Rank a Brand

Hoe duurzaam is Cotonea?

Cotonea & duurzaam


Cotonea
Redelijk op weg, kan beter Klik hier voor score rapport: 16 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Cotonea heeft bereikt het C-label. Cotonea is traditioneel een van de meer duurzame modemerken met het gebruik van alleen biologisch katoen en geen gebruik van schadelijke chemische stoffen. De toegepaste certificeringen IVN Best en Fair For Life zijn echter niet erg transparant over zijn prestaties voor arbeidsomstandigheden.

Merkhouder: Gebr. Elmer & Zweifel GmbH & Co. KG
Hoofdkantoor: Bempflingen, Germany
Sector: Casual kleding
Categorieën : Male, Female, Kids
Free Tags: Shirts

Weet je meer over duurzaamheid & Cotonea?

Cotonea Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 12 April 2019 door Niels
Laatst gecontroleerd: 12 April 2019 door Niels

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

2 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Cotonea genereert meer groene elektriciteit dan het gebruikt. Het bedrijf publiceert echter geen een uitgebreide koolstofvoetafdruk. Mobiliteit is bijvoorbeeld niet inbegrepen. Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
3. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 1. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn toeleveringsketen buiten zijn eigen operaties? Cotonea geeft een korte beschrijving van de uitstoot van broeikasgassen in de supply chain. Het bedrijf heeft een carbon footprint niet gepubliceerd. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Cotonea communiceert over maatregelen ter beperking van de emissie in de supply chain. Concrete resultaten zijn nog niet gerapporteerd echter. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Hoewel Cotonea een overschot aan groene stroom heeft, is het niet duidelijk hoe dit zich verhoudt tot de volledige CO2-voetafdruk van eigen activiteiten. Het bedrijf is niet het doel om klimaatneutraal te worden medegedeeld. Bron

Vragen over Milieubeleid

9 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Cotonea maakt gebruik van biokatoen voor haar kledingstuk collectie alleen. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Cotonea is het beste IVN gecertificeerd. Dit betekent dat tijdens de productie hoge milieunormen gehandhaafd voor chemische-en waterverbruik. Deze certificering geldt voor de meerderheid van haar gehele collectie. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Cotonea de hele collectie wordt geproduceerd, respectievelijk gecertificeerd volgens ook IVN beste standaard. Gevaarlijke chemische groepen, zoals de azokleurstoffen niet zijn gebruikt. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Cotonea communiceert een consumentenbeleid voor de verpakking, maar rapporteert niet de algehele prestaties. Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Cotonea communiceert een afvalvermindering beleid, maar rapporteert niet de algehele prestaties. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Cotonea rapporteert niet of de terugkeer of weder gebruik van kleding door haar klanten wordt gestimuleerd. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

5 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Cotonea is gecertificeerd IVN Best en Fair For Life. Alle deze normen worden genoemd, en de supply chain wordt regelmatig gecontroleerd. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Cotonea, noch IVN Best en Fair For Life certificeringen maken duidelijk wanneer en hoe een klacht mechanisme werkt en werknemers worden geïnformeerd over het mechanisme. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Cotonea heeft gepubliceerd, de namen en plaatsen van alle leveranciers gedurende de gehele productieketen. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Zie de opmerking voor arbeidsomstandigheden vraag 3. Cotonea maakt geen verdere informatie beschikbaar over de leveranciers, bijvoorbeeld adressen worden niet gepubliceerd. Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Cotonea is gecertificeerd IVN Best en Fair For Life. IVN is een vereniging van de business zonder deelname van de NGO. Fair For Life doet niet het verduidelijken van de governance-structuur. Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Cotonea de productie vindt plaats in Tsjechië, dat een medium risico-land is. IVN en Fair For Life certificeringen niet onze kwaliteitscriteria voldoen aan tot nader order. Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Zie de opmerking voor arbeid voorwaarden beleid vraag 8. De certificeringen zijn tot nader order in aanmerking voor deze vraag. Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Cotonea verwijst naar de certificeringen als de hoogste normen, maar deze certificeringen geven geen concrete informatie over de niveaus van leefbaar loon, noch de daadwerkelijke betalingen. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Cotonea is een eigenaar van een productiebedrijf. De andere fabrikant werkt bijna uitsluitend voor Cottonea. Bron