Rank a Brand

Hoe duurzaam is By Pia´s?

By Pia´s & duurzaam


By Pia´s
Eerste mijlpalen bereikt, moet beter Klik hier voor score rapport: 10 uit 34

Samenvatting duurzaamheid

Merkhouder: By Pia´s Oy
Hoofdkantoor: Espoo, Finland
Sector: Casual kleding
Categorieën : 
Free Tags: 

Weet je meer over duurzaamheid & By Pia´s?

By Pia´s Duurzaamheid Score Rapport

Vragen over Klimaatverandering/ CO2 emissies

0 uit 6
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' van zijn eigen operaties gepubliceerd en is het bedrijf erin geslaagd deze algehele klimaatvoetafdruk te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Door Pia´s publiceert het klimaat voetafdruk van eigen bewerkingen, van 2018 tot 2017, zie https://www.bypias.com/pages.php?page=vastuullisuusraportti, maar niet het geven van een duidelijke verdeling van de "inputs" die bijdragen aan deze voetafdruk (bijvoorbeeld de Scopes 1 en 2). Bron
2. Is tenminste 50% van het elektriciteitverbruik van het merk (bedrijf) afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Door Pia´s rapporten voor 2018 tot 78% hernieuwbare energie op het totale elektriciteitsverbruik (zonne-energie, waterkracht, bio & wind) waarvan 95% waterkracht, maar hernieuwbare energiebronnen en additionaliteit niet zijn opgegeven duidelijk genoeg heb gebruikt. Bron
3. Is alle electriciteit die het merk (bedrijf) gebruikt afkomstig van duurzame bronnen, zoals wind en zonne-energie? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 2. Bron
4. Heeft het merk (bedrijf) de jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' gepubliceerd van zijn toeleveringsketen buiten zijn eigen operaties? Door Pia´s is niet gepubliceerd klimaat voetafdruk van de supply chain vanaf 2016 tot 2018. Bron
5. Is het merk (bedrijf) erin geslaagd deze jaarlijkse absolute ‘klimaatvoetafdruk' buiten zijn eigen operaties te verminderen ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar? Zie de opmerking bij klimaatbeleid vraag 4. Bron
6. Heeft het merk (bedrijf) zich tot doel gesteld om in ieder geval al zijn eigen operaties uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te maken, en loopt het op schema om dit doel te behalen? Door Pia´s Oy communiceert niet alle informatie over het klimaat voetafdruk naar een klimaat neutraliteit doel voor zijn eigen activiteiten. Bron

Vragen over Milieubeleid

6 uit 12
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 5% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Door Pia´s communiceert niet concrete resultaten inzake het gebruik van milieuvriendelijke voorkeur grondstoffen zoals biologisch katoen of gerecycled polyester. Bron
2. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 10% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
3. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 25% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
4. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 50% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
5. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 75% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
6. Maakt het merk (bedrijf) voor meer dan 90% gebruik van ruwe materialen met een duidelijke 'milieuvoorkeur'? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 1. Bron
7. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om alle mogelijke schadelijke chemicaliën uit te bannen in de hele levenscyclus en productieketen van de kleding en schoenen? Alle producten worden gemaakt in Finland, Estland en Italië, die laag risico landen als strenge milieunormen worden afgedwongen door de wet. Bron
8. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 1 vervuilende groep chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
9. Heeft het merk (bedrijf) tenminste 3 vervuilende groepen chemicaliën, zoals ftalaten of geperfluoreerde chemicaliën, uit de kledingproductie geëlimineerd? Zie de opmerking bij milieubeleid vraag 7. Bron
10. Rapporteert het merk (bedrijf) welk percentage van de materialen voor zijn consumentenverpakkingen hernieuwbaar zijn of gemaakt zijn van gerecyclede materialen, en implementeert het merk best’practices of concrete beleidsmaatregelen die de invloed van verpakkingsmaterialen op het milieu hebben verminderd? Door Pia's meldt dat 97 procent van zijn verpakkingsmateriaal gerecycleerd/hernieuwbare, evenals een jaarlijkse vermindering met 13% [0,012 ton CO2] haar verpakkende materialen. Bron
11. Publiceert het merk (bedrijf) de absolute ‘voetafdruk’ van zijn afvalmaterialen en implementeert het concrete beleidsmaatregelen om afval te minimaliseren door het te verminderen, hergebruiken of recyclen, om zo deze voetafdruk ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar te verminderen? Verslagen door Pia´s Oy de jaarlijkse afval door type, gewicht en manier van verwijdering en haar jaarlijkse absolute afval voetafdruk in 2018 [0,077 ton CO2] vergeleken met 2017 [0,089 ton CO2] heeft verminderd. Bron
12. Stimuleert het merk (bedrijf) teruggave of hergebruik van kledingsstukken? Door Pia´s communiceert moedigt consumenten te recyclen merkkleding op een tweedehands verkoop groep op Facebook. Bron

