Rank a Brand

Hoe duurzaam is Continental Clothing?

Continental Clothing & duurzaam


Continental Clothing
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 11 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Continental Clothing heeft het C-label behaald. Continental Clothing is volgens ons daarmee redelijk op weg, maar het kan nog beter. Bij het milieubeleid heeft Continental Clothing gescoord door het gebruik van milieuvriendelijke materialen. Daarnaast is Continental Clothing, als lid van de Fair Wear Foundation, bezig met het werken aan betere arbeidsomstandigheden in de fabrieken.

Merkhouder: Continental Clothing Company Ltd.
Hoofdkantoor: London, United Kingdom
Sector: Casual kleding
Categorieën : Male, Female
Free Tags: Bags, Shirts, Pullover, Jackets

Weet je meer over duurzaamheid & Continental Clothing?

Continental Clothing Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 18 April 2019 door Niels
Laatst gecontroleerd: 24 April 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Continentale kleding publiceert geen haar jaarlijkse, totale klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Dus is het niet duidelijk of de beleidsmaatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Continental Clothing rapporten over het gebruik van hernieuwbare energie die wordt opgewekt door windenergie, maar is niet duidelijk over de totale percentage en de bronnen van de voorziening. Bron
3. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn toeleveringsketen buiten zijn eigen operaties? Continentale kleding communiceert niet informatie over totale doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Continentale kleding heeft een product klimaat voetafdruk methodologie en etikettering op haar producten EarthPositive® ontwikkeld. Dit proces omvat verschillende maatregelen ter vermindering van de uitstoot van de klimaatverandering binnen de supply chain te. Continental Clothing communiceert echter niet up-to-date resultaten op haar beleid. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Score-unknown   Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Continentale kleding maakt gebruik van voorkeur grondstoffen voor haar collecties, maar geeft niet het procentuele aandeel voor haar "Continental kleren" collectie. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Continental Clothing is GOTS-gecertificeerd. Dit betekent dat tijdens de productie hoge milieunormen gehandhaafd voor chemische en water gebruik. Deze certificering geldt voor een deel van zijn hele collecties. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Continentale kleding rapporteert niet of ten minste één verdachte chemische groep, zoals ftalaten of Perfluorinated chemische stoffen kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd uit de hele productieketen. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Continentale kleding rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van haar verpakkingsbeleid voor verzending van de verpakking. Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Continentale kleding communiceert niet alle informatie over haar beleid van vermindering van afval. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Continental Clothing is een B2B (business-to-business) merk alleen, maar niet te verkopen aan het publiek. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

9 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Continental Clothing is een lid van de Fair Wear Foundation (FWF). Zie voor FWF arbeidsnormen, koppeling vragen 2 & 3 hieronder. In de ILO-normen zijn alle deze normen vermeld (standaarden 1,2,3,7). Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Score-unknown   Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? In FWF arbeidsnormen: 1. Ja, juridisch bindende arbeidsbetrekkingen; 2. Ja, maximale werkweek van 48 uur, overuren is vrijwillig; 3. Ja, toegezegd uit te voeren betaling van leefloon (zie link, normen 5,6,8). Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Score-unknown   Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? In FWF arbeidsnormen wordt dit recht vermeld, met het oog op parallelle middelen voor de situatie van de beperkingen van de wet. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Score-unknown   Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Continentale kleding beschikt niet over een lijst van directe leveranciers. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Continental Clothing is een lid van de Fair Wear Foundation. Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Continental Clothing is een lid van FWF, wat betekent dat vakbonden en/of zakelijke-onafhankelijke NGO's een formele en co-beslissende stem binnen het initiatief hebben en medeverantwoordelijk voor de integriteit en de geloofwaardigheid van het initiatief zijn. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Continental Clothing rapporteren niet of beleidsmaatregelen op de gegevensverstrekkende productie-installaties worden uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot het product en / of productie proceskwaliteit. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Continentale kleding heeft een openbaar controleverslag op de website van FWF. In 2015, was 91% van het productievolume van de continentale kleding van onder toezicht op kleding fabrikant niveau (zie link, pagina 3). Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Continental Clothing arbeidsomstandigheden beleid voor kleding fabrikanten wordt beoordeeld met de status 'Leader' door 'Fair Wear Foundation' (FWF) (zie link, pagina 3). Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Continentale kleding van maatregelen voor het bereiken van leefbaar loon betalingen op haar kleding fabrikanten zijn gewaardeerd met de status 'Advanced aanpak' door FWF (zie link, pagina 9). Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Continentale kleding bepaalt het proces van het spinnen van bijna 70% van alle de garens gebruikt in productie. Maar continentale kleding geeft niet aan waar haar fabrieken en de gegevensverstrekkende weefsel produceert zich bevinden. Ook is dit niet is opgegeven, of zijn respectieve productieprocessen in overeenstemming met GOTS. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron