Rank a Brand

Hoe duurzaam is Claire?

Claire & duurzaam


Claire-logo 15.29.15
Hand nog even op de knip Klik hier voor score rapport: 5 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Claire heeft het D-label behaald. Het merk heeft volgens ons daarmee de eerste duurzame mijlpalen bereikt, vooral door het lidmaatschap van de Business Social Compliance Initiative (BSCI). Ook heeft Claire een punt behaald voor haar eerste stappen richting een vermindering van de CO2-uitstoot, zoals recycling en hergebruik van grondstoffen waar mogelijk en het milieubewust verwerken van schadelijke stoffen. Er valt echter nog genoeg te doen.

Merkhouder: Claire Group A/S
Hoofdkantoor: Ikast, Denmark
Sector: Casual kleding
Categorieën : Female
Free Tags: Shirts, Pullover, Jackets, Jeans, Dress

Weet je meer over duurzaamheid & Claire?

Claire Duurzaamheid Score Rapport

Laatst bijgewerkt: 16 April 2017 door Mario
Laatst gecontroleerd: 16 April 2017 door Mario

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Claire groep publiceert geen de jaarlijkse klimaat voetafdruk van afgelopen jaar. Het is daarom niet duidelijk als de geïmplementeerde maatregelen daadwerkelijk bijgedragen tot het verminderen van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen (zie link, pagina 16-17). Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Claire groep communiceert niet haar beleid van hernieuwbare energie. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes te maken. Bron
3. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 3. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn toeleveringsketen buiten zijn eigen operaties? Claire groep communiceert niet informatie over totale doelstellingen voor vermindering van voor het klimaat voetafdruk van eigen activiteiten. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Claire groep communiceert niet een beleid ter vermindering van de uitstoot van het klimaat in de supply chain die buiten de eigen activiteiten. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Score-unknown   Bron

Vragen over Milieubeleid

2 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Met de uitzondering met betrekking tot grondstoffen uit dieren is Claire groep niet expliciet over andere materialen. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consumenten verantwoordelijk keuzes (zie link, pagina 32-33) te maken. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Claire's kleding is GOTS gecertificeerd. Dit betekent dat tijdens de productie hoge milieunormen gehandhaafd voor chemische-en waterverbruik. Deze certificering geldt voor sommige van de gehele collectie (zie link, pagina 12). Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Claire Groep rapporteert niet of ten minste één verdachte chemische groep, kan worden beschouwd als volledig geëlimineerd van de gehele productie. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 8. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Claire Groep rapporteert niet op de jaarlijkse resultaten van zijn verpakking consumentenbeleid (zie link, pagina 16-17). Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Claire groep verslagen zijn jaarlijkse hoofdkantoor voetafdruk afval en het afval heeft teruggebracht van 12,960 kg in 2014 naar 11,936 kg in 2015 (zie link, pagina 16). Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Claire groep publiceert geen informatie of het stimuleert de teruggave of hergebruik van kleding. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

3 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Claire groep is een lid van de Business Social Compliance initiatief (BSCI). Zie link voor de vragen 2 & 3 hieronder voor BSCI gedragscode. In deze CoC, worden alle deze normen genoemd. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Score-unknown   Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? In BSCI CoC: 1. Ja, juridisch bindende arbeidsbetrekkingen; 2. geen, maximale werkweek van 48 uur, maar overuren is niet opgegeven; 3. Nee, leveranciers worden aangemoedigd, maar hebben geen verplichting om adequate compensatie betalen wanneer minimumlonen niet voldoende (zie link pagina's 4-8). Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Score-unknown   Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? In BSCI CoC: Dit recht wordt genoemd, met verwijzing naar parallel betekent voor de situatie van wet beperkingen (zie link, pagina 4). Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? Score-unknown   Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Claire groep stelt dat 90% van zijn productie uit de hoge risico landen China en India (pagina 2 en 10 komt), maar niet in een significante gepubliceerde lijst van directe leveranciers op haar website voorziet. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Claire groep is een lid van de BSCI. Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Onafhankelijke maatschappelijke organisaties hebben niet een beslissende stem in BSCI. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Claire Groep rapporteert niet duidelijk of maatregelen op de gegevensverstrekkende productiefaciliteiten zijn uitgevoerd om betere praktijken met betrekking tot de kwaliteit van product en / of productie proces. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Claire groep publiceert een overzicht van het audit proces. Maar het blijft onduidelijk of ten minste 90% van het productievolume in 2015 werden gecontroleerd. Bovendien, geeft Claire groep niet duidelijk en uitvoerig resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de toeleverende fabrieken (zie link, pagina 16-17). Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Claire groep doet niet duidelijk in kennis gesteld welk percentage van het productievolume door leveranciers door SA8000 is gecertificeerd. Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 9. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Claire groep doet niet informeren over de tenuitvoerlegging van een beleid om de betaling van leefloon. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? Claire groep doet niet informeren over de resultaten van het beleid van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 12. Bron