Vragen over Arbeidsomstandigheden/ Fair Trade/ Duurzame Handel

4 uit 16
  Onderstaande tekst is automatisch vertaald en bevat mogelijk fouten.
Klik hier voor de originele (engelse) versie
 
1. Heeft het merk (bedrijf) een Code of Conduct (CoC) voor toeleveranciers waarin alle standaarden voor goede arbeidsomstandigheden staan vermeld zoals geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid, een veilige werkplek en geen excessief overwerk? En publiceert het merk tenminste eens per twee jaar een voortgangsrapport over de realisering van deze Code of Conduct? Door Pia´s Oy communiceert niet alle informatie over een leverancier Code of Conduct (CoC) noch het voortgangsverslag. 70% van de kleding zijn gemaakt in Estland en Finland die laag risico landen met goede arbeidsomstandigheden, 30% in Italië worden gemaakt wanneer er een verhoogd risico. Bron
2. Heeft het merk (bedrijf) een beleid om ervoor te zorgen dat er voor de textielarbeiders een klachtenregeling bestaat en is tenminste 25% van de arbeiders ingelicht over hun rechten met betrekking tot dit mechanisme? Door Pia´s Oy rapporteert niet op een klacht mechanisme. Bron
3. Heeft het merk (bedrijf) een lijst van fabrieken gepubliceerd die samen meer dan 90% van het inkoopvolume vertegenwoordigen? Door Pia´s Oy beschikt niet over een belangrijke lijst van alle leveranciers. Bron
4. Is deze leverancierslijst specifiek? Bevat de lijst bijvoorbeeld de adressen van de fabrieken en/of de producten die per fabriek worden afgenomen? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
5. Is de leverancierslijst uitgebreid met toeleveranciers dieper in de productieketen, met minimaal 40% in getal ten opzichte van de directe leveranciers? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 3. Bron
6. Is het merk (bedrijf) lid van een samenwerkingsverband om arbeidsomstandigheden te verbeteren of koopt het merk voor tenminste 50% in bij 'gecertificeerde' kledingfabrikanten, waarbij bedrijfsonafhankelijke 'civil society' organisaties zoals NGO's en vakbonden een beslissende stem hebben? 70% van de producten van het merk zijn gemaakt in Finland en Estland die laag risico landen. 30% van de producten komen uit Italië die een middelgroot risico-land. Bron
7. Hanteert dit initiatief een duidelijk minimaal prestatieniveau voor haar leden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 6. Bron
8. Is tenminste 25% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? 70% de kledingstukken zijn gemaakt in Estland en Finland die laag risico landen met goede arbeidsvoorwaarden. 30% van de productie afkomstig uit Italië die een middelgroot risico-land. Bron
9. Is tenminste 50% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
10. Is tenminste 75% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
11. Is tenminste 95% van het totale productievolume bij directe leveranciers geverifieerd onder toezicht betreffende goede arbeidsomstandigheden? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 8. Bron
12. Rapporteert het merk (bedrijf) jaarlijks de resultaten van het arbeidsomstandighedenbeleid in de leder, garens- en stoffenfabrieken, inclusief een overzicht van het aantal en de locatie van fabrieken die onder het beleid vallen, in verhouding tot het totale productievolume? Door Pia´s Oy niet publiekelijk verslag duidelijke resultaten van de uitgevoerde maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden bij de fabrikanten van de stof. Door Pia´s Oy Staten worden dat sommige van de stoffen geproduceerd in Estland die is een laag risico-land. Dit geldt echter niet de hele structuur productie. Duurzaamheid informatie moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor consume Bron
13. Heeft het merk zich publiekelijk gecommitteerd aan een leefbaar loon benchmark, met vastgestelde loonniveaus per productie regio of per fabriek? Door Pia´s Oy is niet gepubliceerd enige toezegging aan de benchmark van een leefbaar loon. Echter, meldt het 70% van haar kleding fabrikanten bevindt zich in laag risico landen waar wetten voorzien in een leefbaar loon. 30% van de productie afkomstig uit Italië die een middelgroot risico-land. Bron
14. Heeft het merk het doel gesteld om leefbare lonen te realiseren bij haar leveranciers, en ligt het merk op schema om dit doel te bereiken ? Zie de opmerking bij arbeidsomstandigheden vraag 13. Bron
15. Heeft het merk de betaling van leefbare lonen bij kledingfabrikanten al voor 10% van het productievolume gerealiseerd? 70% van de kleding zijn gemaakt in Estland en Finland. Ze zijn laag risico landen waar wetten voorzien in een leefbaar loon. 30% van de productie afkomstig uit Italië die een middelgroot risico-land. Bron
16. Past het merk (bedrijf) een inkoopbeleid toe dat het betalen van leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden mogelijk maakt, zoals lange termijn relaties met fabrieken, en de concentratie van productie bij zo weinig mogelijk fabrieken? Door Pia´s Oy rapporteert niet op de duur van zakelijke relaties met leveranciers, noch over een strategie om zich te concentreren op een beperkt aantal leveranciers productie. Door Pia´s Oy verder vermeldt niet bezitten van alle fabrieken. Bron