsomstandigheden te verbeteren? Is meer dan 90% van het productievolume van kledingfabrikanten gemonitord voor arbeidsomstandigheden? Fruit of the Loom stelt dat de toeleverende fabrieken periodiek worden gecontroleerd door onafhankelijke instanties. Echter rapporteert Fruit voor de Loom publiekelijk niet duidelijke resultaten van haar beleidsmaatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de toeleverende fabrieken. Bron
9. Voldoet tenminste 25% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Fruit of the Loom rapporteert publiekelijk niet op de resultaten van haar beleid ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij haar leveranciers, die zijn geverifieerd door in aanmerking komende derde partijen. Bron
10. Voldoet tenminste 50% van het merk haar totale productievolume bij kledingfabrikanten aan de normen voor goede arbeidsomstandigheden volgens onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, GOTS en SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
11. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om te zorgen voor betaling van leefbare lonen door kledingfabrikanten? Zijn tenminste de eerste leefbare lonen gerealiseerd? Fruit of the Loom biedt geen concrete informatie over geïmplementeerde maatregelen tot vaststelling van de betaling van leefloon op haar kleding fabrikanten. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid voor de fabrieksfase, inclusief een redelijk overzicht van het aantal en de locatie van werkplaatsen die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Fruit of the Loom rapporteert niet publiekelijk duidelijk resultaten van haar beleidsmaatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van de fabrikant van de stof. Bron
13. Zijn tenminste 50% van de productiefasen voor stoffen - van spinnen tot eindproduct - goedgekeurd als als conformerend aan sociaal geaccepteerde arbeidsomstandigheden door onafhankelijke derde partijen, zoals FWF, FLO-Cert, GOTS of SA8000? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron